Šilti padėkos žodžiai dr. Linai Dumbliauskaitei

 

 

Ramų gruodžio 19-tosios – Advento – vakarą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (toliau – ramovė) skambėjo šilti padėkos žodžiai doc. dr. Linai Dumbliauskaitei-Jukonienei už knygą „Vyrų choro „Aidas“ kūrybinio kelio vingiai“, skirtą choro 60 metų veiklos jubiliejui. Ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis bei vyrų choro „Aidas“ tarybos nariai Gintautas Andrišėnas, dr. Algimantas Zybartas ir ilgametis choro metraštininkas Arnoldas Kulikauskas knygos autorei surengė gražią staigmeną. Į Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Vilniaus šaulių kuopos susirinkimą atvykusi dr. L. Dumbliauskaitė-Jukonienė nesitikėjo sulaukti tokio išskirtinio aidiečių dėmesio – gėlių, kalėdinių sveikinimų ir dovanėlių. Dėkodama už šiltą dėmesį leidinio apie vyrų chorą „Aidas“ autorė, šiame chore chormeistere dirbusi 1964-1967 m., dedikavo savo knygą netikėtą susitikimą surengusiems aidiečiams ir ramovės viršininko pavaduotojui.


Susitikime taip pat dalyvavo ramovės vyr. specialistas dim. mjr. Antanas Burokas bei Vilniaus šaulių kuopos būrio vadas Romas Akelaitis.

Knyga skatina puoselėti chorinį meną

Mažai valstybei ypač svarbu išlaikyti tautinį identitetą, puoselėti tautos kultūrinį tęstinumą, įvairialypes lietuvių liaudies tradicijas, tarp jų ir chorinę muziką.


Ženkliu tautinės kultūros propaguotoju galima laikyti Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų chorą „Aidas“, ne taip seniai atšventusį kūrybinės veiklos šešiasdešimtmetį. Jame susibūrė tikri chorinio meno mylėtojai, iki šiol savo kūryba džiuginantys gausius choro gerbėjus. Nuėjus ilgą ir prasmingą choro veiklos kelią, labai svarbu apie tai pasidalinti su plačia visuomene, kultūros mylėtojais – apie choro veiklą sudėtingomis XX amžiaus antrosios pusės sąlygomis bei pirmuosius žingsnius atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.


Knygos autorė, profesionali muzikologė ir choro dirigentė atskleidė daug įdomių momentų, liečiančių choro kūrybinį kelią, amžininkų atsiliepimus, žymių menininkų ir choro dirigentų vertinimus, koncertų ir kelionių geografiją.

Dumbliauskaites knyga Aido vingiai 2017 mYpatingai akcentuota, kad per 60 metų chorui vadovavo tik trys dirigentai – Juozas Vanagas, Algimantas Lopas ir dabar dirbantis Tadas Šumskas. Leidinyje pateikiamos žinios apie kiekvieną vadovą, jų darbo metodiką ir kūrybinį braižą bei talkininkus – chormeisterius ir koncertmeisterius. Pateiktos choro vokalo, repertuaro, kūrinių interpretacijos subtilybės vadovaujant kiekvienam iš dirigentų. Kiekvienas iš jų paliko ženklius pėdsakus choro meninėje veikloje. Tai svarbus leidinio privalumas atskleidžiant vadovų indėlį į choro koncertinės ir visuomeninės veiklos įvairovę.


Per aprašomą 60-ties metų laikotarpį choras surengė gausybę koncertų Lietuvos miestuose ir miesteliuose, bažnytkaimiuose, reprezentacinėse šalies institucijose, Europos šalių koncertinėse salėse. Choro repertuare daug lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių, lietuvių liaudies dainų ir pasaulinės klasikos šedevrų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę repertuaras pasipildė kūriniais, apie kurių atlikimą sovietmečiu tebuvo galima tik pasvajoti. Didelis dėmesys skirtas kūriniams, skleidžiantiems mūsų tautos patriotizmą, keliantiems Lietuvos karių dvasią ir ryžtą, padedantiems stiprinti Lietuvos kariuomenės ir visuomenės bendradarbiavimą. Pažymėtina ir tai, kad kelių choristų entuziastų dėka net tris metus buvo leidžiamas vienintelis šalyje choro laikraštis, padėjęs visuomenei nuodugniai susipažinti su choro veikla.


Labai svarbus knygos privalumas, kad joje atsispindi pačių choro dainininkų pamąstymai apie muziką, dainą, gyvenimo kelius ir verpetus draugaujant su daina.


Knygoje chronologiškai pasakojama apie koncertinę veiklą, prieduose pateikta plati choro diskografija ir kita įdomi medžiaga. Akcentuojamas pagrindinis choro siekis – saugoti ir plėtoti lietuvišką dainą, skleidžiant visuomenėje tautines, pilietines ir patriotines tradicijas.


Tikėtina, kad knyga papildys chorinės kultūros bibliografiją bei taps akstinu jaunajai kartai, šalies kariškiams sekti jų tėvų ir senelių pėdomis puoselėjant lietuvių tautos kultūrą ir chorinį meną.

Atsakingojo redaktoriaus padėka

Arnoldas Kuliauskas Aidas knyga 2017 mKnygos atsakingasis redaktorius Arnoldas Kulikauskas (nuotr.) nuoširdžiai dėkoja autorei L. Dumbliauskaitei-Jukonienei ir visiems, kurie rėmė ir skatino knygos gimimą – Krašto apsaugos ministerijos Bendrųjų reikalų departamento Vaizdinės informacijos skyriaus vedėjai Vaivai Šimonienei, kalbos redaktorėms Linai Lukšienei ir Vidai Česnulienei, ramovės viršininko pavaduotojui Gaudentui Aukštikalniui, recenzentams doc. dr. Algimantui Zybartui ir pedagogei Onai Stankevičiūtei, tinklapio „choras.lt“ vyr. redaktorei Rasai Mikalajūnienei, aidiečiui Gintautui Andrišėnui, fotografei Viktorijai Gapševičiūtei bei buvusiam vyrų choro laikraščio „Aidas“ redaktoriui, šių eilučių autoriui.

Povilas Šimkavičius
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

P. Šimkavičiaus nuotraukoje viršuje:

Iš kairės: A. Zybartas, G. Andrišėnas, L. Dumbliauskaitė-Jukonienė, G. Aukštikalnis ir P.Šimkavičius

Parašykite komentarą