LELBMS paskelbė 2019 metų veiklos planą

 

‎‎

Lietuvos evangeliškosios liuteronų bažnyčios muzikos sandrauga (LELBMS, vadovė Laura Matuzaitė Kairienė, nuotr.) paskelbė 2019 metų organizacijos projektus ir renginius.

Jau balandžio 5-6 dienomis  Palangos ev. liuteronų bažnyčioje organizuojamas dviejų dienų seminaras  vargonininkams, chorų vadovams ir choristams bei Muzikos sandraugos nariams (nakvynė bei maitinimas LELBMS nariams – nemokamas). Pranešėjas – kun. James Krikava (JAV). Seminaro temos bus viešai paskelbtos kovo mėnesį. Kaip žadėta, visiems praėjusiame seminare dalyvavusiems vargonininkams bus atvežta nemokama choralų knyga.

Antrąją seminaro dieną 14 val. Palangoje vyks visuotinis Lietuvos Muzikos Sandraugos narių susirinkimas.

 Gegužės 4 dieną, 12 val., Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje skambės vaikų ir jaunimo balsai – rinksis Lietuvos liuteronų bažnyčių vaikų ir jaunimo solistai, vokaliniai ansambliai ir chorai į „Giemių giesmelę“. 

 
 Gegužės 11-18 d. LELBMS kvietimu Lietuvoje lankysis Hamburgo choras „Compagnia Vocale“, (vadovas Hans Jürgen Wulf). Choras koncertuos Palangos, Nidos, Jurbarko ir Vilniaus ev. liuteronų bažnyčiose, dalyvaus Lietuvos ev. liuteronų ir reformatų „Giesmių šventėje“.

Tradicinė Lietuvos ev. liuteronų ir reformatų bažnyčių chorų bei vokalinių ansamblių „Giesmių Šventė“ bus organizuojama naujai – ne viename mieste, bet kaip koncertinis turas per Lietuvą:


• Gegužės 12 d., 18 val. – Palangoje, 
• Gegužės 13 d.,  18 val. – Nidoje,
• Gegužės 15 d., 18 val. – Jurbarke,
• Gegužės 17 d., 19 val. – Vilniuje.

Jau kovą prasidės ir iki spalio tęsis 10-asis tarptautinis vargonų festivalis Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje „Vargonų muzika Vilkyškiuose -2019“.  Preliminarioje programoje – eilė renginių, kuriuose koncertuos Gerd Henecke (vargonai, Vokietija), Justė Gelgotaitė (obojus), Gunta Gelgotė (sopranas), M. Perestegi (vargonai) D. Teskera (trimitas), kt.

Kaip kiekvienais metais, LELBMS siunčia savo narius į tarptautinį ekumeninį giedojimo seminarą Austrijoje, Gosau. Šiemet, liepos 15-29 d. šiame seminare Lietuvą atstovaus vargonininkė ir chorvedė Irena Šemeklienė ir kunigas, tenoras Remigijus Šemeklis.

Rugpjūčio mėnesį Jurbarke vyks choro ir (arba) vargonų muzikos seminaras. Vienas iš seminaro baigiamųjų koncertų – festivalio „Vargonų muzika Vilkyškiuose-2019“ renginys.

Rugsėjo 26-29 d. LELBMS vadovė Laura Matuzaitė vyks į EKEK Europos ev. bažnyčių muzikų konferenciją  Hildesheime, Vokietijoje, Michaelio vienuolyne. 

Svarbi LELBMS veiklos sritis – leidyba: šiemet ruošiamas sąsiuvinis chorui, kuriame – kompozitoriaus Lauryno-Vakario Lopo harmonizuotos lietuvių liaudies ev. liuteronų giesmės   keturbalsiam chorui su vargonų pritarimu. Giesmių sąsiuvinio pristatytas numatomas iki liepos mėnesio Vilniuje.

Lietuvos muzikos sandrauga, bendradarbiaudama su Vokietijos vargonininkais ir vargonų meistrais, nuolat rūpinasi senųjų bažnyčių vargonų būkle Lietuvos liuteronų bažnyčiose bei naujųjų įrengimu. 2018 m. lapkričio mėn. į Kretingos ev. liuteronų bažnyčią buvo pakviesti Baltijos vargonų centro (BOC) vadovas Martin Rost ir vargonų restauravimo dirbtuvių specialistas Kristian Wegscheider įvertinti J.Preuss, 1765 m., vargonų būklę ir aptarti restauravimo galimybes. Nuspręsta, kad K. Wegscheider vargonų restauravimo dirbtuvės imsis šių vargonų restauravimo darbų artimiausiu jiems tinkamu metu. Taip pat artimiausiu metu M. Rost parengs vargonų esamos būklės aprašus ir restauracijos projektą.

 

Šiemet sausio 7-14 d. Freiburgo Friedenskirche darbavosi 4 vyrai iš Jurbarko krašto. Kartu su LINK vargonų firmos meistrais išardė, supakavo ir nuvežė tolimesniems tvarkymo darbams į vargonų dirbtuves dviejų manualų Steinmeyer 1953 m. statybos vargonus, kuriuos 2020 m. planuojama parvežti ir sustatyti Jurbarko K. Donelaičio ev. liuteronų bažnyčioje.


 

Parašykite komentarą