Kultūros ministerija siūlo geriau apsaugoti  teisių turėtojų  interesus

 

 

Kultūros ministerija siūlo kolektyvinio administravimo organizacijoms LATGA, AGATA IR AVAKA apsvarstyti galimybę įsteigti atskirą  subjektą, kuris surinktų, paskirstytų ir išmokėtų  kompensacinį atlyginimą autorių teisių ir  gretutinių teisių turėtojams.   

 Tai leistų veiksmingiau administruoti  kompensacinį atlyginimą. Jį surinktų, paskirstytų ir teisių turėtojams išmokėtų viena  organizacija, turinti savo  duomenų bazę, programinę įrangą ir kitus organizacinius techninius resursus. Taip būtų  užtikrintas ir teisinis aiškumas teisių turėtojams, savalaikis  atlyginimo išmokėjimas. 

Šiuo metu kyla problemų dėl surinkto kompensacinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo, ypač audiovizualiniame  sektoriuje.  Šioje srityje tuo užsiima  dvi organizacijos – Asociacija LATGA ir asociacija AVAKA. Abi asociacijos atstovauja audiovizualinių kūrinių autoriams ir audiovizualinių kūrinių gamintojams (prodiuseriams).

‎ 

Daugiausia  ginčų  kyla dėl  kompensacinio atlyginimo paskirstymo proporcijų. Dėl to  už kompensacinio  atlyginimo surinkimą atsakinga  asociacija AGATA negali laiku pervesti  lėšų tolimesniam  paskirstymui  ir išmokėjimui. Šioje  situacijoje  labiausiai nukenčia teisių turėtojai – laiku negauna jiems priklausančio atlygio.

 Asociacijų  veiklą prižiūrinti Kultūros  ministerija, kilus ginčams   dėl proporcijų nustatymo, jau  organizavimo du tarpininkavimo procesus. 

Kultūros ministerija taiko aukštus  efektyvios  ir skaidrios  veiklos reikalavimus kolektyvinio administravimo organizacijoms. Lapkričio  mėnesį Kultūros   ministerijoje vykusiame  Autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos posėdyje buvo konstatuota, kad vienos iš   kolektyvinio administravimo organizacijų – asociacijos NATA veikla neatitinka   Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų. 

 Prieš tai  Kultūros  ministerija buvo įspėjusi  NATA dėl veiklos trūkumų ir    pakartotinai paragino juos ištaisyti, tačiau įpareigojimai nebuvo  įvykdyti.   Komisija rekomendavo ministerijai kreiptis į teismą dėl asociacijos NATA  laikino veiklos sustabdymo, kol bus ištaisyti nustatyti kolektyvinio administravimo veiklos pažeidimai. Šiuo metu  teismui rengiami reikalingi  procesiniai  dokumentai.  

Parašykite komentarą