Naujasis Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas LDM chorus „Varpą“ ir „Eglę“ meta lauk!

Lietuvos dailės muziejaus chorai „Varpas“ (nuotr.) ir „Eglė“, prieš 30 metų pasirašę patalpų panaudos sutartį su LDM administracija,  gavo nurodymą išsikraustyti iš jiems suteiktų repeticijoms patalpų. Kur kraustytis? Į gatvę? Kur nori. Nors ir į šiukšlyną!.. „Išvaro kaip nukaršusį šunį, – atsidūsta „Varpo“ choro vadovas prof. Jurijus Kalcas, – dėl vienos moteriškės užgaidų…“ 

LDM direktoriaus pavaduotojo ūkiui Regimanto Paulionio gegužės 28 dienos rašte įsakoma: „…Repeticijoms naudojamos patalpos turi būti visiškai, be jokių išlygų atlaisvintos, kurias 2019-06-17, 11 val. privalote priduoti LDM direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir liaudies meno skyriaus vedėjai. Po nurodyto termino patekti į saugyklų patalpas nebus leidžiama…“

 

Paprašėme „Varpo“ choro prezidento Alfredo Basevičiaus paaiškinti, kas vyksta. Gavome tokį atsakymą: 

 

„2018 m. pabaigoje dėl Radvilų rūmų remonto Dailės muziejaus fondai buvo perkelti į Gerosios vilties gatvę. Muziejaus direktorius Romualdas  Budrys Gerosios vilties komplekse paskyrė salytę abiejų chorų (VARPO ir EGLĖS) repeticijoms. Tas labai nepatiko ten įsikūrusiai Liaudies meno skyriaus vedėjai D. Bernotaitei, kuri iš karto pradėjo reikšti pretenzijas ir siekti, kad chorai būtų išvyti.

Labai keista, bet tam pritarė ir buvęs kultūros viceministras, dabar Muziejaus direktoriaus pavaduotojas V. Balčiūnas. Direktorius R. Budrys sakė, kad repeticijų salės patalpos fondų saugojimui netinkamos, ir pažadėjo, kad chorai galės sėkmingai repetuoti tol, kol patalpas nuomos muziejus. Tačiau pasikeitus direktoriams, pasirodo, pavyko įkalbėti buvusį Kultūros ministrą Arūną Gelūną, kad choristų lankymasis tose patalpose po darbo valandų yra nesaugus.

Parengėme laišką Dailės muziejui, kad leistų repetuoti bent iki svarbių sezono pabaigos koncertų, į kurį gavome leidimą repetuoti iki birželio 14 d., o birželio 17 d. išsikelti. Be chorų atributikos, plakatų, apdovanojimų, minėtose patalpose saugoma keturios spintos chorų koncertinių rūbų, kurių kaip ir instrumento bei kėdžių neturime kur iškelti ir negalime per savaitę surasti tam tinkamos vietos.

Deja, pakliūti į priėmimą pas muziejaus direktorių neprileidžiami, todėl paprašėme priėmimo pas Kultūros ministrą ir Vilniaus miesto vicemerę. Savivaldybėje susitikimas vyks kitą penktadienį, birželio 7 d. 14.00 val. Ministro padėjėja pažadėjo artimiausiu metu organizuoti susitikimą su Kultūros ministru.

Labai gaila, tačiau prarasime dar du chorus, o vyrų chorų Lietuvoje liko jau vos septyni.

Pridedu susirašinėjimo laiškus.

Prašome pagalbos ir užtarimo, nejaugi vienos moters užgaidos yra svarbiau už chorų rengiamus koncertus visoje Lietuvoje.“

O čia raštas, kuris buvo išsiųstas naujajam LDM direktoriui Arūnui Gelūnui, prašant leisti naudotis patalpomis bent iki sezono pabaigos:

 

„VYRŲ CHORAS ,,V A R P A S“

2019 m. gegužės 24 d. Nr. 1-101

Lietuvos dailės muziejaus
direktoriui Arūnui Gelūnui
Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

DĖL VYRŲ CHORO „VARPAS“ REPETICIJŲ

Mėgėjų chorai yra Lietuvos choro meno pradininkai. Jų menas – reikšminga lietuvių kultūros raidos pakopa. Vienas ryškiausių, brandžiausių ir pajėgiausių mėgėjų chorų mūsų krašte yra Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“, aukštai įvertintas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.


Įvairiapusė „Varpo“ choro veikla yra svarbi Lietuvos chorinės kultūros dalis. Nepaisant to, kad šiuo metu Lietuvoje naujais pagrindais susibūrę jaunosios kartos chorai rodo puikius meninius rezultatus, „Varpo“ choro indėlis į mūsų tautos chorinę kultūrą neprarado savo vertės bei reikšmingumo.


Vyrų choras „Varpas“ įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas lydėjo chorą daugiau nei 20-ties Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenose. Choras pabuvojo tokiose egzotiškose šalyse kaip Kuba ir Šiaurės Korėja. “Varpas” Lietuvos choriniam menui sėkmingai atstovavo tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje. 1969 m. vasarą vyrų chorui “Varpas” pirmajam teko garbė atstovauti Lietuvos chorinei kultūrai XVII tarptautiniame polifoninės muzikos konkurse Areco mieste, Italijoje. Choras tapo laureatu, iškovojęs pirmąsias vietas polifoninės muzikos ir liaudies dainos konkursuose.


„Varpas“ – respublikinio vyrų chorų sąskrydžio konkurso ir nuolatinis respublikinių vyrų chorų konkursų laureatas (1963, 1965, 1967, 1970, 1975, 1977, 1980, 1985, 2014), laimėjęs Kompozitorių sąjungos didįjį prizą, net 23 metus geriausiojo Respublikos vyrų choro vardą. Lietuvos radijuje ir televizijoje choras įrašė per 150 kūrinių, išleido įrašus kompaktiniuose diskuose. Vyrų choras nuolatinis Respublikinių dainų švenčių dalyvis, jo atliekamos dainos skamba šalies miestuose, choras koncertavo Lietuvos kompozitorių sąjungos renginiuose, giedojo 34 bažnyčiose. „Varpas“ dainavo istorinio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo metu. Tragišką Sausio 13-ąją choras giedojo prie Parlamento.


Per kūrybinės veiklos metus chorui vadovavo Juozas Vanagas – choro įkūrėjas, Edmundas Sapranavičius, prof. Adolfas Krogertas, prof. Petras Bingelis, prof. Povilas Gylys, prof. Anicetas Arminas, Saulius Liausa, Petras Puošiūnas, o nuo 2011 m. rugsėjo mėn. choro meno vadovas –  prof. Jurijus Kalcas.


Choro repertuare Europos senosios muzikos meistrų, lietuvių ir pasaulio tautų liaudies dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių klasikinės, sakralinės ir kitų žanrų muzikos kūriniai.

Choro meniniai laimėjimai, kūrinių interpretacijos pelnė aukštesnius nei mėgėjų chorų vertinimo kriterijus. „Varpas“ davė pradžią daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių gyvavimui, ne vieną užsienio šalių kompozitoriaus kūrinį choras Lietuvoje atliko pirmą kartą, supažindindamas mūsų šalies klausytojus su pasaulinės muzikos lobiais.


Nuo 1990 m. “Varpo“ choro moralinis rėmėjas yra Lietuvos dailės muziejus, suteikęs patalpas choro repeticijoms (patalpų panaudos sutartį 1990 m. pasirašė LDM direktorius Romualdas Budrys ir choro vadovas Anicetas Arminas). Lietuvos Dailės muziejuje saugomi ir didžiausi „Varpo“ apdovanojimai. Per minėtą laikotarpį vyrų chorui „Varpas“ patalpos repeticijoms buvo skirtos Revoliucijos muziejuje (Konstitucijos pr.), Vilniaus g. ir Liejyklos g. 2018 m., ruošiantis Radvilų rūmų remontui, choro repeticijoms buvo skirtos patalpos Gerosios vilties g., kur repetuoja ir moterų choras „Eglė“.


„Varpo“ atliekamos dainos skamba mūsų krašto miestuose ir miesteliuose, savo giesmėmis choras taip pat papuošia iškilmingas Šv. Mišias bažnyčiose. Turėdami aukštąjį profesinį išsilavinimą įvairių profesijų vyrai, inžinieriai, architektai, ekonomistai, gydytojai, geologai, mokslo darbuotojai, suprato, jog siekiant dvasinės inteligencijos nepakanka apsiriboti vien tik savo profesine veikla. Visų jų bendras tikslas – džiuginti klausytoją, siekti chorinio meno aukštumų, propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą bei chorinį dainavimą, kaip vieną iš dvasingumo puoselėjimo tautoje ramsčių…


Vyrų choras „Varpas“ kitų rėmėjų neturi, veiklą finansuoja iš choristų surenkamų nario mokesčių, koncertų reklamose prisistatome, kaip Lietuvos Dailės muziejaus vyrų choras. Dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojo gautas nurodymas palikti repeticijoms skirtas patalpas sukrėtė choro dainininkus, kurie nesiskiria su choru daugiau nei penkis dešimtmečius ir 2020 m. tikėjosi pažymėti choro 65 m. jubiliejų. Be to, minėtose patalpose saugojami ir koncertiniai rūbai bei atributika, kurios tiesiog nėra kur perkelti.


Šio sezono pabaigai liko du svarbūs pasirodymai, tai birželio 2 d. Vievyje chorų konkursas, skirtas chorų vadovės A.Pulauskienės atminimui bei tėvo dienai skirtos Šv. Mišios Vievio bažnyčioje ir birželio 16 d. Šv. Mišios bei koncertas Gervėčiuose atlaiduose, kur susirenka 10-15 tūkstančių svečių (Gervėčių krašto bendruomenės pirmininkas prašė ginti Lietuvos garbę). Bendruomenė įformino „Varpui“ kolektyvinę vizą.


Gerbiamas direktoriau, be repeticijų choras negalės vykti į minėtus renginius, kils problemų Gervėčių bendruomenei, kur kaip svečiai žada dalyvauti Lietuvos valdžios atstovai, todėl prašome leidimo baigti repeticijų sezoną Gerosios vilties g. esančiose patalpose.


Nuoširdžiai tikimės chorui palankaus sprendimo.
Pagarbiai,

Choro prezidentas Alfredas Basevičius“

  

Parašykite komentarą