Kvietimas į himnologinio švietimo seminarą Palangoje! Dalyviai bus apdovanoti choralų knygomis!

Mieli vargonininkai ir visi, besidomintys bažnytine muzika,

Maloniai kviečiame Jus atvykti į himnologinio švietimo seminarą bažnyčios muzikams. Seminaras vyks Palangos ev. liuteronų bažnyčioje (nuotr., Saulėtekio takas 1) spalio 19-20 dienomis.  Pranešėjai – Lukáš Vytlačil (Čekija) ir James Krikava (JAV).

Paskaitos apie Grigališkąjį psalmių giedojimą, ryto ir vakaro maldų giedojimas, praktiniai giedojimo užsiėmimai (jei bus daugiau norinčių atvykti į seminarą, rūpinsimės, kad mokytojai gautų Švietimo skyriaus pažymėjimus).

 

SEMINARO PROGRAMA

Spalio 19 d. (penktadienis)


16:30 – 17:30 – paskaita
17:50 – 18:50 – paskaita
19:00 – vakarienė kavinėje “Mūza”

Spalio 20d. (šeštadienis)


8:30 – Ryto malda
9:00 – Pusryčiai
9:30 – 10:30 – paskaita
10:50 – 11:50 – paskaita
12:10 – 13:10 – paskaita
15.00 pietūs kavinėje “Mūza”

Prašome pranešti, kas dalyvausite spalio 19 – 20 d. himnologijos paskaitose, Laurai Kairienei tel. 8 677 62 858. 

Nakvynė ir maitinimas Palangos diakonijos namuose LEBMS nariams nemokamas, ne nariams – simbolinė auka.

LEBMS valdybos pirmininkė
Laura Matuzaitė – Kairienė (Mob. tel. 8 677 62 858)

 

PASKAITŲ TEMOS:

Giesmių parinkimo metodika (Process behind choosing hymns)


Patarimai grojant giesmių melodijas (Tips about playing hymns)

‎A. Posmų grojimas su paįvairinimais (Play stanzas with variety)
1. Balso pridėjimas prie kiekvienos frazės (Add a voice each phrase)
2. Oktavos (Octaves)
3. Skirtingi balsai S/B, S/A (Different voices S/B, S/A)
4. Choralų melodijos panaudojimas (Use setting in the book)
B. Taktas tarp posmų (One measure between stanzas)


Patarimai grojant liturgiją (Tips about playing liturgy)
A. Garso lygis kiekvienu atveju (Close volume each time)
B. Tyliai, jei kunigas gieda (Quiet if pastor is chanting)


Giesmių įžanga (Introduction of hymns)
A. Stilių įvairovė (Variety of styles)
B. Improvizacija (Improvisation)
C. Oktavos, jei giesmė parapijai nežinoma (Octaves if it’s a hymn no one knows)


Pagalba muzikui (Preservice music)
A. Ta pati tonacija, kaip pirmos giesmės (Same key as the first hymn)
B. Giesmių melodijos iš choralų knygos – bažnyčios metų choralų pavyzdžiai
(Music from out of the book – examples in Church year)


Vargonininko tarnystės planavimas (Organization for organists)
A. Kortelės (Card file)
B. Kortelė kiekvienai giesmei (Each hymn on one card)
C. Knygos pavadinimas ir preliudijų numeris turinyje
(Name of book and page number listed for all preludes)


Seminaro metu bus naudojamasi JAV Liuteronų Bažnyčios Misurio sinodo choralų knyga The Parish Organist. Renginį praves keturiasdešimties metų vargonavimo patirtį turinti vargonininkė Connie Cortright.


Kiekvienam seminaro dalyviui bus užsakytas ir padovanotas choralų knygos egzempliorius!

 

Parašykite komentarą