Lietuvos chorvedžiai posėdžiavo LRS kultūros komitete: aptarė „Varpo“ ir „Eglės“ išvarymą ir chorvedžių statusą

Birželio 12 d. LR Seimo kultūros komitete buvo svarstomas klausimas „Dėl Lietuvos chorų sąjungos kreipimosi“. Posėdyje dalyvavo Lietuvos chorų sąjungos nariai, Vilniaus chorų „Varpas“ ir „Eglė“ atstovai, LKM viceministrė, Vilniaus vicemerė.

 

Klaipėdos ir Plungės chorų vadovas, Dainų švenčių meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas teigė, kad chorvedžių situacija ir statusas Lietuvoje nėra pakitęs nuo 1990 metų. Jam pritarė VGTU meno vadovė Rasa Viskantaitė, VDU ŠA choro meno vadovas prof. Kastytis Barisas ir kiti. Chorvedžiai skundėsi, kad nors jų darbas reikalauja didžiulio atsidavimo, pasiaukojimo ir profesionalumo, nėra adekvačiai atlyginamas. Kylant kultūros darbuotojų atlyginimams chorvedžių atlyginimai nekyla arba mažėja, arba etatai visai naikinami (pvz. VDU). Dėl to LMTA chorvedybą baigiantys jauni dirigentai renkasi kitokį, ne chorvedžio, darbą, o chorai lieka be vadovų pamainos. „Esu ne chorvedys, o kažkoks „specialistas“, – ironizavo prof. K. Barisas, – kai kurie VDU kolektyvai jau sunaikinti, o kiti šantažuojami ir juodinami. Apskritai, universitetų kolektyvų darbas priklauso nuo mokyklos vadovo geranoriškumo, supratingumo, o taip neturėtų būti. Choro darbas neturėtų žlugti atėjus „blogam“ universiteto vadovui. Turime teisę ramiai dirbti ir gyventi oriai.“ Buvo paminėta, kad pažeidžiamas Dainų švenčių įstatymas (chorams nesuteikiamas transportas), lyginta chorų ir chorvedžių padėtis bei finansavimas Lietuvoje,  Latvijoje ir Estijoje pastarųjų naudai. 

 

„Valstybės vardu atsiprašau, – LRS Kultūros komiteto vardu kalbėjo Robertas Šarknickas, – Suprantu jūsų emocijas. Mūsų tikslas – išspręsti problemas ir nebevilkinti. Turėtų būti Kultūros ministerijos vardu paruošta įstatymo pataisa.“

LKM viceministrė pranešė, kad ruošiamas naujas DŠ įstatymas, ir šis darbas jau prie pabaigos. Numatyta iš principo kita apmokėjimo tvarka: numatoma, kad ne tik biudžetiniai chorai galėtų pretenduoti į finansinę paramą. Viceministrė, atkreipusi dėmesį, kad LKM tiesioginės įtakos universitetams neturi, pažadėjo susisiekti su VDU rektoriumi ir aptarti iškilusias chorų problemas. Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė paskelbė, kad iki šių metų birželio 25 dienos priimamos paraiškos finansinei paramai gauti: vadovų atlyginimams ir chorų išvykoms. Tam skirtas 54000 eurų fondas.

 

Vilniaus LDM vyrų choro „Varpas“ atstovas Mindaugas Ivanauskas trumpai išdėstė situaciją Lietuvos dailės muziejuje, kai dviems chorams – „Varpui“ ir „Eglei“ – buvo liepta išsikraustyti iš LDM patalpų. „Nė nesapnavom, kad mus išmes lauk buvęs kultūros ministras (Arūnas Gelūnas – dabartinis LDM vadovas –  red. past.)! Nesuprantame kodėl. Niekas mums dorai nepaaiškina. Manome, kad nusipelnome pagarbos, su mumis turi būti kalbama ir tariamasi, bet LDM direktorius nesiteikė priimti pokalbiui. Kreipėmės į savivaldybę. Vakar mus išklausė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, – sakė M. Ivanauskas, – mes išlaikome savo chorą pilnai, mums reikia tik patalpų.“

Į tai LKM vicemerės buvo atsakyta, kad LDM vadovas A. Gelūnas privalėjo suderinti minėtą sprendimą su chorų vadovybe. Rytoj, birželio 13 d., kultūros ministerijoje rengiamas skubus pasitarimas, kviečiamas LDM direktorius Arūnas Gelūnas. „Aiškinsimės ir ieškosime sprendimų,“ – sakė LKM viceministrė.

 

LRS KK pirmininkas Ramūnas Karbauskis paprašė iki rudens sesijos atlikti visos Lietuvos chorų inventorizaciją ir pateikti visos Lietuvos chorų sąrašą, kad būtų matyti pilnas vaizdas. „Pradėkim nuo analizės, – kvietė R. Karbauskis, – ir visos tautos vardu dėkoju tiems, kurie savo lėšomis tęsia šį darbą.“

LMA choro prezidentas, šio susitikimo iniciatorius Vilius Maslauskas padėkojo už tai, kad dar vieną kartą (jau trečią) chorvedžiai buvo išklausyti.

choras.lt inf.

Komentarai ( 1 ):

 1. Kadangi dėl techninių kliūčių eilinis choras.lt skaitytojas komentaro įrašyti negali, šį komentarą gavome choras.lt el.paštu:

  Ilgametis „Varpo“ dainininkas Kęstutis Burba taip komentuoja „Varpo“ išvarymą:

  „Prisiminus š.m. gegužės 31 d. portale „choras.lt“ Jūsų skelbtą straipsnį apie chorams „Varpui“ ir „Eglei“ gręsiančias negandas, gal vertėtų pažvelgti į situaciją, kaip į šypseną, keliančią netikėtą staigmeną.
  Taigi, „VARPO“ išvarymą (ne, ne iš rojaus, bet visgi artimos jam repeticijoms skirtos erdvės) reikia vertinti kaip puikų tokio žingsnio sumanytojų sąmojį ir humorą. Nes tai – savotiškas pokštas-suvenyras, pažymint ypatingą progą: sukanka 50 metų, kai „VARPAS“- pirmas saviveiklinis choras iš tuometinės TSRS – 1969 m. dalyvavo tarptautiniame chorų konkurse Italijoje, Arezzo mieste, ir parvežė Lietuvai du aukščiausius konkurso apdovanojimus. Dabar belieka šūktelti: „O tempora, o mores!“

  Linkiu gražiausios kloties –

  – Kęstutis Burba

Parašykite komentarą