Pradėtos konsultacijos dėl EEE mechanizmo kultūros programos gairių

 

 

Šią savaitę bendruomenių, savivaldos, verslo, kultūros įstaigų bei įvairių nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų atstovai diskutavo apie naujo 2014-2021 m periodo Europos ekonominės erdvės mechanizmo kultūros programos gaires.

„Nusprendėme programos koncepciją kurti ne ministerijos kabinetuose, o kartu su socialiniais partneriais, kultūros organizacijomis, projektų kūrėjais ir vykdytojais. Būtent šios partnerystės dėka bus kuriami būsimos programos pagrindai – kurti, remti ir įgyvendinti.. Šis renginys tik pradžia, tikimės plėsti šiame  procese dalyvaujančių. kad programos teikiamos  galimybės būtų panaudotos  efektyviausiu būdu“, – pažymėjo Kultūros ministerijos vyriausioji patarėja Eglė Saudargaitė.

EEE finanasinio mechanizmo kultūros programa rems kultūrinį verslumą, kultūros paveldą, bendradarbiavimą kultūros srityje. Didelis dėmesys bus skiriamas  bendruomeniškiems, bendradarbiavimo, kūrybiškos vietokūros projektams, kurie leis   įveiklinti pastatus ir sukurti ilgalaikę partnerystę tarp skirtingų interesų grupių ir kartu  keisti visą gyvenamąją aplinką, kurioje kultūros dėmuo tampa labai svarbus.

Susitikimo dalyviai diskusijose pažymėjo, kad būtina užtikrinti projektų tvarumą, gyvybingumą.  Taip pat buvo pasidžiaugta, kad naujojo laikotarpio programa yra įtrauki ir atvira tiek kultūros organizacijoms, bendruomenėms, skatina jas inicijuoti dialogą su savivaldybėmis ir verslu.

Taip pat kaip vieną iš aktualių problemų buvo įvardinta kultūrinė edukacija, akcentuotas žinių, mokymų, pasikeitimo gerąja patirtimi poreikis, kur galėtų prisidėti ir Lietuvos projektų vykdytojai įgyvendinę praėjusio laikotarpio projektus, ir Norvegijos partneriai. Taip pat buvo pasidžiaugta, kad šiame etape didelis dėmesys skiriamas regioniniams projektams, kad ir mažosios bendruomenės gali dalyvauti programose su jungtiniais bendradarbiavimo projektais.

 

EEE mechanizmo kultūros programai numatyta  7 mln. Eurų, dar 1.235 mln. Eurų Lietuvos indėlis. Programos operatorius – Centrinė projektų valdymo agentūra, o Kultūros ministerija yra programos partneris atsakingas už koncepcijos, turinio formavimą.

Parašykite komentarą