Sekmadienio skaitiniai: „Nuo Dainų dienos iki Tautos šventės“: 9. Pirmosios Dainų šventės Europoje

Prof. Regimantas Gudelis

 

Dainų šventės Šveicarijoje

XIX a. Šveicarija – konfederacinė, iš įvairiakalbių kantonų (dabar jų – 26) susidedanti šalis. Daugiausia iš jos gyventojų yra vokiečių – 64%, prancūzų – 17%, italų – 8%, likę – retoromanai ir kiti. Pagal konfesiją apie 56,3% yra protestantai, 41,6% – katalikai. Šveicarija nuo Vestfalijos taikos (1648 m.) buvo žinoma kaip nepriklausoma šalis, tačiau 1798 m. ją užėmė prancūzų revoliucionierių armija ir panaikino nepriklausomybę. Po Napoleono pralaimėjimo Leipcigo mūšyje (1813 m.) šalys nugalėtojos – Anglija, Prūsija, Rusija, Austrija – padalino žemes, Šveicarija atkūrė nepriklausomybę, tačiau galo feodalinių kunigaikščių savivaliavimui nepadarė, laisvės ir lauktų demokratinių pokyčių neatnešė. Ir toliau buvo varžoma žmonių judėjimo laisvė, visuomeninė veikla, bendravimas. Apribojimai nepalietė chorų – bažnytinių ir besisteigiančių pasaulietiškų. Paradoksalu ir kartu dėsninga, kad per šį kanalą, per chorus, atgijo visa šveicarų ir vokiečių kultūrinė veikla, plito nacionalizmas, pamažu menkos legalios veiklos laisvės galimybės išvirto į galingą visuomeninę manifestaciją, įgavusią chorinio sąjūdžio formą. Tai ir buvo ta unikali istorinė aplinkybė, paskatinusi šveicarų chorus su vėliavomis protestuoti prieš atgyvenusią feodalinę tvarką, reikalauti demokratijos, iškovoti 1848 m. federalinę konstituciją. 

Šveicarų chorų sąjūdis išvengė Vokietijai būdingo ekspansyvaus nacionalizmo, nes kantonai juk daugiakalbiai! Chorinio meno patriarchas Hansas Georgas Nėgelis (1773-1836) chorų devizą tapė būdingomis žmogiškomis spalvomis: Dainavimas turi dangiškais spinduliais kasdienį gyvenimą apšviesti, įprasminti džiaugsmingus ir tragiškus mūsų šeimų, visuomenės ir visos šalies išgyvenimus, dainos sparnais į širdis nešti meilę Dievui, Gamtai, Tėvynei ir Humanizmui.

Muzikinė Šveicarijos tradicija yra sena ir gili, tačiau šveicarai garsėjo ir progresyviomis muzikinio lavinimo metodikomis. Nuo XV-XVI a. čia steigėsi muzikinės kolegijos, vadinamosios Collegia musica, XVIII a. pabaigoje plito tribalsis dainavimas. Iškilusis muzikos pedagogas J.H. Pestalocis (1746-1827) sukūrė progresyvią muzikos mokymo metodiką. Chorinio sąjūdžio įkvėpėju laikomas kompozitorius, pedagogas H.G. Nėgelis. Jis organizavo vyrų chorus, kūrė jiems nesudėtingas dainas. Taigi, XVIII a. pabaigoje šveicarai jau visuose kantonuose turėjo daug gerų chorų ir nemažą repertuarą.

‎Pirmoji dainų šventė įvyko Šveicarijoje, Ciuricho miesto aikštėje, 1843 m. Joje dalyvavo per 2000 dainininkų. Po jos šveicarai surengė dar 24 šventes (paskutinė 1935 m. Bazelyje).

Šveicarai siekė šventėmis centralizuoti […] kantonus, užglaistyti politinius nesutarimus. Šventėje būdavo dvi chorų sekcijos – didžioji vokiška ir prancūziška.  Vokiečių sekcijoje skambėjo G.F. Hendelio, J. Haidno. V. A. Mocarto, F. Mendelsono ir kitų kompozitorių muzika, prancūzų – H. Berliozo, H. Lavaterio, V. Andre, L. Kerubinio. Ž. Ramo kūriniai. Šventę baigdavo himnais ir psalmėmis.

Visos šveicarų Dainų šventėse buvo aukštinama Tėvynės idėja, ji vyravo ir vyrų chorų dainose. Tėvynės meilę, patriotizmą šveicarai suvokė romantiškai, išvengdami ekspansyvaus atspalvio […]. Šveicarų Dainų šventės, kaip ir  pirmosios vokiečių, rėmėsi vyrų chorais, mišrių balsų chorai pradėjo populiarėti tik XIX ir XX amžių sankirtoje. Dainų švenčių metu šveicarai rengė chorų konkursus, ištobulino vertinimo sistemą. Struktūros požiūriu jų šventės buvo išskaidytos į įvairių kategorijų chorinių darinių pasirodymus. Šveicarų romantinė chorinių draugijų ir Dainų švenčių kultūra XIX a. antroje – XX a. pirmoje pusėje, buvo tvirtais ryšiais susieta su krašto muzikine kultūra, istorine-politine situacija, net ir geografine erdve. Jų dainų šventės liko gražiai sužydėjusiu dainų žiedu, šiek tiek uždaru regioninės kultūros fenomenu, primenančiu taurųjį edelveisą […]. 

Šveicarų šimtametė Dainų švenčių tradicija nutrūko Antrojo pasaulinio karo metais. Deramai atšvęsti šimtmečio jubiliejaus 1943 m. nepavyko.

 

Parašykite komentarą