SKAMBANTYS SKVERAI

Rasa Viskantaitė

Vilnius tech akademinio choro „Gabija“ meno vadovė

 

 

Nuo birželio 7-tos iki pat rugsėjo 27-tos dienos Vilniaus miesto aikštės ir skverai skambėjo bei aidėjo nuo chorų atliekamų dainų…


Naujame Lietuvos chorų sąjungos organizuotame projekte „Skambantys skverai“ dalyvavo 1 vyrų choras, 1 vaikų choras, 1 moterų vokalinis ansamblis ir 10 mišrių chorų (tame tarpe 1 studentų). Tai – vyrų choras „Ąžuolų klubas“, vadovas Povilas Gylys; mišrus choras „Sodžius“, vadovė Regina Maleckaitė; mišrus choras „Musica dell‘arte“, vadovė Gintarė Barisaitė-Mitkuvienė; VDU ŠA choras „Ave vita“, vadovas Kastytis Barisas; Bernardinų bažnyčios mišrus choras „Langas“, vadovė Rita Kraucevičiūtė; Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos vaikų choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“, vadovė Rita Kraucevičiūtė; Vilniaus miesto mišrus choras „Sonoros“, vadovė Valerija Skapienė; Vilniaus miesto mišrus choras „ARTyn“, vadovė Erika Žilinskaitė; Vievio KC mišrus choras „Con moto“, vadovė Audronė Stepankevičiūtė; Karoliniškių seniūnijos mišrus choras „Libro“, vadovė Lilijana Zarankienė; Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios mišrus choras „Ave verum“, vadovas Vydmantas Ruzgys; LŽŪM mišrus choras „Dobilas“, vadovas Ignas Garla; Elektrėnų KC vokalinis moterų ansamblis „Eldija“, vadovė Greta Garmašaitė. Chorai atliko net 94 kūrinius!


Norėdama sužinoti, kokius kūrinius chorai mieliausiai atlieka ar lengviausiai įveikia, suskaičiavau: 5 kartus chorų buvo atlikta J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, 4 kartus K. V. Banaičio harm. l. l. d. „Už jūrų marių“, 3 kartus skambėjo Vytauto Klovos harm. l. l. d. „Tylūs tylūs vakariele“, 3 kartus – J. Tallat-Kelpšos harm. l. l. d. „Tris dienas“, 2 kartus – J. Naujalio harm. l. l. d. „Ant kalno karklai“, 2 kartus – J. Naujalio harm. l. l. d. „Oi, tu, apyny“, 2 kartus – Monica Aslund „KOM!“, 2 kartus – V. Ganelino „Mortos daina“, 2 kartus – J. Naujalio „Už Raseinių ant Dubysos“, 2 kartus – D. Zakaro aranž. dzūkų krašto daina „O kai sauliūtė tekėjo“, 2 kartus – M. K. Čiurlionio harm. l. l. d. „Oi giria, giria“, 2 kartus – G. Kuprevičiaus „Skriski, skriski Lietuvėlėn“. 62 kūriniai (iš 94) nesikartojo!


Buvo atlikta 13 sakralinių kūrinių. Puikiai skambėjo Bernardinų bažnyčios mišraus choro „Langas“, vadovė Rita Kraucevičiūtė, atliekamos giesmės prie Aušros vartų! Šis choras taip pat sukėlė malonią praeivių nuostabą, giedodamas prie Bernardinų bažnyčios.


LŽŪM mišrus choras „Dobilas“ su naujuoju vadovu Ignu Garla net pristatė labai įdomų “Lapkričio dvidešimtosios” orkestrėlį, tuo į Žemaitės skverą pritraukdamas dar daugiau klausytojų!


K. Sirvydo skveras skambėjo 4 kartus, Žemaitės – 3, Karelijos auksinė gegutė (Karoliniškių mikrorajonas) – 1, aikštė priešais Nacionalinę Filharmoniją – 1, Rotušės aikštė – 1, Aušros vartai – 1, Aikštelė prie Radvilų rūmų – 1, Šv. Kazimiero bažnyčios šventorius – 1, S. Moniuškos skveras – 1, Šv. Kryžiaus bažnyčios šventorius – 1.


Manau, jog šis projektas buvo itin laiku, nes vilniečiai, iškankinti karantino ir nežinios, mielai sustodavo paklausyti įvairių chorų atliekamos programos. Chorams tai suteikė pakankamai saugią laisvę muzikuoti, nes po ilgo nedainavimo, visi dar labiau pasiilgo muzikos, bendravimo ir šypsenų be kaukių! Tokio tikslo ir siekė projekto sumanytoja, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė, kuri pakalbinta sake, jog “Skambantys skverai” buvo skirti ne tiems, kurie lankosi chorų koncertuose, o tiems žmonėms, kurie retai susiduria su chorine muzika – kad jie, eidami pro “skambantį skverą”, sustotų, suklustų ir suvoktų, kaip smagu yra dainuoti chore! 

‎‎

Geras oras, puiki nuotaika, gražiausi koncertiniai rūbai ir nuoširdžiai atliekami kūriniai suteikė Vilniaus miestui gyvumo ir praturtino vilniečius dvasiškai. Džiaugsmingieji “Skambantys skverai” galėtų tapti Vilniaus miesto skiriamuoju ženklu, kurio kasmet nekantriai lauktų miestiečiai.

Parašykite komentarą