Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ švenčia kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį

 

Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ – vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų – 2019 metais švenčia savo kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį. Tokio kolektyvo atsiradimas – reikšmingas įvykis Lietuvos kultūros istorijoje. 1974 metais Sigito Vaičiulionio ir jo žmonos dirigentės Danutės Vaičiulionienės įkurtas, vėliau 1986 metais tapęs vienu žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų, valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ gimė iš vokalinio senosios muzikos ansamblio. Būtent jis, bene vienintelis Lietuvoje, tada dainavo renesanso ir baroko epochų kompozitorių kūrinius.


Reikšmingą choro kūrybinės veiklos sukaktį ir patirtį įprasmins koncertų ciklas „Senoji Lietuvos muzika“. Ši muzika žymi ir „Polifonijos“ kelio pradžią. Todėl logiška, kad šios programos pagrindas – naujai prikelti, šiauliečių kolektyvo atlikti XVI a. – XVIII a. kompozitorių Vaclovo Šamotuliečio, Jacob Arkadelt, Luca Marencio, Vincenzo Galilei, Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart ir kitų to meto kompozitorių kūriniai. Įdomu tai, kad šių muzikos kūrėjų gyvenimai, likimai ir kūrybiniai keliai vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Šia programa choras grąžina klausytoją į LDK laikus ir prikelia didingą valstybės kultūrinę praeitį, tuo pačiu atgaivina senąsias chorinio dainavimo tradicijas.


Pasirodo, kad tuo metu Lietuvos didikai ir jų  atžalos buvo pasklidę po visą Europą, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius buvo Ispanijos karaliaus pusbrolis, giminiavęsis su visais Europos monarchais. Koncerto metu bus prisiminta, kokia muzika žavėjosi Radvilos, Jogailaičiai, kokie svetimšaliai kompozitoriai dirbo Lietuvoje, ko nuvykę į kitus Europos kraštus klausėsi Lenkijos karaliai. 


„Polifoniją“ galima laikyti senosios vokalinės muzikos „gaivintoja“, ją prikėlusia iš užmaršties ir pristačiusia Lietuvos publikai. Klausytojų dėmesį kitados patraukė cikliniai „Polifonijos“ koncertai: „XVI – XVII a. Lietuvos muzika“, „XVI – XVII a. Italijos muzika“, „XVI – XVII a. religinė muzika“, „Sužadinkim Lietuvą“, „Lietuvos bažnytinė muzika“, „Iš Žygimanto Augusto kapelos repertuaro“, „Senasis muzikinis Vilnius“. Būtent iš šiuose renginiuose prieš daugelį metų skambėjusių kūrinių sudaryta naujoji programa, atgaivinsianti choro senbuvių jausmus, o jauniesiems dainininkams – potencialiems „Polifonijos“ tradicijų tęsėjams – padėsianti pajusti kolektyvo užgimimo dvasią ir ją puoselėti.


Šią programą, kuri skambės keturiuose Lietuvos miestuose: Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje, paruošti chorui padės ir koncertuose diriguos choro įkūrėjas, ilgametis šio kolektyvo meno vadovas, puikiai Šiaulių publikai pažįstamas maestro Sigitas Vaičiulionis. Šalia Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ ant scenos išvysime ir Šiaulių kamerinį orkestrą, solistus: Astą Krikščiūnaitę (sopranas), Aistę Benkauskaitę (mecosopranas), Tomą Pavilionį (tenoras), Juozą Janužą (tenoras) ir Pijų Kondrotą (baritonas).

Parašykite komentarą