Renginiai

 ⊗
 
ONINĖMS ARTĖJANT
2017 m. liepos 23 d. 9.00 val.
Vilniaus moterų choras „Liepos“
(meno vadovė ir dirigentė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė)
gieda Šv. Mišiose 
Šv. Onos bažnyčioje Vilniuje
(Maironio g. 8)