Žolinės koncerte – Marijai skirtos giesmės iš senojo Vilniaus rankraščio

Per Žolinę – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę – rugpjūčio 15 ir 16 d. Vilniuje rengiami grigališkojo choralo koncertai „Ave Maria. Ave Maris stella” („Sveika, Marija. Sveika, jūrų žvaigžde”). Juose pirmą kartą po šimtmečių užmaršties nuskambės giesmės iš Vilniaus bernardinų rankraščio, datuojamo XIV amžiumi. Giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos choras „Schola Gregoriana Vilnensis”. Unikalią programą su choru parengė vienas iškiliausių šių dienų Europos grigališkojo choralo živonų, Varšuvos Fryderyko Chopino muzikos universiteto profesorius dr. hab. Michał Sławecki.


Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, švenčiant Žolinę koncertas vyks Vilniaus širdyje – Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje (Katedros a. 2). O rugpjūčio 16 d., sekmadienį, programa bus atlikta greta pagrindinės Vilniaus Madonos – Šv. Teresės bažnyčioje (Aušros vartų g. 14). Koncertų pradžia – 16 val. Atkreipiame dėmesį, kad bažnyčiose vykstančių renginių metu galioja Lietuvos vyskupų raginimas lankytojams laikytis 2 metrų atstumo ir dėvėti burną bei nosį dengiančias kaukes.


Koncerto programa „Ave Maria. Ave Maris stella” yra keleriopai unikali. Pirmą kartą po daugelio amžių bus atliekamos giesmės iš XIV a. datuojamo ir, spėjama, Vilniaus bernardinams priklausiusio rankraščio. Šis rankraštis šiuo metu saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Specialiai Žolinei skirtai programai iš jo buvo atrinktos giesmės, skirtos Švč. Mergelei Marijai, tokios kaip „Ave Maria”, „Assumpta est” („Paimta į dangų”), „Gaudeamus” („Džiūgaukime”) ir kitos. Tai – klasikinių grigališkųjų giesmių variantai, kurių skirtumai galbūt liudija apie Vilniuje gyvavusią vietinę giedojimo tradiciją. Pradės ir užbaigs koncertą du modernūs, tačiau nuo santūraus viduramžiškojo grožio nenutolstantys opusai. Tai prancūzų kompozitoriaus ir vargonininko Jeano Langlais parfrazė vargonams „Ave Maria. Ave Maris stella” (1934), davusi pavadinimą visai koncerto programai, bei specialiai Žolinės koncertui sukurtos M. Sławeckio kompozicijos „Ave Maris stella” chorui a cappella (2020) pasaulinė premjera. Ją atlikdama vienbalsį giedojimą propaguojanti „Schola Gregoriana Vilnensis” uždainuos keturiais balsais!


Koncerto programą parengęs dirigentas, vargonininkas ir kompozitorius Michałas Sławeckis yra tarptautiniu mastu pripažintas grigališkojo choralo žinovas. Jis yra Varšuvos Fryderyko Chopino muzikos universiteto profesorius, Bažnytinės muzikos fakulteto dekanas. M. Sławeckis vadovauja dviem savo įkurtiems grigališkojo choralo ansambliams („Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti”, „Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński”), su kuriais įrašytos plokštelės pelnė dirigentui reikšmingų muzikos apdovanojimų, tarp kurių – prestižinė „Fryderyk” statulėlė.


Jau trisdešimt metų gyvuojantis Vilniaus arkikatedros bazilikos choras „Schola Gregoriana Vilnensis” (vadovas – Dainius Juozėnas) yra pagrindinis grigališkąjį choralą puoselėjantis kolektyvas Lietuvoje. „Schola Gregoriana Vilnensis” kas sekmadienį gieda vakaro mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Taip pat rengia koncertus Lietuvoje ir svetur: pasirodė Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir kt. Įrašė garso ir vaizdo plokštelių, nuolat bendradarbiauja su žymiausiais Europos grigališkojo choralo žinovais kasmetinėje Marijampolėje rengiamoje studijų savaitėje.


Koncertą „Ave Maria. Ave Maris stella” organizuoja Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija Vilniuje, bendradarbiaudama su Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija. Projektu, be kita ko, siekiama įprasminti žymaus lietuvių kompozitoriaus ir kritiko V. Jakubėno sąsajas su bažnytine muzika. Projekto partnerė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 

Parašykite komentarą