Vilniaus reformatų choras „GIESMĖ“ intensyviai koncertuoja

 

Vilniaus reformatų choras „GIESMĖ“ (nuotr.), nors smarkiai susitraukęs, bet dar gyvuoja ir, vadovaujami naujos vadovės – vargonininkės Gražinos Petrauskaitės – gan intensyviai koncertuoja: gieda įvairiuose renginiuose.

Balandžio mėn. pabaigoje, papuošę Velykų pamaldas Vilniaus reformatų bažnyčioje, balandžio 27 d. dalyvavo iškilmingose Kauno reformatų bažnyčios pastato atgavimo pamaldose. Kaip svečiai, sveikinę kauniečius džiugios Šventės proga, pagiedojome trejetą giesmių: „O Dieve, saugok bočių žemę„, kuriai žodžius parašė kun. Adomas Šernas, pirmąją spausdintą keturbalsę giesmę lietuvių kalba – M. Mažvydo „Gyvenimą pašlovintą“ bei tą dieną simboliškai skambėjusią giesmę „Bažnyčia pastatyta“ (muzika S. S. Wesley, aranžuotė R. Jones).

Gegužės 4 d. dalyvavome VI Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ ekumeniniame koncerte Vilniaus liuteronų bažnyčioje greta tokių puikių profesionaliai dainuojančių kolektyvų kaip Vilniaus stačiatikių kamerinis choras „Svetilen„, vadovaujamas Vadimo Mašino, Neringos L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ ir Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“, vadovė Rita Rušinskienė, bei panašios sudėties Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios vokalinis ansamblis „Vocs Novus (vad. Paulius Grigonis). Gaila, nespėjome pramokti ir todėl negiedojome kartu su visais atlikėjais tradicinių šio festivalio giesmių: šiuolaikinio lenkų kompozitoriaus H. J. Botoro „Misericordias Domini“ ir specialiai festivaliui sukurtos lietuvių kompozitoriaus Leonido Abario „Kristus karaliauja“.

Visada su didžiuliu nekantrumu ir virpuliu laukiame kasmetės Lietuvos evangeliškų giesmių šventės. Šiais metais tradicinė evangeliškų bažnytinių chorų ir ansamblių Giesmių šventė, savo istoriją skaičiuojanti nuo 1933 m. (jai pradžią davė Biržuose po Sinodo vykusi penkių chorų šventė) šiemet buvo surengta neįprastu formatu. Chorų giesmės skambėjo ne vienoje, o net keturiose bažnyčiose: Palangos – gegužės 12 d., Nidos – gegužės 14 d., Jurbarko – gegužės 15 d. ir Vilniaus – gegužės 17 d. Šventės šūkis: „Giesmių šventė – skamba per Lietuvą!“ Į Šventę atvyko ir per visas bažnyčias koncertuodami keliavo Hamburgo mišrus choras „Compagnia vocale“, vadovaujamas Hanso Jurgeno Wulfo.

Paskutiniame koncerte Vilniaus liuteronų bažnyčioje dalyvavo ne tik Vilniaus reformatų choras, vadovaujamas vargonininkės Gražinos Petrauskaitės, bet ir mūsų choro svečiai – Panevėžio reformatų parapijos choro grupė, vadovaujama vargonininkės Bronislavos Simonaitienės: išmokę bendrąsias giesmes panevėžiečiai reformatai įsijungę į visuotinį chorą.

Giesmės“ choras atliko „O Dieve, saugok bočių žemę„, kun. A. Šerno žodžiais, ir M. Mažvydo „Gyvenimą pašlovintą“.

Giesmių šventėje Vilniuje giedojo abu Vilniaus ev. liuteronų parapijos kolektyvai: choras, vad. Astos Saldukienės, ir ansamblis „Adoremus“, vad. Renata Kreimerė. Taip pat į Šventę buvo pakviesti mūsų choro ilgamečiai partneriai – Vilniaus rajono RDKC, Vaidotų skyriaus, mišrus choras „Pagirių dainoriai“, vad. Janina Pamarnackienė. Ji, o taip pat Renata Kreimerė, Asta Saldukienė, LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė bei Hamburgo choro vadovas Hans-Jurgen Wulf dirigavo bendrosioms giesmėms „Bažnyčia pastatyta“; „Mes Viešpačiui mielam“; „Kelkitės, šlovingai aidi“; „Mano džiaugsmas ir linksmybė“ ir lietuvių kompozitoriaus Juozo Naujalio (1869-1934), kurio 150-ąsias gimimo metines mini visa mūsų šalis, „Lietuva, brangi„.

Šiais metais neteko giedoti evangeliškose Giesmių šventėse pamėgtos Liudviko van Bethoveno „Padangės giria“ ir tradicinės pabaigos giesmės „Taigi imk mano ranką“, bet po LELB vyskupo dr. Mindaugo Sabučio palaiminimo ir Lauros Matuzaitės–KairienėspPadėkos žodžio bei chorų vadovų apdovanojimo tradicinę pabaigos giesmę „Palaimos palinkėjimas“ giedojo visi šventėje dalyvavusieji – ne tik choristai, bet ir fotografai, svečiai…

Dalija Gudliauskienė

Parašykite komentarą