KU choras „Pajūrio aidos“ dalyvavo Tilžės akto minėjime

 

Tilžės akto minėjimo pradžioje Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinę salę, padabintą Lietuvos valstybės ir Mažosios Lietuvos vėliavomis, užliejo KU choro „Pajūrio aidos“ atliekamos Vinco Kudirkos „Tautinė giesmė“ ir „Lietuvių giesmės“ (muzika ir žodžiai Vydūno, aranžuotė Vaclovo Augustino).

Seimo narys Dainius Kepenis padėkos raštu pagerbė vieną iniciatyviausių šio renginio  sumanytojų, jauną istoriką Beną Volodzką. Renginyje buvo perskaityti trys pranešimai. Rašytoja Edita Barauskienė Tilžės aktą pristatė kaip vieną iš kertinių valstybės dokumentų, muzikologė prof. dr. Daiva Kšanienė atskleidė šio akto signatarų Martyno Jankaus ir Jono Vanagaičio asmenybių ir jų kultūrinės veiklos bruožus, o Mažosios Lietuvos aktyvistas Benas Volodzka ne tik papasakojo kaip susikūrė Mažosios Lietuvos tautinė taryba, bet ir palietė šių dienų visuomenės pilietiškumo stokos temą.

Tilžės akto 101-ųjų metinių minėjimui užbaigti ir vėl buvo pasitelkti choristų balsai. Skambėjo: Mažosios Lietuvos giesmė „Gyvenimą tas turės” iš Martyno Mažvydo „Giesmių krikščioniškų“ (1570), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina „Beauštanti aušrelė”,  Juozo Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai. Renginį vainikavo Mažosios Lietuvos lietuvininkų himnu tituluojama giesmė „Lietuviais esame mes gimę“ muzika Stasio Šimkaus, eilės Jurgio Zauerveino.

Tilžės akto data, anot Beno Volodzkos, ypatinga, ir jai valstybės lygmeniu turėtų būti skirtas ne mažesnis dėmesys nei Sausio 15-ajai ar Vasario 16-ajai. Prieš 101 metus 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje, Prūsų Lietuvos tautinė taryba paskelbė Tilžės aktą, reikalaujantį Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios Lietuvos, remiantis tautų apsisprendimo teise. Tai atvedė Lietuvą į 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimą. Jo dėka buvo atgautas Klaipėdos kraštas ir Lietuva tapo jūrine valstybe.

Tilžės akto minėjimą lapkričio 30-osios išvakarėse kartu su KU choru „Pajūrio aidos“ (vadovas – doc. Algirdas Šumskis, chormeisterė-koncertmeisterė – Justė Šilaitė) surengė Lietuvos piliečių sąjunga, Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ ir Mažosios Lietuvos reikalų taryba. Toks  visuomeninių organizacijų inicijuotas renginys Klaipėdoje (Vilniuje ir kai kur kitur vyksta jau daug metų – red. past.) vyksta jau antri metai. Antrą kartą jame dalyvauja ir mišrus choras „Pajūrio aidos“. Benas Volodzka pasidžiaugė, kad šių metų Tilžės akto dienos minėjimui buvo pasirinkti senieji neogotikiniai raudonų plytų buvę Mokytojų seminarijos rūmai bei daugybę kultūros įvykių menanti senoji Vitražinė salė. Ji, beje, yra tapusi choro „Pajūrio aidos“ namais – čia vyksta repeticijos, o pastaruoju metu, – ir vis daugiau koncertų.


Rasa Šimkutė

‎ ‎ ‎

Parašykite komentarą