Parengtas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas. LKM kviečia teikti pasiūlymus ir pastabas.

Kultūros ministerija baigė rengti Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą ir po derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir konsultacijų su visuomene teiks jį Vyriausybei. Jai pritarus įstatymo projektas bus svarstomas Seime.

„Birželio mėnesį Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos pateiktą Lietuvos kultūros politikos strategiją, kuri remiasi nuostata, kad be kultūros veiksnio neįmanoma šiuolaikiška politinės demokratijos raida, ekonominis augimas, socialinė darna ir visavertis kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas. O dabar pirmą kartą Lietuvoje parengto Kultūros politikos pagrindų įstatymo tikslas yra įtvirtinti valstybės įsipareigojimą kultūrai ir sistemingą kultūros politikos įgyvendinimą“, – teigia kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Nepakankamai sistemiška, nemodeliuojama kultūros politikos srities teisinės aplinkos plėtra šiuo metu lemia iš esmės reaktyvų kultūros politikos pobūdį. Atskiras kultūros sritis, įstaigų tinklus ar įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai neturi aiškaus vieningo teisinio pagrindo. Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekte siūlomas teisinis reguliavimas sudarys sąlygas įtvirtinti aiškų kultūros politikos vaidmenį visuomenės gyvenime.

Įstatymo projektu siekiama užtikrinti integralų požiūrį į skirtingus kultūros lauką reglamentuojančius įstatymus, išskiriant kultūros politikos sritis, apibrėžiant vienodai traktuojamas sąvokas, bendruosius kultūros politikos principus, raidos kryptis, kultūros įstaigų misijas, funkcijas, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Įtvirtinus bendruosius kultūros politikos pagrindus siekiama padidinti kultūros įstaigų prieinamumą, sukurti finansavimo modelį, siejamą su kultūros įstaigų veiklos rezultatais ir kultūros sektoriaus specifika, padidinti valstybės ir vietos savivaldos paramą kultūrai.

Susipažinti su įstatymo projektu, pateikti pasiūlymus ir pastabas iki rugpjūčio 20 d. galima čia.

Parašykite komentarą