Lietuvos mokslų akademijos choras paminėjo Vasario 16-ąją

Vasario 14 d. Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje. Renginyje dalyvavo gausus garbingų svečių, Lietuvos patriotų, choro gerbėjų būrys. Šiltais plojimais buvo sutiktas garbingiausias renginio svečias – prof. Vytautas Landsbergis.


Pranešimą apie Nepriklausomybės akto signatarus skaitė Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Pranešėja pateikė daug įdomios medžiagos apie signatarų veiklą, išsilavinimą, pomėgius, asmeninį gyvenimą.


Šventinį koncertą surengė Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras, vadovaujamas meno vadovės Juditos Taučaitės ir chormeisterės Gretos Gustaitės. Mokslų akademijos choras visuomet aktyviai dalyvauja minint Lietuvos valstybines šventes – nuo pat 1989 metų, kai choras dainavo pirmąkart po sovietinio sąstingio surengtame Vasario 16-osios minėjime Mokslininkų rūmuose. Šį pavasarį choras minės garbingą savo veiklos 50-ties metų jubiliejų.


Vasario 16-ajai skirtoje šventinėje programoje choras audė pynę iš populiarių lietuvių liaudies dainų (J. Naujalio harmonizuota lietuvių liaudies daina „Ant kalno karklai“, S. Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Bijūnėlis žalias“, L. Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Augo bernelis“ ir kt.) ir pačių gražiausių lietuviškų patriotinių dainų (J. Naujalio „Lietuva brangi“, Č. Sasnausko „Kur bėga Šešupė“, V. Baranausko „Dainu dainelę“, G. Kuprevičiaus „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ ir kt.). Neatsitiktinai choro vadovė parinko pačias populiariausias dainas – norėjo, kad visi dalyvaujantys šventėje dainuotų kartu. Ir salė nesnaudė – dainavo, plojo, lingavo…


Koncertą vedė ir Just. Marcinkevičiaus eilėmis papuošė Lietuvos mokslų akademijos skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė.

Virginija Žalienė
Virginijos Valuckienės nuotr.

Parašykite komentarą