Lietuvos evangeliškųjų bažnyčių chorai jau gludina repertuarą XXVIII Giesmių šventei

Dar geras mėnuo iki Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos (LEBMS) kasmet rengiamos Giesmių šventės (birželio 9 d. vyks Vilkyškiuose), o chorai jau susikaupę repetuoja būsimosios šventės kūrinius. Šiųmetinė šventė dedikuojama  filosofui, rašytojui, publicistui, kultūros veikėjui Vilhelmui Storostai Vydūnui (1868 – 1953) ir kompozitoriui, chorvedžiui, vargonininkui, publicistui ir visuomenininkui Valteriui Kristupui Banaičiui (1918 – 1999), jų 150-ies ir 100-to metų gimimo jubiliejams. 

Minėdami šias gražias sukaktis Lietuvos liuteroniškųjų bažnyčių chorai giedos Vydūno bei V. K. Banaičio harmonizuotas lietuvių liaudies giesmes. Finaliniam kūriniui, kurį atliks jungtinis choras, pasirinkta Vydūno giesmė „Pranaše didis“, kuri Giesmių šventėje suskambės visiškai naujai. Kompozitorius V. Neugasimovas aranžavo šią giesmę šiuolaikiškai, ir ji bus atlikta autoriui akompanuojant fortepijonu, pritariant vargonams bei pučiamiesiems instrumentams.

Šventė prasidės 10,30  val. Rambyno kalno šlaite, Bitėnų kapinėse (Pagėgių sav.), kur palaidoti Vydūno ir V. K. Banaičio palaikai. Kapinių šventę laikys kunigas Mindaugas Kairys.

16-tą valandą Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje savo solines programas ir jungtinio choro repertuarą atliks chorai – Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė; Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios choras, vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė;  Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios choras, vadovė  Tatjana Kalvanienė; Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios choras, vadovė Asta Saldukienė;  Vilniaus evangelikų reformatų choras, vadovė Janina Pamarnackienė; Klaipėdos evangelikų liuteronų choras, vadovė Inga Pakalniškienė; Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios choras, vadovas Valteris Matulis, ir kiti. 

 

‎Evangeliškos Lietuvos giesmių šventės ištakos siekia 1933 metais Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje surengtą chorų šventę. Antrą kartą šventė buvo surengta 1938 m. Tauragėje. Tradicija atgaivinta 1988 m., prasidėjus Atgimimui, – po penkiasdešimties metų šventė vėl vyko Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Įsikūrus Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugai, nuo 1996 m. Giesmių šventė rengiama kasmet vis kitoje Lietuvos ev. liuteronų arba ev. reformatų parapijoje. Šiemet tai jau 28-toji Giesmių šventė. Vilkyškiuose ji vyks pirmą kartą. 

Parašykite komentarą