VDU administracija naikina chorą „Ave vita“

Vytauto Didžiojo universiteto administracija tampa tikra chorų naikinimo mašina: prieš metus panaikinti 30 metų sėkmingai dirbusio VDU kamerinio merginų choro vadovo prof. Viktoro Masevičiaus ir chormeisterės-koncertmeiterės Vitos Rusteikienės etatai; šiandien, po 85-erių metų veiklos naikinamas vienas seniausių, dar tarpukario Lietuvoje įkurtas, akademinis choras „Ave Vita“. Nuo 2019 metų gruodžio 31 dienos nepratęsiama darbo sutartis su ilgamečiu šio choro vadovu (25 vadovavimo metai) profesoriumi Kastyčiu Barisu.

Choro darbuotojai žodžiu informavo, kad taip pat yra atleidžiami, o studentams siūloma pasirinkti kitas veiklas. Manome, kad šio tarpukario Lietuvos senas gilias tradicijas turinčio akademinio choro sunaikinimas – tai didelis praradimas visai Lietuvai ir jos kultūrai. Valstybės politikai ir biurokratai, kurie pamina žmonijos pamatines vertybes, skirdami itin mažą finansavimą kultūrai, mokslui, sunaikino mokytojų rengimo bazę (vienintelį specializuotą universitetą), naikina ir griauna valstybę iš vidaus.

Akademinis choras „Ave Vita“ savo veiklą vykdė Klaipėdos Respublikos pedagoginiame, Panevėžio pedagoginiame, Vilniaus pedagoginiame, Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institutuose, Vilniaus pedagoginiame universitete, Lietuvos edukologijos universitete, o nuo 2018 metų Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje Vilniuje.

Akademiniame „Ave Vita“ chore dainuoja daug įvairių specialybių studentai ir veteranai. Stiprus ir darnus kolektyvas stebina klausytojus savo jaunatvišku žavesiu, entuziazmu, kūrinių atlikimo meistriškumu bei koncertinio repertuaro įvairove.

Choras „Ave Vita“ – respublikinių ir Baltijos šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“, festivalių ir konkursų dalyvis, daugelio tarptautinių konkursų, vykusių Darmstadt (Vokietija), Heythuysen (Olandija), Valetta (Malta), Montreux ir Neuchatel (Šveicarija), Athens (Graikija), Cantonigros (Ispanija), Neerpelt (Belgija), Veldhoven (Olandija), Ancara (Turkija), Olomouc (Čekija) ir kt. laimėtojas. Sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose ir koncertuose JAV, Meksikoje, Italijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Ispanijoje ir kt. Dėl savo tarptautinio aktyvumo „Ave Vita“ yra gavusi „Aukso paukštės“ nominaciją „Tarptautinio spindesio žvaigždė“. Tai yra aukščiausias kolektyvo įvertinimas Lietuvoje.

Choras „Ave Vita“ pasiekęs nemažus laimėjimus Lietuvoje: XVII tarptautiniame S. Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje laimėta I-oji vieta, 1-ame Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse savoje kategorijoje iškovota I vieta, 2-ame konkurse – III vieta.

Dar vienas, labai svarbus ir unikalus kolektyvo projektas, įprasminantis Lietuvos etnosą – teatralizuotas Tautinių kostiumų pristatymas – koncertas „Raštų pynė“. Šio koncerto-pristatymo pagalba yra atskleidžiamas autentiškas lietuvių tautinis kostiumas ir penki to meto Lietuvos regionai (Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija, Klaipėdos kraštas) bei kiekvienam regionui priklausančios lietuvių liaudies dainos. Su šiuo projektu choras apkeliavo nemažą dalį Lietuvos bei užsienio šalių, tokių kaip Rusija (2010 ir 2011), Vengrija (2011), Vokietija (2013) ir Baltarusija (2015). Taip pat choras turėjo garbės koncertuoti su tokiais atlikėjais kaip Linas Adomaitis, Birutė Petrikytė, Edmundas Kučinskas, Merūnas Vitulskis, Ovidijus Vyšniauskas, prof. Vytautas Juozapaitis ir kt.

Mišraus akademinio choro „Ave vita“ atliekami kūriniai įrašyti garso kasetėje (1996) bei kompaktinėmis plokštelėmis (2000, 2004, 2010, 2014, 2015, 2016).

Choro meno vadovais praeityje yra buvę – chorvedžiai ir dirigentai Juozas Gaubas ir Stepas Sodeika (~1935~1939), Alfonsas Mikulskis (~1939~1944), Enrikas Kiškis (~1945~1947), Antanas Ilčiukas (1947-1958), prof. Klemensas Griauzdė (1958-1962), prof. Jonas Aleksa (1961-1962), doc. Margarita Gedvilaitė (1962-1994). Nuo 1994 metų kolektyvui vadovauja prof. Kastytis Barisas, nuo 1981 m. dirbęs šio choro chormeisteriu. Valstybiniais apdovanojimais apdovanoti garsūs muzikologai, profesoriai šiuo metu negali įsidarbinti Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje Vilniuje, nors jiems ir gali būti sudaromas tinkamas paskaitų krūvis, o stojančiųjų dokumentų priėmimas 2019 m. mokslo metams Vilniuje buvo leistas tik paskutiniąją dokumentų įforminimo dieną. Neįtikėtina, bet švietimo ir aukštojo mokslo reformos pasekmėje yra nuolat menkinamas ir žeminamas Lietuvos Mokytojo vardas, jo specialybė, net žymūs edukologai mokslininkai, daug metų dirbę edukologijos tyrimų srityje – Lietuvos edukologijos universitete, buvo priversti ieškoti darbo mokyklose pas savo buvusius studentus, eiti dirbti kitus nekvalifikuotus darbus.

Net profesoriui, įsidarbinusiam gimnazijoje, jo atlyginimo koeficientas yra prilygintas jaunesniojo mokytojo pareigybei, nors jis ir yra išleidęs nemažai vadovėlių mokyklai, mokytojų knygų ir t.t. Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. Nr. XII-1229 nutarimo dėl LEU ir ASU reorganizavimo ir prijungimo prie VDU sąlygų 22 punkte buvo numatyta, kad „Reorganizuojant Lietuvos edukologijos universitetą ir Aleksandro Stulginskio universitetą, užtikrinamas jų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbo santykių tęstinumas, juridinių ir fizinių asmenų finansinių įsipareigojimų vykdymas, taip pat įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose nustatytų sąlygų vykdymas“, tačiau pvz. Muzikos specialybės studentų darbo ir studijų vietos buvo perkeltos į chemijos ar biologijos auditorijas ir laboratorijas, o dėstytojams pasirengti paskaitoms suteiktos patalpos buvusiose Gamtos mokslų fakultetų mokymo priemonių sandėliukuose. Mokslininkai, kurie dirba VDU Švietimo akademijoje Vilniuje, nuolat jaučia psichologinį spaudimą iš mokslininkų ir kolegų dirbančių Kaune. Visos Studijų kokybės vertinimo centro aprobuotos Studijų programos, kurias sukūrė LEU mokslininkai, jau pateikiamos nuasmenintai, nurodant, kad tai VDU autorinės programos.

Atkreipdami dėmesį į Lietuvos švietimo ir aukštojo mokslo problemą ir į susidariusią grėsmingą padėtį Lietuvos mokytojų pamainos rengime LEU Alumnų draugija kreipiasi į plačiąją Lietuvos švietimo, kultūros, meno, sporto ir mokslo bendruomenę ragindama netylėti dėl pasaulinio lygio choro „Ave Vita“ vadovo prof. Kastyčio Bariso atleidimo iš pareigų, ir faktiškai, choro sunaikinimo.

 

 

respublika.lt

Parašykite komentarą