Kvietimas į VII Tarptautinį chorinės muzikos festivalį „Auksinė Šalčios juosta“

Tarptautinis chorinės muzikos festivalis „Auksinė Šalčios juosta“ – tai vienas didžiausių tarptautinių chorų konkursų Lietuvoje, skatinantis chorinės muzikos sklaidą, muzikinės kultūros kėlimą bei muzikinės patirties dalijimąsi.

Šiemet chorai kviečiami į VII tarptautinį chorinės muzikos festivalį „Auksinė Šalčios juosta“, kuris vyksiantį birželio 8–9 dienomis Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje.

Dalyvauti pageidaujantys chorai kviečiami užpildytą dalyvio anketą atsiųsti iki 2019 metų balandžio mėn. 5 d. adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva, festival.eisiskes@gmail.com.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, 17-116 Šalčininkai, Lietuva
Tel./fax
: +370 (380) 51980, festival.eisiskes@gmail.com, www.salcininkaikultura.lt

VII TARPTAUTINIS CHORINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

Auksinė Šalčios juosta“

2019 m. birželio 8-9 d. Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje

Festivalio nuostatai

1. Organizatoriai:

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

Šalčininkų rajono savivaldybė

Eišiškių Kristaus žengimo į dangų parapija

2. Garbės globėjas:
Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič


3. Festivalio organizacinis direktorius: Gražina Zabarauskaitė
Festivalio meninis vadovas: dr hab. Ivona Visnievska-Salamon

4. Festivalis yra atviras visiems mėgėjų chorams (išskyrus dirigentus, jie gali būti profesionalai) iš Lietuvos bei užsienio šalių.


Festivalio tikslas:

 • chorinės sakralinės muzikos skatinimas ir skleidimas;

 • chorinės aplinkos konsolidacija;

 • muzikinės patirties dalijimasis tarpusavyje;

 • muzikinės kultūros kėlimas;

 • Šalčininkų rajono populiarinimas.


5. Festivalis vyks 2019 m. birželio 8-9 dienomis Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje bei kitose Šalčininkų rajono bažnyčiose pagal pateiktą tvarkaraštį:

2019-06-08 09.00 –15.00 val. – konkurso perklausos (choras privalo atvykti į Eišiškes 45 min. prieš savo pasirodymą);
16.00 val.– chorų, dalyvaujančių iškilmingose mišiose, repeticija;
18.00 val.–
iškilmingos Šv. Mišios;
19.00 val.–
Festivalio žvaigdžių koncertas;
19.30 val.– rezultatų paskelbimas.


2019-06-09 – ryte – būsimų dalyvių muzikinis pasirodymas mišiose (susidomėjusiųjų prašome pasižymėti paraiškoje) Šalčininkų rajono bažnyčiose.
12.00 val.
Šv. Mišios ir finalinis koncertas su pirmųjų vietų savo kategorijoje, bei Grand Prix nugalėtojais Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje.


6. Chorai gali dalyvauti žemiau išvardintose kategorijose (leidžiamas choro pasirodymas dviejose kategorijose – už kiekvieną kategoriją taikomas atskiras mokestis).

 • Suaugusiųjų mišrūs chorai (24 žmonės ir daugiau)

 • Suaugusiųjų kameriniai (iki 24 žmonių)

 • Lygių balsų chorai (vyrų, moterų)

 • Vaikų chorai (iki 15 metų)

 • Jaunimo chorai (nuo 16 iki 21 metų)

7. Kiekvienas choras parengia stilistiškai skirtingą programą, kurią sudaro:
a) Pasirodymas atliktas gimtąja kalba
b) Sakralinė daina (kompozitorius, kalba ir amžius pasirenkami laisvai)
c) Laisvas pasirodymas

8. Chorai turės galimybę laimėti specialųjį prizą už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį ar lietuvių liaudies dainą. Chorai pasilieka teisę patys spręsti ar atlikti papildomą kūrinį. Atliktas kūrinys neturės įtakos vertinant Grand Prix bei kitų kategorijų laureatus.

9. Chorai turės galimybę laimėti specialųjį prizą už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus (pageidautina S.Moniuškos) kūrinį ar lenkų

liaudies dainą. Chorai pasilieka teisę patys spręsti ar atlikti papildomą kūrinį. Atliktas kūrinys neturės įtakos vertinant Grand Prix bei kitų kategorijų laureatus.

10. Pasirodymo metu chorai privalo atlikti tris konkursinius kūrinius bei galimą neprivalomą lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies dainą (žr. p. 8) ir galimą neprivalomą lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies dainą (žr. p. 9) ( visas pasirodymas negali būti ilgesnis nei 15 minučių, įskaitant įėjimą ir išėjimą). Galimas vienas kūrinys su instrumentiniu akomponavimu.


11. Vertinimas:
a) chorų pasirodymą vertins komisija, sudaryta iš profesionalių Lietuvos ir užsienio šalių muzikantų.
b) vertinant didelis dėmesys bus skiriamas balsui (intonacija, dikcija), taip pat interpretacijai ir meninei raiškai.
c) komisijos vertinimas yra galutinis ir neginčytinas.

12. Apdovanojimas:
a) kiekvienam festivalyje dalyvaujančiam chorui bus įteiktas diplomas ir statulėlė
b) kiekvienai kategorijai numatyti apdovanojimai:
Auksinė Šalčios juosta – 90-99 taškai
Sidabrinė Šalčios juosta – 80-89 taškai
Bronzinė Šalčios juosta – 70-79 taškai
c) numatytas vienas GRAND PRIX apdovanojimas geriausiai pasirodžiusiam chorui (100 taškų)
d) Grand Prix ir Auksinės Šalčios juostos laimėtojams bus įteikti piniginiai prizai,
o Sidabrinės Šalčios juostos bei Bronzinės Šalčios juostos laimėtojams – daiktiniai prizai. Piniginių prizų dydis priklauso nuo festivalio organizatoriaus surinktų lėšų.
e) numatyti specialūs prizai:
• Už geriausiai atliktą sakralinę dainą.
• Apdovanojimas už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies dainą apdovanojimą skiria Lenkijos Respublikos Ambasada Vilniuje.

Apdovanojimas už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies dainą (dalyvavimas neprivalomas).

Specialių prizų, Grand Prix ir Auksinių juostų nugalėtojai įpareigojami atlikti savo pasirodymus finaliniame koncerte.

 

13. Svarbi informacija:
a) festivalyje dalyvaujančio choro užpildytą anketą siųsti adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, 17-116 Šalčininkai, Lietuva, kartu su 100 eurų mokesčiu, sąskaitos nr. LT 87 4010 0444 0006 7420 (su užrašu “dalyvio mokestis – “ansamblio pavadinimas”). Žemiau nurodytu elektroniniu paštu būtina atsiųsti dokumentą, patvirtinantį dalyvio mokesčio pavedimą, atliekamų kūrinių partitūras, dalyvio anketos .doc versiją ir choro nuotraukas (el. paštas:
festival.eisiskes@gmail.com);

b ) paraiškos priimamos iki 2019-04-05;
c) kvalifikacijos rezultatų paskelbimas –
2019-0412;
d) nepraėjus kvalifikacijos, dalyvio mokestis bus grąžintas;
e)
sprendimą dėl choro kvalifikacijos priima festivalio komisijos nariai, atsižvelgiant į atsiųstas dalyvio anketas;
f) tuo atveju, jeigu choras, praėjęs kvalifikaciją, nusprendžia pasitraukti iš konkurso, sumokėtas dalyvio mokestis nebus grąžinamas;
g) choras pats atsakingas už transporto, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas;
h) apgyvendinimo galimybė – organizatoriai gali padėti dalyviams rezervuoti nakvynę Šalčininkų rajone mažesnėmis kainomis (pirmenybė bus suteikiama pirmiesiems užsiregistravusiems dalyviams). Svarbu žinoti, kad apgyvendinimo vietų skaičius yra ribotas;
i) organizatoriai taip pat gali padėti surasti apgyvendinimo įstaigą Vilniuje arba Vilniaus rajone, tačiau neatsako už teikiamų paslaugų kokybę;
j) chorui pageidaujant, organizatoriai taip pat gali padėti užsakyti gidą pažintinei kelionei į Vilnių.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, 17-116 Šalčininkai, Lietuva
Tel./fax+370 (380) 51980, festival.eisiskes@gmail.com, www.salcininkaikultura.lt

VII TARPTAUTINIS CHORINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

Auksinė Šalčios juosta“

2019 m. birželio 8-9 d. Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčia

DALYVIO ANKETA

Kolektyvo (choro) pavadinimas

 

Adresas

 

Dirigentas

 

Dalyvių skaičius

Choras su dirigentu + lydintys asmenys + vairuotojai

Choro kontaktai

Asmuo, atsakingas už kontaktus

 

Tel. (laidinis)

 

Tel. (mobilus)

 

email.

 

Informacija apie kolektyvą: (galima atsiųsti papildomą informaciją):

Trumpa istorija apie choro pasiekimus,

Dalyvavimas kituose festivaliuose

Daugiausia 0.5 lapo A4 formato, šrifto dydis 12 pt.

Nuotraukos

Prašome atsiųsti nuotraukas elektroniniu būdu

Repertuaras (privalomas):

 

Kompozitorius

Atliekamas kūrinys

Trukmė

1.

     

2.

     

3.

     

– Papildomas neprivalomas lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies kūrinio atlikimas – taip/ne (pabraukti).

Lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies kūrinys:

 

Kompozitorius

Atliekamas kūrinys

Trukmė

4.

     

Papildomas neprivalomas lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies kūrinio atlikimas – taip/ne (pabraukti).

Lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies kūrinys:

 

Kompozitorius

Atliekamas kūrinys

Trukmė

5.

     

Каtegorijos: (pažymėti ženklu X)

 1. Mišrus suaugusiųjų choras (24 žmonės ir daugiau)

 2. Kamerinis suaugusiųjų choras (iki 24 žmonių)

 3. Vienalytis choras (moterų, vyrų)

 4. Vaikų choras (iki 15 metų)

 5. Jaunimo choras (16-21 metų)

Deleguojančios organizacijos vadovo antspaudas ir parašas

Sutinku, kad duomenys pateikti dalyvio anketoje, galėtų būti naudojami Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro, įsikūrusio Vilniaus g. 48 LT-17116, Šalčininkai, Lietuva, marketinginiais tikslais.

– Choras norėtų dalyvauti festivalį lydinčiame koncerte, vienoje iš Šalčininkų rajono bažnyčių – taip/ne (pabraukti)

– Reikalinga išrašyti sąskaita – faktūra – taip/ne (pabraukti)

Tuo atveju, jei chorui reikia suteikti apgyvendinimą ir maitinimą, prašome suteikti papildomą informaciją.

Papildoma informacija tel.: +370 (380) 51980, e-mail: festival.eisiskes@gmail.com, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, Šalčininkai 17-116, Lietuva.

Parašykite komentarą