Mirė Vilniaus chorų Tėvas Juozas Vanagas

 

2017 m. rugpjūčio 26 d., eidamas 93-iuosius gyvenimo metus, savo žemiškąjį kelią  pabaigė chorų organizatorius ir dirigentas Juozas Vanagas.

„Įvairiai žmonės nueina šį žemiškąjį kelią. Ne vienodus pėdsakus palieka po savęs. Vieni po kurio laiko pamirštami, neturint ką apie juos pasakyti. Kiti gi įsirėžia į žmonių atmintį dar nebaigę žemiškojo kelio. Prie pastarųjų priskirčiau žinomą Lietuvos chorų vadovą Juozą Vanagą.“ – minint chorvedžio 90-metį rašė muzikologė doc. dr. Lina Dumbliauskaitė.

Juozas Vanagas gimė 1925 m. sausio 18 d. Vilučių kaime Utenos rajone. Čia jis žengė pirmuosius žingsnius siekdamas mokslo šviesos. Iš jaunų dienų Juozas Vanagas buvo karštas savo tėvynės patriotas. Tad nieko stebėtino, jog pašaukus generolui Povilui Plechavičiui, Juozas Vanagas nedvejodamas įsijungė į jo karių gretas. Pasibaigus karo veiksmams išvažiavo į Uteną, o paskiau į Panevėžį. Sėkmingai baigęs Panevėžio gimnaziją, Juozas Vanagas nutarė studijuoti klasikinę filologiją Vilniaus universitete (1948-1952 m.). Jam besimokant Panevėžio gimnazijoje, muzikos mokytojai B.Piekarskis ir M. Karka jaunąjį Juozą užkrėtė muzikos bacila visam gyvenimui. Tad dar studijų metais Juozas Vanagas subūrė iš universiteto studentų didelį vyrų chorą. Pajutęs, jog dirbti ir diriguoti jam gimnazijoje įgytų muzikos žinių toli gražu nepakanka, nutarė rimtai studijuoti muziką, įstodamas į tuometinę Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą, mokėsi choro dirigavimo specialybės dėstytojų V. Kriaunevičiaus ir A. Ilčiuko klasėse, 1958-1963 metais neakivaizdiniu būdu tuometinėje konservatorijoje, dabar LMTA, žinomo choro dirigento K. Griauzdės klasėje. Muzikos studijos Juozui Vanagui niekada nebuvo savitikslės. Mokydamasis muzikos mokykloje Juozas Vanagas toliau vadovavo chorui, dainavo tuometinės valstybinės filharmonijos mišriame chore, kuriam vadovavo Konradas Kaveckas. Šiame chore Juozas Vanagas išdainavo aštuonerius metus, godžiai stengdamasis įsisavinti visus praktikos darbo su choru paslaptis. Tai buvo Juozui Vanagui gera praktinio darbo mokykla. Tvirtai nusprendęs tapti choro vadovu ir dirigentu Juozas Vanagas kryptingai ėjo šiuo keliu, nebodamas nei nesėkmių, nei kliūčių. Darbas su choru tapo ne tik Vanago gyvenimo tikslu. Daugiau. Choras tapo Juozo Vanago gyvenimu. Tai buvo jo antroji šeima.

1955 m. prasideda svarbiausias Juozo Vanago kūrybinio gyvenimo etapas, visiškai užpildęs tolimesnį jo gyvenimą. Negailėdamas savo jaunatviškos energijos bei sveikatos Juozas Vanagas suburia arti šimto žmonių vyrų chorą. Tuo metu tai buvo vienintelis ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje toks stiprus ir rimtai dirbantis vyrų choras. Po penkerių metų Juozas Vanagas suburia ir gausų moterų chorą. Abu šie chorai tuometinėje Lietuvoje buvo ryškiausi mėgėjų chorai ir už meninius pasiekimus jiems buvo suteikti pagal to meto tvarką pavyzdinių meno kolektyvų vardai „Aidas“. Vyrų ir moterų chorų „Aidas“ (vėliau iš šių chorų išaugo „Varpas“, „Vytis“, „Skliautai“, „Eglė“)  išdainuotus kūrinius galima skaičiuoti ne dešimtimis, bet šimtais. Juozas Vanagas labai atsakingai žiūrėjo į lietuvių chorinės muzikos propagavimą ir atgaivinimą. Choro repertuarą sudarė tiek lietuvių chorinės klasikos, tiek vėlesnės kartos lietuvių kompozitorių kūriniai, tiek ir harmonizuotos liaudies dainos. Šalia to, kad savo choruose Juozas Vanagas stengėsi diegti dainininkų širdyse meilę muzikai (ne tik chorinei), kad jis siekė bent minimaliai, kiek sąlygos leido, mokyti dainininkus muzikos rašto, jis labai sąžiningai ir apmąstytai diegė dainininkų širdyse pilietiškumo ir patriotiškumo daigus. Jo darbo su chorais apogėjus, kaip sakoma „žvaigždžių valanda“, praėjo būtent sovietmečiu, kai mūsų tauta buvo praradusi valstybingumą. Ir nepaisant to, choro vadovas kiekviena proga, ar tai būtų repeticija, ar tai būtų koncertas, ar dar koks kitas renginys, jis niekada nepamiršo, esąs lietuvis, kad jo viso darbo prasmė yra tarnavimas savo tėvynei, jos senųjų tradicijų puoselėjimas, jos kultūrinio gyvenimo turtinimas.

‎Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,  Juozas Vanagas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2004). Ordino dokumente yra toks įrašas: „Daugelio Lietuvos chorų įkūrėjas, ilgametis Dainų švenčių dirigentas“. Šiais taupiais žodžiais pasakyta visa Juozo Vanago gyvenimo ir kūrybinės veiklos esmė. Visa, ką Juozas Vanagas turėjo geriausio, atidavė savo chorams, savo tėvynei Lietuvai.

 

Parašykite komentarą