Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas pateiktas Vyriausybei

Kultūros ministerija baigė tobulinti Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikė jį Vyriausybei.

Įstatymo projektas pakoreguotas įvertinus ir apibendrinus naujus visuomenės ir suinteresuotų institucijų pasiūlymus, kurių teikimo terminas baigėsi rugsėjo 20 dieną. Rengiant projektą taip pat atsižvelgta į Prezidentūroje vykusio Kultūros forumo metu pateiktus pasiūlymus, taip pat į pastabas, pareikštas per viešą Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto aptarimą.

Pirma kartą Lietuvoje kuriamu Kultūros politikos pagrindų įstatymu siekiama įtvirtinti valstybės įsipareigojimus kultūrai, užtikrinti konstitucines Lietuvos piliečių teises į kultūros prieinamumą. Įstatymo tikslas – nustatyti bendruosius kultūros politikos principus, sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą, aiškiai apibrėžti kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų kompetenciją ir vaidmenį.

Vyriausybės kanceliarijoje darbo tvarka įvertinus įstatymo projektą jis bus pateiktas svarstyti Vyriausybės posėdyje, po to – Seimui.

Parašykite komentarą