Mirė ilgametė LNOBT choro artistė Ramutė Adamonienė

 
2019 m. sausio 13 dienos ankstų rytą, po ilgos kovos su sunkia liga – vėžiu, mirė ilgametė LNOBT choro artistė Ramutė Adamonienė.
 
Ramutė Adamonienė gimė 1958 m. gegužės 26 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje.
 
Būdama 23 metų laimėjo konkursą LNOBT choro artistės vietai užimti. Dirbdama sudalyvavo daugiau nei 50 operų ir operečių pastatymuose, įvairiuose koncertuose, o LNOBT gastrolių metu aplankė daugelį pasaulio  šalių. 
 
Lietuvos Nacionaliniame Operos ir Baleto teatre R. Adamonienė dirbo 36 metus, iki 2017-ųjų, kuomet sulaukė rentos. 
 
2008 metais, 50-mečio proga LR Kultūros ministerija skyrė apdovanojimą R. Adamonienei už aktyvią ir kūrybingą veiklą. 
••••
 
Lietuvos chorų Sąjungos vardu reiškiame užuojautą Vilniaus Dailės akademijos mišraus choro vadovo, dirigento Arvydo Adamonio šeimai mirus mylimai žmonai ir mamai.
 
 

Parašykite komentarą