Šv. Aloyzo garbei – bendravardžių sambūris ir sakralinės muzikos festivalis

Ketvirtą kartą Kretingoje įvykusi Aloyzų šventė „Teikti džiaugsmą kitiems“ šiemet buvo skirta šventojo Aloyzo 450-ųjų gimimo metų paminėjimui, o sambūrio iniciatorius kompozitorius pedagogas Aloyzas Žilys pasidžiaugė, jog pritariančiųjų šiai idėjai kasmet daugėja.

Į šventę buvo pakviesti ir atvyko šv. Aloyzo vardą turinčių bažnyčių parapijų vadovai – Pakruojo r. Lauksodžio bažnyčios klebonas Vidmantas Kapučinskas, mūsų, Kretingos katalikų parapijos, klebono Antano Blužo bendramokslis, ir Kelmės r. Liolių parapijos klebonas Raimondas Katilius. Dalyvauti šventėj buvo pažadėjęs Šilutės r. Stemplių bažnyčios klebonas Saulius Katkus, mūsų kraštietis, bet, A.Žilio žodžiais, dvasininkų tarnyba tokia, kad ne visada savo laiką jie gali suplanuoti taip, kaip nori.

„Ir dideliam mano, šventės dalyvių džiaugsmui netikėtai pamatėme, kad pas mus vieši dar vienas kunigas iš Madrido Pranciškus. Įdomu buvo tai, kad Aloyzo vardą kunigo giminės vyrai turi net 5-iose kartose – tėvas, tėvo pusbrolis ir kiti, ir kad apskritai šis vardas Ispanijoje labai populiarus. Pačiam kunigui buvo netikėta papulti į tokį festivalį, užsimezgė ryšiai, gimė naujų idėjų planų, kaip šventę padaryti įdomesnę ir gausesnę“, – kalbėjo A. Žilys.

Mintį, jog tokioje šventėje galėtų dalyvauti ir kitų konfesijų – tarkim, evangelikų liuteronų, atstovai, iškėlė sambūrio svečias iš Vilniaus Aloyzas Bertašius.

Ištikimas Aloyzų šventės svečias – mūsų kraštietis profesorius Aloyzas Domarkas, kasmet atvykstantis į renginį, be jo, šventėje dalyvavo klaipėdiečiai Aloyzas Martinavičius ir Aloyzas Bočkus, kretingiškis Aloyzas Rumbutis, Kretingos meno mokyklos įkūrėjas Aloyzas Meškauskas iš Rietavo, Aloyzas Janušaitis iš Telšių, Aloyzas Šlepavičius ir Aloyzas Urbikas iš Tauragės.

Aloyzų šventės proga po Kretingos bažnyčios skliautais suskambo ir sakralinės muzikos festivalis, kurio svečiai – Vilniaus arkikatedros bazilikos parapijinis choras, vadovaujamas Juditos Taučaitės, Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos berniukų ir jaunuolių choras, kuriam vadovauja Virginija Junevičienė, festivalio šeimininkai – A. Žilio vadovaujamas Kretingos rajono kultūros centro moterų choras „Svaja“ ir vyrų ansamblis „Žilvinas“.

Šventės dieną išskirtinai skambėjo tik sakraliniai kūriniai, tarp jų – ir festivalio organizatoriaus A. Žilio sukurtos „Mišios šv. Aloyzui“, kurių giesmes atliko jungtinis choras, diriguojamas J. Taučaitės, kūrinį „Džiūgaukim aleliuja“ pagal mūsų krašto poetės Nijolės Rimkienės žodžius ir A. Žilio muziką, skirtą Marijampolės tarptautiniam sakralinės muzikos festivaliui, dirigavo marijampolietė V. Junevičienė, festivalį, diriguojant autoriui, iškilmingai užbaigė garbės himnas iš „Mišių šv. Aloyzui“. Festivalio programą papildė trimitininko iš JAV Vytauto Jurevičiaus, Kretingos meno mokyklos smuiko mokytojos Nijolės Rimkutės ir jos auklėtinės Kotrynos Dimgailaitės muzikavimas. Svečiams buvo įteikti padėkos raštai bei proginiai suvenyrai, kuriuos sukūrė Kretingos meno mokyklos mokytoja Lina Nikartienė. Festivalio dalyvių įspūdžius papildė ir pažintis su Kretinga iš bažnyčios bokšto, galimybė pabuvoti pajūryje, Palangos kurorte.

A.Žilys neabejojo festivalio sėkme: „Šventės svečiai, dalyviai gyrė vietos publiką, kuri, šiltai priėmusi atlikėjus, parodė, jog yra puikiai suprantanti muziką.“

Po Aloyzų sambūrio jo sumanytojas A. Žilys apsilankė Stemplių bažnyčioje, kurios chorui paliko šv. Alozyui sukurtą himną ir litaniją, mat šios parapijos tituliniai atlaidai ir yra skirti šv. Aloyzui.

 

Audronė PUIŠIENĖ

    „Pajūrio naujienos“ Kretinga

 

Parašykite komentarą