Universitetų rektoriai, prorektoriai ir viešųjų ryšių atstovai apie universitetų dėmesį studentų meninei veiklai

Po to, kai  birželio 22-24 dienomis Tartu Baltijos studentų „Gaudeamus“ šventės dalyvius sveikino, jais didžiavosi, palaikė ir džiaugėsi 14-ka aukštųjų mokyklų rektorių ir prorektorių, paaiškėjo, kad tarp jų nebuvo nė vieno oficialaus Lietuvos universitetų atstovo. (žr. http://www.choras.lt/index.php/tris-dienas-tartu-skambejo-gaudeamus-bet-kur-dingo-lietuvos-universitetu-rektoriai/). Nė vieno! Nė vienas Lietuvos aukštosios mokyklos rektorius, prorektorius, kancleris ar departamento direktorius nenuvyko pagerbti savo studentų! Koks solidarus abuojumas! O gal neteisinga iš karto apkaltinti juos abejingumu? Gal rektoriai nebuvo pakviesti? Gal rektoriai apskritai net nežinojo, kad jau XVIII-tą kartą vyksta „Gaudeamus“?  O gal sirgo? O gal numirė? O gal buvo išvažiavę į tolimas šalis ir nespėjo grįžti? Gal labai norėjo, bet negalėjo, nes net ir šeštadienį, ir sekmadienį turėjo labai daug dirbti…?

 Sunerimęs choras.lt laišku kreipėsi į šalies universitetų – VU, VGTU, VDU, LSMU, KTU, ŠU ir KU – vadovus. Laiško tekstas buvo toks:

Laba diena, gerb. rektoriau/ prorektoriau/direktoriau, 

norėjau pasiteirauti, ar universiteto vadovybė buvo pakviesta į Baltijos šalių studentų dainų šventę „Gaudeamus“ Tartu mieste birželio 22-24 d.? Jei taip, kas sutrukdė nuvykti ir pagerbti Lietuvos studentus? 

Ar universiteto vadovybė planuoja apsilankyti Lietuvos 100-mečio Dainų šventėje, kurios Dainų dienos jungtinio choro pagrindą sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai?

‎ 

Koks Jūsų požiūris į universiteto meno kolektyvų veiklą, ir ar universitetas, Jūsų manymu, vykdo Dainų švenčių įstatymą, išlaikydamas meno kolektyvus, dalyvaujančius Dainų švenčių pasiruošimo procese ir visuotinėje Dainų šventėje?

  

 

Dėkojame KTU, ŠU, LSMU, KU, VDU ir VU vadovams ir viešųjų ryšių atstovams už atsakymus:

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS:

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad KTU skiria didžiulį dėmesį ir paramą meno kolektyvams, kurių Universitete veikia net 6. Tarp jų – „Nemunas“, didžiausias Lietuvoje studentiškas tautinio meno ansamblis, įkurtas 1949 m., vienas seniausių bei populiariausių chorų Lietuvoje – „Jaunystė“, įkurtas 1926 m., vadovaujamas meno vadovės, žinomos choro dirigentės, vargonininkės Danguolės Beinarytės.

 

Šių ir kitų universiteto meno kolektyvų vykdomą veiklą, dalyvavimą įvairiuose konkursuose, koncertuose, festivaliuose ir kituose renginiuose aktyviai skatina ir palaiko Kauno technologijos universiteto vadovai ir visa KTU bendruomenė – darbuotojai, studentai, alumnai.

 

Šiemet Estijoje vykusioje „Gaudeamus“ dainų šventėje KTU ir Lietuvai garbingai atstovavo Universiteto tautinio meno kolektyvas „Nemunas“ ir jo vadovai. Tenka tik apgailestauti, kad ši puiki šventė šiemet sutapo su vienu didžiausių ir svarbiausių KTU metų renginių – Diplomų įteikimo švente, kuri jau ketverius metus vyksta Kauno „Žalgirio“ arenoje, ir kurioje dalyvauja virš 10 tūkst. absolventų, jų artimųjų, akademinės bendruomenės narių, miesto ir centrinės valdžios atstovų.

 

Paulina Kuzmickaitė

KTU Viešųjų ryšių projektų vadovė 

 

 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS:

Buvau kviestas. Dalyvauti negalėjau, nes buvau komandiruotėje rytų Kazachstane. Universiteto kolektyvai dalyvavo.

100-mečio Dainų šventėje planuoju dalyvauti. Manau, kad Šiaulių universiteto meno kolektyvai (chorai ir kt. ) dalyvaus.

Neabejoju, kad vykdome Dainų švenčių įstatymą. Meno kolektyvų išlaikymui jokios valstybės paramos negauname.

Pagarbiai

Donatas Jurgaitis
Šiaulių universiteto rektorius

Šį mėnesį buvau išvykęs ir atostogauju, tačiau nei žodžiu, nei raštu nebuvau kviestas į šias šventes. Nebent darbe yra pakvietimai, bet mane administratorė informuoja apie tai. Apgailestauju…

Remigijus B.

Šiaulių universiteto prorektorius

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS:

Kaip mane patikino prorektorė mokslui bei prorektorius studijoms, jie nėra gavę kvietimo į Baltijos šalių studentų dainų šventę „Gaudeamus“.

 

„Gaudeamus“ šventėje dalyvavo Universiteto tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“, tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“ ir akademinis choras „Neris“. Jau prieš 3 metus pradėta ruoštis šioms dviem šventėms, visi ansambliai ir choras pasipuošė naujais rūbais. Šventėje dalyvavo ansamblių ir choro vadovai.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas jau daugelį metų prisideda prie tautos kultūros ugdymo, buria akademinį jaunimą ir darbuotojus pagal meninės veiklos sritis, plečia kultūrinį akiratį, supažindina su tradicinėmis meninėmis vertybėmis. Minėti ansambliai ir choras mena jau ne vieną savo veiklos dešimtmetį.  Manome, kad tai puikiai atspindi Universiteto požiūrį.

[…]

Vitalija Ruseckė

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos vadovė

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS:

 

Ne, nedalyvavau Baltijos šalių studentų dainų šventėje „Gaudeamus“, nes nebuvau kviestas.

100-mečio Dainų šventėje taip pat nepavyks sudalyvauti, nors ir labai norėčiau, dėl nenumatytų aplinkybių sutapimo. Beje, aš pats esu užsiregistravęs alumni grupėje „Facebook“ paskyroje, nes pats dalyvavau visose dainų šventėse ir didžiosiose ir moksleivių dainų šventėse berods nuo 1975 m. (šokau liaudies šokius). Tad ir mano požiūris į Dainų šventes yra tik teigiamas.

[…]

Evaldas Lukauskas

Klaipėdos Universiteto kancleris

Vykti į Gaudeamus šventę nebuvau kviesta. Tikriausiai mane supainiojote su Mokslo ir meno prorektore. Be to tą savaitę buvau komandiruotėje užsienyje.

Šiandien po komandiruotės grįžau į darbą.

Pasitarsiu su rektoriumi dėl dalyvavimo dainų šventėje.

Ataskaita apie atliktus darbus paprastai teikiama tiesioginiam darbdaviui.

 

Pagarbiai,

 

Prof. dr. Leta Dromantienė

Studijų prorektorė

Klaipėdos universitetas

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS: 

 

Oficialaus kvietimo dalyvauti Baltijos šalių studentų dainų šventėje „Gaudeamus“ adresuoto VDU vadovybei nebuvo gauta. Universitetą pasiekė raštas iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro (žr. prisegtą dokumentą), kuris kvietė sudaryti sąlygas ir leisti vykti Vytauto Didžiojo universiteto kolektyvams į šventę. Vytauto Didžiojo universitetą „Gaudeamus“ atstovavo visi šiuo metu vykdantys veiklą ir atitinkantys „Gaudeamus“ šventės reikalavimus kolektyvai:

  • VDU tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“
  • VDU akademinis mišrus choras „Vivere Cantus“
  • VDU Muzikos akademijos mišrus choras
  • VDU kamerinis merginų choras

 

Kadangi oficialaus kvietimo nebuvo gauta, tiek rektorius, tiek prorektoriai vykdė savo numatytas planines veiklas, visų pirma susietas su VDU, LEU ir ASU konsolidacijos procesus. Baltijos šalių studentų dainų šventę „Gaudeamus“ dienomis rektorius ir prorektoriai privalėjo svarstyti universitetų tinklo reorganizavimo klausimus Seime, Švietimo ir mokslo komitete, Vyriausybėje, Švietimo ir mokslo ministerijoje. Taip pat turėjo spręsti 2018 m. priėmimo klausimus, kurie būtent tuo metu turėjo būti iš naujo peržiūrimi, atsižvelgiant į Konstitucinio teismo išvadas.

 

Oficialaus kvietimo organizatoriai (Dainų šventės – red.) nepateikė, todėl rektoriaus ar prorektorių dalyvavimas Lietuvos 100-mečio Dainų šventėje priklausys nuo jų užimtumo susijusio su konsolidacijos procesu, kitais planiniais darbais.

 

Universitetas, atsižvelgdamas į turimas galimybes, visada sudaro sąlygas dalyvauti meno kolektyvams veikiantiems universitete dalyvauti įvairiose šventėse, visų pirma studentų susibūrimuose, į kurias jie yra kviečiami, todėl manome, kad vykdome ne tik Dainų švenčių įstatymą, nors jis mums ir yra rekomendacinio pobūdžio, bet ir kultūrinę – šviečiamąją veiklą.

Mantas Simanavičius

Vytauto Didžiojo universitetas 

Studentų reikalų departamento direktorius

VILNIAUS UNIVERSITETAS:

Iš Vilniaus universiteto vadovybės į renginį buvo kviestas tik rektorius, bet, deja, dėl darbų krūvio jis renginiuose dalyvauti negalėjo. Tačiau universitetui Baltijos šalių studentų šventėjesėkmingai atstovavo VU kolektyvai, kuriais universitetas didžiuojasi ir visokeriopai remia jų veiklą. VU kolektyvai pasirodys ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui skirtoje dainų šventėje.

           

Tuo tarpu Dainų švenčių įstatyme nėra numatytos jokios prievolės, teisės ar pareigos, liečiančios aukštąsias mokyklas. Šio įstatymo vykdymą užtikrina jame minimos valstybės institucijos, veikiančios pagal joms priskirtas kompetencijų sritis.

 

 

Ervinas Spūdys

VU Viešosios komunikacijos vadovas

 

 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS: 

Mūsų žiniomis nei rektorius, nei prorektoriai nebuvo gavę kvietimų į „Gaudeamus“, tad labai apmaudu, kad nesulaukę išankstinės informacijos neturėjo galimybės suplanuoti laiko ir sudalyvauti šventėje. Gaila, bet nesulaukta kvietimų ir į Dainų šventę. Nepaisant to, universitetas visada skatina darbuotojų iniciatyvą savanoriškai dalyvauti tiek Dainų šventėje, tiek panašiuose renginiuose. 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) turi tikrai nemažai meno kolektyvų: teatro studiją „Palėpė“, tautinių šokių ansamblį „Vingis“, akademinį chorą „Gabija“, pučiamųjų orkestrą. Taip pat skatinamos ir naujos studentiškos meno iniciatyvos. Šiems kolektyvams universitetas skiria didelį dėmesį, palaiko jų veiklą kviesdami darbuotojus ir studentus į jų koncertus, pasirodymus, informuodami juos apie praėjusius įvykius (vgtu.lt publikuota naujiena ir apie kolektyvų dalyvavimą „Gaudeamus“: https://www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/naujienos/vgtu-meno-kolektyvai-dalyvavo-baltijos-saliu-studentu-dainu-ir-sokiu-sventeje-gaudeamus/246059?nid=296847 ), plačiai skelbdami informaciją apie kolektyvų vykdomas naujų narių atrankas ir panašiai.

 

Būtinai pasidalinsime ir Dainų šventės atgarsiais. Universiteto renginių kalendoriuje esame paskelbę apie vyksiančią Dainų šventę ir tikimės aktyvaus universiteto bendruomenės dalyvavimo.

[…]

 

Agnė Augustinaitė

VGTU ryšių su visuomene specialistė

 

 

Parašykite komentarą