VGTU akademinis choras „Gabija“ XX tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim…Aleliuja!“

Balandžio 28 d., sekmadienį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) akademinis choras „Gabija“, vadovaujamas Rasos Viskantaitės jau dvyliktą kartą dalyvavo dvidešimtą kartą vykstančiame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim…Aleliuja!“, kurį kasmet rengia Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“ bei jo vadovė Virginija Junevičienė.


12 valandą Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukojamos Šventos Mišios, kuriose giedojo VGTU akademinis choras „Gabija“. Pasibaigus Mišioms, gausiam Igliaukos žmonių būriui choras dovanojo sakralinės muzikos popietę, kurios metu skambėjo ne tik lietuvių, bet ir užsienio kompozitorių kūriniai. Koncertas baigėsi garsiais aplodismentais, Igliaukos žmonių padėkomis bei Marijampolės apskrities ligoninės kapelionio ir Igliaukos parapijos klebono – kunigo Remigijaus Maceinos (filosofo A. Maceinos sūnėno) padėka ir įkvepiančiais žodžiais, kurie skatino susimąstyti apie giedojimą bei dainavimą, priartinantį prie Aukščiausiojo.


Festivalis tęsėsi ir studentų choras išskubėjo į Marijampolę, kur Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje vyko dar vienas įspūdingas sakralinės muzikos koncertas. Gausus klausytojų būrys buvo nustebintas įstabiomis Marijampolės kultūros centro kamerinio choro „Suvalkija“ giesmėmis. Šis choras pradėjo koncertą. Vėliau prie jo prisijungė ir VGTU akademinis choras „Gabija“. Jungtinis choras atliko „Sanctus“ bei „Agnus Dei“ dalis iš naujai sukomponuotų V. Miškinio Mišių lotynų kalba. „Suvalkija“ giedojo prie vargonų, o „Gabija“ – prie altoriaus, todėl labai gražiai nuskambėjo abiejų chorų sąšauka. Koncertą tęsė VGTU choras, kurio atlikime nuskambėjo spiričiuelas ,,Hush! Somebody‘s Callin‘ My Name‘‘, M. Šucho „Tichaja molitva“, E. Elgaro „Ave verum“, O. Gjeilo „Ubi caritas“, A. Remesos „Tėve mūsų“, D. Danilaičio „Ave Maria“, M. Malevič “Zastupnice userdnaja”, J. E. Moore „An Irish Blessing“, U. Sisask „Omnis una“, tradicinė zulu malda bei kiti kūriniai. Koncertą choras baigė Č. Sasnausko ir Maironio „Apsaugok, Aukščiausis“.


„Džiūgaukim… Aleliuja“ festivalis skirtas ne tik dalintis muzika su klausytojais… Šio festivalio metu kiekvienas choro narys atranda save iš naujo, o tai išduoda kiekvieno jų spindinčios akys ir iš veido nedingstanti šypsena! Chorui pasiruošti padėjo chormeisterė ir koncertmeisterė Salomėja Bečelytė-Jurgutienė (ji dar dainavo solo ir grojo vargonais) bei chormeisteriai Giedrius Pavilionis ir Arūnas Maliukas.

‎‎

Tekstą parengė ‎Austėja Garbinčiūtė

Nuotraukų autorius – Antanas Beniulis

Parašykite komentarą