Pirmą kartą Europos evangeliškų bažnyčių muzikų konferencija vyks Lietuvoje!

Rugsėjo 21-24 d. pirmą kartą Lietuvoje vyks Europos evangeliškų bažnyčių muzikų konferencija (EKEK). Ją organizuoja Lietuvos evangeliškosios liuteronų bažnyčios muzikos sandrauga (LELBMS). Konferencija vyks Palangos evangelikų liuteronų bažnyčioje ir diakonijos namuose, Mažosios Lietuvos evangeliškosiose parapijose.

„Į konferenciją atvyksta žymūs vargonininkai, chorų vadovai iš Vokietijos, Prancūzijos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Slovakijos bei Skandinavijos šalių.  Tai, kad patikėta mums, Lietuvos Muzikos sandraugai, ją rengti čia, Lietuvoje, yra  labai  svarbus LELBMS veiklos įvertinimas,“ – sako Lietuvos evangeliškosios liuteronų bažnyčios muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė Kairienė (nuotr.).

Konferencijos dalyviai išklausys LELB Vyskupo Mindaugo Sabučio paskaitą „Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios situacija“, kun. doc. hb. dr. Dariaus Petkūno „Lietuvių bažnytinės muzikos himnologija XVI – XVIII“,  VšĮ „Vargonų paveldo centras“ įkūrėjo ir vadovo, menotyrininko, vargonų istoriko hum. m. dr. Girėno Povilionio pranešimą: „Kretingos istoriniai J. Preuss vargonai bei LT barokiniai vargonai “. Trijų dienų konferencijos programoje numatyta aplankyti Priekulės, Saugų, Šilutės, Vyžių, Pagėgių, Rukų, Vilkyškių parapijas, kur su kunigais bei parapijiečiais bus kalbama, dalijamasi patirtimi apie parapijinį bei muzikinį gyvenimą Mažojoje Lietuvoje.

Konferencijos dalyviams paruošta chorinės, vargonų bei lietuvių liaudies instrumentinės muzikos  programos: Kretingos ev. liuteronų bažnyčioje koncertą „Lietuvos evangelikų liuteronų chorinė bažnytinė muzika“ surengs Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo choras „Adoremus“ (vadovė Renata Kreimerė),  „Lietuviškos vargonų muzikos“ koncertuose vargonuos Jurgita Kazakevičiūtė (Nidoje) ir Vilimas Norkūnas (Vilkyškiuose). Kretingos muziejaus Baltojoje salėje lietuviškos muzikos vakare svečius džiugins lietuviški liaudies instrumentai –  kanklės, birbynė, skudučiai. 

Taip pat konferencijos dalyviai aplankys „Mirusią kopą“, Juodkrantės ev. liuteronų bažnyčią, Nidos didžiąją kopą Kuršių nerijoje, Klaipėdos senamiestį, Klaipėdos ev. liuteronų parapijoje susipažins su Šv. Jono bažnyčios projektu. 

„EKEK Konferencijų tikslas – susipažinti su šalies bažnytinio muzikinio gyvenimo specifika, padėti spręsti iškylančius sunkumus,“ – sakė Laura Matuzaitė Kairienė.

 

 

choras.lt. inf.

Parašykite komentarą