Prieš 44 metus: I-asis straipsnis apie I-ąjį Stasio Šimkaus chorų konkursą

Lygiai prieš 44 metus, t.y. 1976 m. gegužės 26 d. „Tarybinėje Klaipėdoje“ buvo publikuotas doc. Vytauto Blūšiaus (nuotr.) straipsnis  „Pirmasis sąjunginis darbo žmonių meno saviveiklos festivalis. Chorų konkurso laureatai“ apie I-ąjį Stasio Šimkaus chorų konkursą, įvykusį Klaipėdoje 1976 m. gegužės 22 dieną.

Šiuo straipsniu (iš Stasio Šimkaus chorų konkurso archyvo) su choras.lt skaitytojais pasidalino Klaipėdos chorinės bendrijos visuomenininkė Ieva Stasiulaitytė.

Straipsnio tekstas:

Laikraštis „Tarybinė Klaipėda“
1976 m. gegužės 26 d.

Pirmasis sąjunginis darbo žmonių meno saviveiklos festivalis
Chorų konkurso laureatai

Praėjusį šeštadienį filharmonijos salėje įvyko pirmasis Stasio Šimkaus chorų konkursas. Sėkmė jame lydėjo du klaipėdiečių kolektyvus – „Trinyčių“ moterų chorą (vadovas Romaldas Misiukevičius) ir mokytojų namų mišrų chorą (vadovė Lina Dumbliauskaitė): jie tapo konkurso laureatais.

Vyrų chorų laureato vardas teko Telšių rajono Tryškių zoninių kultūros namų vyrų chorui.

Prizas už geriausiai atliktą dainą apie jūrą įteiktas Šilutės rajono mokytojų moterų chorui.

***

Po konkurso įvyko išsamus pokalbis apie chorinio dainavimo padėtį ir tolesnio chorinės kultūros kėlimo perspektyvas uostamiestyje. Pokalbyje dalyvavo Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos e. profesoriaus p. Klemensas Griauzdė (konkurso žiuri pirmininkas), konservatorijos Klaipėdos fakultetų prorektorius, meno tarybos pirmininkas Vytautas Jakelaitis, miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Algimantas Songaila, chorvedžių sekcijos pirmininkas Vytautas Blūšius, miesto kultūros skyriaus vedėja Nijolė Novogreckienė, konkurso žiūri nariai, miesto chorvedžiai. Pasisakiusieji pabrėžė būtinumą Stasio Šimkaus chorų konkursą padaryti tradiciniu, ateityje pakviečiant jame dalyvauti ir miesto vidurinių mokyklų mišrius chorus, kėlė mintį, kad kiekviena įmonė, turinti tūkstantį ir daugiau darbininkų, ateityje būtinai turėtų chorą, siūlė atgaivinti miesto dainų švenčių tradiciją, stiprinti chorinio dainavimo propagandos darbą mokyklose.

Nuotraukoje – Stasio Šimkaus chorų konkurso laureatų ir prizininkų vadovai (iš kairės į dešinę): Lina Dumbliauskaitė (Klaipėda), S. Bernotas (Skuodas), V. Valužienė (Šilutė), Vytautas Jovaiša (Šilutė), Danguolė Ažameckienė (Plungė), A. Šulcas (Telšiai) ir Romaldas Misiukevičius (Klaipėda).

¹ Dabar – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia.

Parašykite komentarą