Kviečia IX respublikinis harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a’cappella konkursas „Oi žiba žiburėlis“

IX-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų

lietuvių liaudies dainų a’cappella

Festivalis – konkursas

OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2019

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrius bei Kauno 1-oji muzikos mokykla organizuoja respublikinį harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a’cappella festivalį – konkursą „Oi žiba žiburėlis“. Kviečiame dalyvauti pradinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų, muzikos ir dailės mokyklų mokinius, kurie nėra abejingi lietuviškai dainai, lietuvių tautos istorijai, liaudies ir profesionaliųjų muzikų sukurtam gėriui ir grožiui.

Šis konkursas skirtas lietuvių kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Oi žiba žiburėlis“ – tai dainų a’cappella konkursas, kuriuo siekiama ugdyti meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius duetus, trio, kvartetus ir ansamblius.

Mokinių vokalinės muzikos festivalis – konkursas „Oi žiba žiburėlis“ vykdomas dviem etapais:

Koncertai – peržiūros mokyklose ar kitose ugdymo įstaigose.

Konkursas – laureatų atranka Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

DALYVIAI

Festivalio – konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas ir tris amžiaus grupes.

Pirmoji kategorija – pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų, gimnazijų. Šios kategorijos mokinių dainose viename balse gali būti ne daugiau dviejų atlikėjų. Taigi, dvibalsę dainą atliks 4 mokiniai, tribalsę – 6, keturbalsę – 8 mokiniai.

Antroji kategorija – muzikos mokyklų, choro ar muzikos studijų. Šios kategorijos dainose vieną balsą dainuoja tik vienas atlikėjas. Taigi dainuosime duetais, trio, kvartetais.

A grupė 1-4 klasės mokiniai atlieka dvibalses dainas. Lygių balsų ansambliai.

B grupė 4-8 klasės mokiniai atlieka tribalses dainas. Lygių balsų ansambliai.

C grupė 8-12 klasės mokiniai atlieka keturbalses dainas. Lygių balsų arba mišrių balsų ansambliai.

Festivalyje – konkurse gali dalyvauti mergaitės ir berniukai, lygių balsų ir mišrūs vokaliniai ansambliai. Dainavimo trukmė 5 – 7 min. Viršijus nurodytą nuostatuose pasirodymo laiką komisija palieka sau teisę nutraukti dainavimą.

Festivalio – konkurso dalyvių grupės mokestis: A, B kategorijos – 5,79 eur, C kategorija – 7,24 eur. Atsiskaitomoji sąskaita: LT 10 4010 0425 0185 8637

 

REPERTUARAS

Visi konkurso dalyviai paruošia po dvi lietuvių kompozitorių harmonizuotas liaudies dainas. Vieną- privalomą, skirtą kompozitoriui J. Naujaliui, antrą- harmonizuotą lietuvių liaudies dainą. (Dainoms galimas tik perkusinis pritarimas). Kiekvienos dainos dainuoti tris posmelius (posmelius galima dainuoti pasirinktinai).

Privalomos dainos: A grupė- J. Naujalis „Garnys“ aranžuota V. Bartulio

B grupė- J. Naujalis „Ko liūdi, putinėli“(lygių balsų chorui)

C grupė- J. Naujalis „Močiute mano“ aranžuota V. Bartulio

J. Naujalis „Oi, žiba žiburėlis“ (mišrus)

Natos bus skelbiamos mokyklos internetiniame tinklalapyje https://k1mm.kaunas.lm.lt/

Visų dalyvių prašome mokėti nors vieną balsą Juozo Naujalio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos „Oi žiba žiburėlis“. Prašome atsiųsti 1 egz. natų.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 22 d.

‎Adresu: J.Gruodžio 25, LT – 44289

Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Telefonas/Faksas (8 37) 422 834; el. Paštas: k1mm.info@gmail.com

LAIKAS IR VIETA

Festivalio – konkurso laureatų atranka vyks 2019 m. kovo 30 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25) 10.00 val. Dalyvių registracija 9.00 val.

VERTINIMAS IR PASKATINIMAI

Atlikėjai vertinami pagal atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją, vokalinius duomenis, repertuaro atlikimą.

Festivalio – konkurso organizacinis komitetas sudaro ir kviečia žiuri komisiją.

Žiuri komisijos vertinimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje apdovanojami laureatų diplomais, dalyviai- dalyvio diplomais, jų mokytojai padėkos raštais.

Festivalio – konkurso koordinatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vy. Specialistas Gintaras BALČIŪNAS

 

Informacija teikiama :

Projekto vadovė Loreta MAČIENĖ – tel. 8 37 422943

Projekto vadovas Arūnas VAŽINSKIS – mob. tel. Tel. 868622729

Festivalio – konkurso „OI ŽIBA ŽIBURĖLIS” organizacinis komitetas:

Komiteto pirmininkas – Mindaugas LABANAUSKAS,

Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius

Nariai:

Loreta MAČIENĖ projekto vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.

Arūnas VAŽINSKIS projekto vadovas, mokytojas metodininkas.

Jūratė JAUDEGYTĖ mokytoja metodininkė.

Aistė BAGOČIENĖ mokytoja metodininkė.

Dovilė PETRAŠKIENĖ mokytoja

Miglė CMIELIAUSKAITĖ mokytoja

Aušra KLOVAITĖ- BEREZINIENĖ mokytoja metodininkė.

Dalius MINTAUČKIS mokytojas metodininkas.

Julius KUZINAS vyr. mokytojas

IX-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų

lietuvių liaudies dainų a’cappella festivalis – konkursas

OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2019

PARAIŠKA

……………………………….

(Data)

(Dalyvių vardus ir pavardes rašyti spausdintomis raidėmis)

Rajonas, miestas………………………………………………………………………………….

Mokykla, adresas, tel.nr., el. paštas…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Mokytojo/ vadovo vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija, adresas, tel.(mob.) nr., el. paštas

……………………………………………………………………………………………………………

Vokalinio ansamblio sudėtis: duetas, trio, kvartetas (pabraukti).

Dalyvių amžiaus grupė…………………… kategorija……………….

Mokinio vardas, pavardė, klasė, amžius:

  1. ……………………………………………………………………………………………………………….

  2. ………………………………………………………………………………………………………………..

  3. ………………………………………………………………………………………………………………..

  4. …………………………………………………………………………………………………………………

Konkurse atliekami kūriniai: kompozitoriaus vardas, pavardė ir dainos pavadinimas.

  1. ………………………………………………………………………………………………………………..

  2. ………………………………………………………………………………………………………………..

(Vardas, pavardė, pareigos) (Parašas)

Parašykite komentarą