LCHS kreipimasis į LR valdžios instituacijas

2017 m. lapkričio 22 d. vyko Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo posėdis. Jo metu, Lietuvos mokslų akademijos choro prezidento Viliaus Maslausko iniciatyva ir teikimu, buvo priimtas kreipimasis į atsakingų LR valdžios institucijų vadovus:

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui
Lietuvos Kultūros ministrei Lianai Rokytei Jonsson
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei
Lietuvos Nacionalinio kultūros centro direktoriui Sauliui Liausai
Lietuvos universitetų Rektorių konferencijos prezidentui prof. dr. Juozui Augučiui
Lietuvos savivaldybių merams ir taryboms
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Vilniaus savivaldybės tarybai
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorei Romai Žakaitienei

Vilnius, 2017.11.22

Chorų sąjungos prezidiumo
KREIPIMASIS
dėl paramos meno mėgėjų kolektyvams

2003 metais UNESCO Lietuvos Dainų šventes pripažino pasaulio žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo vertybe. Jos išsaugojimui 2007-11-20 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Dainų švenčių įstatymą. Priimti poįstatyminiai aktai, tame skaičiuje 2012-10-09 Kultūros ministro Arūno Gelūno pasirašytas įsakymas Nr.ĮV-677 sukūrė Dainų švenčių tradicijos organizavimo, vadovavimo, išsaugojimo ir finansavimo sistemą. Vistik daugelio Lietuvos savivaldybių praktikoje liko neišspręstas vienas svarbiausių meno mėgėjų kolektyvams klausimas – paramos klausimas: šių kolektyvų vadovai už įdėtą darbą negauna jiems priklausančio atlyginimo. Pagerėjo padėtis Vilniuje. Iki 2018 m. Jubiliejinės Dainų šventės numatyta skirti vienkartines stipendijas I ir II kategorijos mėgėjų meno kolektyvų vadovams, tačiau, kaip ir anksčiau, nenumatytas joks apmokėjimas už darbą III ir IV kategorijų mėgėjų meno kolektyvų vadovams, nors jie pastoviai dirba, parengia programas, jų vadovaujami kolektyvai dalyvauja Dainų šventėse. Be to, chorams, kurie pagrindinai atlieka daugiabalsius kūrinius būtinas antras – chormeisterio – apmokamas etatas. Etatų nebuvimas neigiamai veikia kolektyvų narius ir Lietuvos kultūros raidą, kelia realią grėsmę Lietuvos Dainų šventėms.


Kai kurių savivaldybių neatsakingas požiūris į šią meno sritį – tai ne tik įstatymų nesilaikymas ir gyventojų kūrybinės raiškos ignoravimas, bet ir trukdis, neleidžiantis spręsti gyventojų užimtumo, socialinės ir kultūrinės aplinkos gerinimo klausimus. Sukauptas dvasinis turtas dalyvaujant meno mėgėjų kolektyve ir jo dovanojimas koncerto metu yra nepakartojamas jausmas, kuris užvaldo atlikėją, padeda suprasti, kad turtingas ne tik tas, kuris valdo materialines vertybes, bet ir eilinis Lietuvos meno mėgėjas, galintis dalinti žmonėms savo širdies šilumą ir gyvenimo džiaugsmą, praskaidrinti jo pilko gyvenimo kasdienybę. Dainuojanti Revoliucija padėjo atkurti Lietuvos Nepriklausomybę. Būtina suvokti, kad mėgėjų meno palaikymas tuo pačiu yra labai svarbus tautinis, pilietinis ir patriotinis Lietuvos žmonių ugdymas. Mėgėjų menas, jo dalyvių saviraiška yra viena iš pagrindinių sąlygų kuriant „Laimės ekonomikos“ aplinką Lietuvoje. Emigracijai iš Lietuvos didelę įtaką turi ne tik maži atlyginimai, bet ir neišspręsta aukščiau minėta problema.


Daugelio miestų meno mėgėjai ne kartą šiuo reikalu kreipėsi į savivaldybių merus, savivaldybių tarybas ir kitas Lietuvos Respublikos organizacijas, pateikė atitinkamus dokumentus apie savo veiklą, tačiau kolektyvų finansavimo klausimai liko įšaldyti.


2018 metais Lietuva švęs Valstybės atkūrimo 100-metį, organizuosime ir Lietuvos Dainų šventę. Absoliuti dauguma meno mėgėjų užpildys Dainų švenčių tribūnas, jie ruošis ir dalyvaus Lietuvos visuomenės renginiuose. Todėl šiandien kreipiamės į Lietuvos Respublikos vadovus, visus atsakingus asmenis, prašydami kuo skubiau spręsti aukščiau išdėstytą problemą.

Kreipimasis priimtas 2017 m. lapkričio 22 dieną Lietuvos chorų sąjungos Prezidiumo posėdyje.

LCHS prezidentė Rasa Gelgotienė

 

Parašykite komentarą