„Vasaros akademijoje“ Lietuvos chorų sąjungos suvažiavime patvirtinti naujieji LCHS įstatai

„Vasaros akademijoje“ – kvalifikacijos kursuose chorų vadovams – sekmadienį įvyko Lietuvos chorų sąjungos (LCHS) suvažiavimas. Jame dalyvavo apie 80 Lietuvos chorvedžių. Apie tai, kas kalbėta ir svarstyta LCHS suvažiavime, papasakojo LCHS Tarybos pirmininkė Rasa Gelgotienė:

Pagrindinis suvažiavimo klausimas buvo naujų LCHS įstatų svarstymas ir tvirtinimas, pasikeitus LCHS statusui. Gegužės mėnesį Lietuvos chorų sąjungai  buvo suteiktas kūrybinės organizacijos statusas.  Tai oficialus patvirtinimas, jog organizacija vykdo veiklą, padedančią sąjungos nariams jų kūrybinėje saviraiškoje. Pasikeitęs statusas leis mums tikėtis  ir solidesnio svorio visuomeninėje bei kultūrinėje aplinkoje, taip pat geresnio finansavimo. Iki šiol LCHS veiklą vykdė tik iš nario mokesčio ir iš retkarčiais laimėtų projektų lėšų. Suvažiavimo dalyviai susidomėję išklausė Audronės Žigaitytės pranešimo, kaip funkcionuoja kūrėjo statusą turinčios organizacijos, ir patvirtino naujuosius įstatus. Liko tik juos įregistruoti Registrų centre.

Su įregistruotais naujais įstatais turime iš naujo rinkti LCHS tarybą ir prezidentą ir tą padarysime rinkiminiame suvažiavime iki 2019 m. gegužės 1 d. – mano kadencijos pabaigos (LCHS Tarybos pirmininko kadencija – 2 metai).

‎Apskritai noriu pasidžiaugti tuo, kaip vyksta šių metų „Vasaros akademija“. Išskirtinis jos bruožas – nėra lektorių iš tolimo užsienio, bet, pasirodo, kad mes patys turime tiek daug, kuo galime pasidalinti: susidomėję išklausėme J. Vaitkevičienės ir E. Storpirštienės paskaitą apie sceninį judesį ir dainavimą, labai įdomią ir aktualią, žaismingai pateiktą L. Dubosaitės „Fobijų formos. Scenos baimė“, J. Martinkutės „Liaudiško giedojimo principus“, laukia daug kitų. Visa labai įdomu ir artima. Viešnia iš Minsko L. Bodiako yra parengusi paskaitų ciklą apie Baltarusijos chorinį gyvenimą. 

 

 Šiandien  choro studijoje vertinsime naujausią Lietuvių kompozitorių chorinę literatūrą – vyks šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių konkursas. Trečiadienį aptarsime Dainų šventės Dainų dieną. Labai džiaugiamės, kad akademijoje dalyvauja daug jaunimo, matome naujų veidų!

Parašykite komentarą