Rasa Gelgotienė išrinkta 2021 m. Baltijos šalių studentų chorų šventės „Gaudeamus“ meno vadove

2020 metų kovo 4 dieną Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vykusiame Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų vadovų posėdyje buvo pasiūlyti 3 kandidatai į 2021 metų Baltijos šalių studentų chorų festivalio „Gaudeamus“ meno vadovo poziciją: Kastytis Barisas, Danguolė Beinarytė ir Rasa Gelgotienė. Kadangi dėl objektyvių priežasčių susirinkime galėjo dalyvauti ne visi kviesti chorvedžiai, siekiant skaidrumo, buvo nuspręsta paskelbti slaptą balsavimą, kurio metu visi studentų chorų vadovai galėtų išreikšti savo nuomonę el. paštu. Elektroninio balsavimo metu buvo galima siūlyti bet kurį kandidatą, nebūtinai iš 3 iškeltų susirinkime.

Taigi, iki kovo 10 dienos 13 valandos laukiau visų chorvedžių balsų. Juos suskaičiavus paaiškėjo, kad „Gaudeamus“ 2021 meno vadovo pozicija atiteko Rasai Gelgotienei. Reikalavimai buvo įprasti – svarbu, kad iškeltas kandidatas aktyviai dalyvautų Lietuvos kultūriniame gyvenime, dirbtų bent su 1 studentų kolektyvu, turėtų nemažą organizacinio ir vadybinio darbo patirtį. Visos šios savybės bus tikrai reikšmingos užimant „Gaudeamus“ meno vadovo pareigas.

Aistė Valentaitė

‎ ‎LNKC, chorų specialistė

Parašykite komentarą