Lietuvos chorų sąjungos narių delegacija lankėsi LR Seimo kultūros komiteto posėdyje

2017 m. birželio 7 d. Lietuvos chorų sąjungos atstovai, iškilūs šalies chorų dirigentai lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto posėdyje, kuriame buvo kalbama apie meno mėgėjų kolektyvų vadovų statusą Lietuvoje.

LCHS narys, Lietuvos mokslų akademijos choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas LRS Kultūros komiteto nariams pristatė Lietuvos chorų sąjungos suvažiavime (2016-12-04) priimtą kreipimąsi dėl paramos meno mėgėjų kolektyvams. Jame sakoma: „2003 metais UNESCO Lietuvos Dainų šventes pripažino pasaulio žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo vertybe. Jos išsaugojimui 2007-11-20 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Dainų švenčių įstatymą. Priimti poįstatyminiai aktai, tame skaičiuje 2012-10-09 Kultūros ministro Arūno Gelūno pasirašytas įsakymas Nr.ĮV-677 sukūrė Dainų švenčių tradicijos organizavimo, vadovavimo, išsaugojimo ir finansavimo sistemą. Tačiau daugelyje Lietuvos savivaldybių praktikoje liko neišspręstas vienas svarbiausių meno mėgėjų kolektyvams paramos klausimas – šių kolektyvų vadovai už įdėtą darbą negauna jiems priklausančio atlyginimo. Ypač bloga padėti Vilniuje. Nutraukus sostinės chorų, orkestrų, folkloro, šokių ansamblių ir kitų meno mėgėjų kolektyvų finansavimą, be atlygio liko apie 40 mėgėjų meno kolektyvų vadovų. Tai neigiamai veikia kolektyvų narius ir Lietuvos kultūros raidą, kelia realią grėsmę Lietuvos Dainų šventėms.

Kai kurių savivaldybių toks požiūris į šią meno sritį – tai ne tik įstatymų nesilaikymas ir gyventojų kūrybinės raiškos ignoravimas, bet ir trukdis, neleidžiantis spręsti gyventojų užimtumo, socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimo klausimus. Sukauptas dvasinis turtas dalyvaujant meno mėgėjų kolektyve ir jo dovanojimas koncerto metu yra nepakartojamas jausmas, kuris užvaldo atlikėją, padeda suprasti, kad turtingas ne tik tas, kuris valdo materialines vertybes, bet ir eilinis Lietuvos meno mėgėjas, galintis dalinti žmonėms savo širdies šilumą ir gyvenimo džiaugsmą, praskaidrinti jo pilko gyvenimo kasdienybę. Įvykusi „Dainuojanti Revoliucija“ padėjo atkurti Lietuvos Nepriklausomybę. Būtina suvokti, kad mėgėjų meno palaikymas tuo pačiu yra labai svarbus tautinis, pilietinis ir patriotinis Lietuvos žmonių ugdymas. Emigracijai iš Lietuvos didelę įtaką turi ne tik maži atlyginimai, bet ir neišspręsta minėta problema.

Vilniaus ir daugelio kitų miestų meno mėgėjai ne kartą šiuo reikalu kreipėsi į savivaldybių merus, savivaldybių tarybas ir kitas Lietuvos Respublikos organizacijas, pateikė atitinkamus dokumentus apie savo veikimą, tačiau kolektyvų finansavimo klausimai liko įšaldyti.

2018 metais Lietuva švęs Valstybės atkūrimo 100-metį, organizuosime ir Lietuvos Dainų šventę. Absoliuti dauguma meno mėgėjų užpildys Dainų švenčių tribūnas, jie ruošis ir dalyvaus Lietuvos visuomenės renginiuose. Todėl šiandien kreipiamės į Lietuvos Respublikos vadovus, atsakingus asmenis ir tarybas, prašydami kuo skubiau spręsti aukščiau išdėstytą problemą.“

Apie Lietuvos chorinės bendruomenės problemas kalbėjo LCHS pirmininkė Rasa Gelgotienė, LNKC direktorius Saulius Liausa, LMTA Senato narys, choro  dirigavimo katedros vedėjas doc. Dainius Puišys, prof. Vytautas Miškinis, prof. Povilas Gylys, prof. Lionginas Abarius, Rasa Viskantaitė, prof. Tadas Šumskas ir kiti chorų dirigentai. Aptarta ne tik nerimą kelianti situacija mėgėjų chorų kolektyvuose (didelė dalis Vilniaus, Kauno chorvedžių dirba iš entuziazmo, turėdami 0; 0,25 ar 0,5 etato), bet ir situacija LMTA (studentai nebemato galimybės ateiti dirbti į šią sritį): „nepateisinamas ir nesuprantamas valstybės netoliaregiškumas, skiriant lėšas išsilavinimui – einam į bedugnę šioje srityje,“ – kalbėdamas apie jaunųjų chorvedžių rengimą ir jų perspektyvas įsidarbinti sakė doc. D. Puišys. „Unesco ir Dainų švenčių įstatymas yra, bet neveikia. Kaip palaikyti kolektyvų vadovų gyvastį?“ – klausė prof. V. Miškinis. „Chorai pilni entuziazmo ir labai aktyviai dirba. Tą entuziazmą būtina palaikyti.“ – pabrėžė prof. P.Gylys.

LRS Kultūros komiteto nariai labai įdėmiai išklausė LCHS delegacijos narių (apie 20 chorų dirigentų) pasisakymus, domėjosi, kaip tokie klausimai sprendžiami Latvijoje ir Estijoje, taip pat gerąja Lietuvos savivaldybių patirtimi. Sutarta, kad LR Seimas, Kultūros ministerija ir savivaldybės turėtų suderinti veiksmus. Kultūros komiteto nariui Vytautui Juozapaičiui pasiūlius nustatyti terminą bent daliniam aptartos problemos sprendimui (atrasti lėšas Dainų šventės pasiruošimui), nutarta iki rugsėjo 10 dienos LRS Kultūros komitete atlikti paruošiamąjį darbą (surinkti gerąją savivaldybių patirtį ir kt.) pateikiant pasiūlymus 2018 metų biudžeto projekto svarstymui. 

„Dėkojame už tai, ką jūs darote,“ – atsisveikindamas sakė LRS kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

choras.lt inf.