Naujas choro alsavimas

 

‎Dr. Irena Lamsodienė

Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ 2020-uosius metus sutiko pakilęs naujai veiklai.


Pastarieji trys metai kolektyvui nebuvo draugiški, muzikinė veikla stabtelėjusi. Keletas choristų paliko kolektyvą, kiti nuogąstavo dėl ateities. Bet dauguma buvo įsitikinę esantys sujungti meilės muzikai gija, ir kad toji gija gali išsitempti ar net susimegzti, bet niekada nenutrūks. Kelis dešimtmečius muzikavę kartu choristai ne tik gerbė 53 metų choro pasiekimus, bet pozityviai žvelgė į ateitį. Ir, atrodo, neapsiriko.


Choro prezidento Rimanto Kaulakio rūpesčio dėka chorui pradėjęs vadovauti Ignas Garla – puikus profesionalas – sugeba perduoti mums kibirkštėlę muzikai ir sparčiai keičia muzikinį choro veidą. Jau atsirado tikėjimas, kad „Dobilas“ išsivadavo iš sąstingio ir alsuoja naujai.


Po ilgesnės pertraukos pirmieji du Advento koncertai įvairiomis prasmėmis tikrai buvo geri. Tiek Vilniaus Stačiatikių Švč. Mergelės Marijos ženklo iš Dangaus cerkvėje gruodžio mėn. 15 d., tiek Visų Šventųjų bažnyčioje gruodžio 20 d. choro atliekama muzika labai pozityviai nuteikė klausytojus. Koncertų metu skambėjo įvairi muzika. Tai G.G. Gorszyski motetas „Omni die dic Mariae“, D. Zakaro motetas „In Monte Olivetti“, W.A. Mozarto motetas „Ave Verum“, P. Casals katalonų kalėdinė giesmė „El Cant dells Ocells‘, A.Dvorzako III dalis iš „Stabat mater“– “Eja mater“, M.K. Čiurlionio „Oi giria, giria“, N. Sinkevičiūtės advento žaidimas – daina „Ne dėl žalio vyno“, M. Flecha kalėdinė giesmė „Riu riu, Chiu“. Pastarasis kūrinys sulaukė daugiausia aplodismentų abiejuose koncertuose. Kai kurie kūriniai atlikti pritariant koncertmeisterei J.Ganusauskienei.

Mums dera toks naujametinis linkėjimas: mes, choristai būdami daugiabriauniai, turintys nelygumų ir aštrių kampų, turime būti verti vadovo, kiekvieną repeticiją austi choro muzikinį audeklą, kad mūsų bendrystė, mūsų muzikinis gyvenimas būtų sėkmingas, o koncertinė geografija – plati.

‎Įrašas iš koncerto 2019 m. gruodžio 15 d.: https://www.youtube.com/watch?v=mkmWDAjybiA

‎‎

Nuotraukose:

  1. „Dobilo“ choras po repeticijos, pirmoje eilėje penktas iš kairės – choro vadovas Ignas Garla.
  2. „Dobilas“ sakralinės muzikos chorų festivalyje Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš daugaus“ cerkvėje, 2019 m. gruodžio 15 d., diriguoja Ignas Garla.

Komentarai ( 1 ):

Parašykite komentarą