Iš 20-čiai kultūros įstaigoms skirtų 3 milijonų trims Lietuvos valstybiniams chorams teko 170 000 eurų

Lietuvos Respublikos kultûros ministerija.

Nacionaliniams ir valstybiniams teatrams bei koncertinėms įstaigoms paskirstytos Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos lėšos. 2018-ųjų metų programos biudžetas – 3 mln. eurų.

 

Skirdama numatytą finansavimą, kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson atsižvelgė į nacionalinės programos ekspertų grupės rekomendacijas.

 

„Šios programos lėšos sudarys galimybę praturtinti teatrų ir koncertinių organizacijų repertuarus naujais pastatymais ir savo kūryba prisidėti prie atkurtos Lietuvos 100-mečiui skirtos kultūrinės programos, – pažymi ministrė L.Ruokytė-Jonsson, – kadangi remiama ir profesionaliojo scenos meno sklaida, naujus kūrinius galės pamatyti labai plati auditorija – ne tik didmiesčių, bet ir regionų gyventojai.“

 

Programos finansavimas skirtas 20 nacionalinių ir valstybinių įstaigų, kurios įgyvendins per 90 įvairaus pobūdžio meninių projektų. Tai – nauji spektakliai, muzikos kūriniai, koncertai Lietuvoje ir užsienyje bei kiti renginiai.

 

Iš jų valstybiniams chorams skirta:

 1.9. Koncertinės įstaigos Kauno valstybinės filharmonijos projektams „Muzikinė-dokumentinė drama sąlyginiu pavadinimu „Nepriklausomybės gimimas“ orkestrui, aktoriams, chorui, šiuolaikiniam šokiui, vaizdo instaliacijai“, „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos nacionalinės chorinės muzikos programos „Juk niekas tavęs taip nemylės“ Kauno valstybiniam chorui ir skaitovui sukūrimas ir viešas atlikimas“ bei „Užsienio šalių nacionalinės chorinės muzikos pristatymas Lietuvoje“ – 62 000 Eur; 

1.10. Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ projektams „Dviejų dalių koncertų ciklas „Tebūnie šviesa“, „Festivalis „Resurrexit“ bei „Lietuvos muzikos meno pristatymas Austrijoje ir Estijoje“ – 45 000 Eur;

1.11. Koncertinės įstaigos Valstybinio choro „Vilnius“ projektams „VIII Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis“, „Giedriaus Kuprevičiaus tezių operos „Liuterio durys“ sklaida Lietuvos regionuose“ ir „Choro „Vilnius“ koncertai Austrijoje, skirti Lietuvos ir Austrijos valstybių atkūrimo šimtmečiui“ – 63 000 Eur;

Visų finansuojamų kultūros įstaigų sąrašą ir skirtas sumas galima rasti LR KM įsakyme: www.lrkm.lt 

 

Profesionaliojo scenos meno įstatymas buvo priimtas beveik prieš pusantrų metų.  Pagal jį parengta Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa užtikrina atskirą finansavimą nacionaliniams ir valstybiniams teatrams bei koncertinėms įstaigoms.

 

Svarbiausi programos tikslai – remti aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūrybą, skatinti jaunų menininkų įtraukimą tam, kad būtų užtikrinta scenos meno įvairovė, atsinaujinimas ir sklaida tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

LR KM inf.

 

 

Parašykite komentarą