VYRŲ CHORAS „VARPAS“ ŠVENČIA 65-IŲ METŲ JUBILIEJŲ

Vyrų choras „VARPAS“ šių metų lapkričio 7 d. (šeštadienį) 15.00 val. jubiliejiniu koncertu Šv. Kotrynos bažnyčioje pažymi savo veiklos 65-metį. Choro gretose vienu metu dainavo per aštuoniasdešimt dainininkų. Nors prabėgę dešimtmečiai praretino choristų gretas, tačiau ir dabar „VARPO“ atliekami kūriniai skamba mūsų krašto scenose ir Šv. Mišiose. Šį sekmadienį (spalio 25 d.) 12.00 val. Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje choras „VARPAS“ giedos Šv. Mišiose už Amžinybėn išėjusius choro vadovus ir dainininkus. Choras įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas chorą lydėjo daugiau nei 20-tyje Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenų, jų tarpe tokiose egzotiškose šalyse kaip Kuba ir Šiaurės Korėja. „VARPUI“ 1969 m. pirmajam teko garbė atstovauti Lietuvos chorinei kultūrai XVII tarptautiniame polifoninės muzikos konkurse Areco mieste, Italijoje, kur iškovotos pirmosios vietos polifoninės muzikos ir liaudies dainos konkursuose. „VARPAS“ – nuolatinis dainų švenčių dalyvis, vyrų chorų konkursų laureatas, net 23 metus laimėjęs geriausiojo Respublikos vyrų choro vardą, Lietuvos radijuje ir televizijoje įrašęs per 150 kūrinių.
Per kūrybinės veiklos metus chorui vadovavo J.Vanagas – choro įkūrėjas, E.Sapranavičius, prof. A.Krogertas, prof. P.Bingelis, prof. P.Gylys, prof. A.Arminas, S.Liausa, P.Puošiūnas, o nuo 2011 m. rugsėjo mėn. choro meno vadovas – prof. Jurijus Kalcas. Choro repertuare Europos senosios muzikos meistrų, lietuvių ir pasaulio tautų liaudies dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių klasikinės, sakralinės ir kitų žanrų muzikos kūriniai. „VARPAS“ davė pradžią daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių gyvavimui, ne vieną užsienio šalių kompozitoriaus kūrinį choras Lietuvoje atliko pirmą kartą, supažindindamas mūsų šalies klausytojus su pasaulinės muzikos lobiais. Turėdami aukštąjį profesinį išsilavinimą įvairių profesijų vyrai, inžinieriai, architektai, ekonomistai, gydytojai, teisininkai, geologai, mokslo darbuotojai, suprato, jog siekiant dvasinės inteligencijos nepakanka apsiriboti vien tik savo profesine veikla. Visų jų bendras tikslas – džiuginti klausytoją, siekti chorinio meno aukštumų, propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą bei chorinį dainavimą, kaip vieną iš dvasingumo puoselėjimo tautoje ramsčių…
Nuoširdus AČIŪ vyrų choro „VARPAS“ veteranams: Gediminui Rimkevičiui, Algirdui Usoniui, Rimvydui Vaitiekūnui, Romualdui Kaziliūnui, Rimgaudui Kazlauskui, Rimantui Liuliui, Mindaugui Ivanauskui, Zenonui Juodkai, Vladui Kutkai, Aleksandrui Vilimui choro veiklai paskyrusiems daugiau nei 40, 50 ir net 60 savo gyvenimo metų. Dėkojame Seimo Kultūros komitetui, Kultūros ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei už palaikymą bei paskatinimą plėtojant chorinį dainavimą, tikimės, kad palaikant dainos entuziastui, Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, Chorų sąjungai vyrų chorai Lietuvoje atgims ir džiugins įvairaus amžiaus dainos mylėtojus.

 

Vyrų choro „VARPAS“ prezidentas Alfredas Basevičius

 

Parašykite komentarą