Kompozitorė dėkoja visiems atlikėjams!

Džiaugiamės kalėdinių koncertų, kuriuose nuskambėjo kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės  kūriniai, gausa. Tai “Magnificat”, Mišios Šv. Cecilijos garbei, kalėdinė giesmė “Kalėdų naktį”, „Angeliukų Mišios“ bei muzikinė siuita “Eglė žalčių karalienė”. Autorė (nuotr.) labai dėkinga visiems atlikėjams ir labai laiminga!

2019 m. lapkričio 23 d. Burlingtone (JAV, Vermonto valstija) įvyko koncertas “Baltijos širdies dūžiai: muzika iš Lietuvos”. (Burlingtono choro draugija per pastaruosius keletą metų surengė visų trijų Baltijos šalių muzikos pristatymus: 2015 m. – Estijos, 2017 m. – Latvijos, 2019 m. – Lietuvos.) Burlingtono choro meno vadovas Richard Riley dirigavo 64 asmenų chorui, solistams ir kviestiniams instrumentalistams. Programą pradėjo ir baigė Lietuvos himnas. Berlingtono choro draugija atliko Kristinos Vasiliauskaitės penkių dalių Marijos džiaugsmo giesmę “Magnificat”.


“Išsiskiriantis lietuvių chorinis stilius atspindi “tautos muziką”, nes politinės audros darė didelę įtaką tam, kaip lietuvių muzika paplito ir tapo girdima tarptautiniu mastu. Ji turi didelį bažnytinės muzikos repertuarą, bet ne mažiau įdomūs ir ryškūs yra liaudiškos tradicijos kūriniai. Mėginau įžengti į šią įspūdingą kultūrą pats aranžavęs tris liaudies dainas”, –  įžvalgomis dalinosi Richard Riley.


2019 m. gruodžio 11 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Žvėryne) vyko koncetas “Šv. Kalėdų belaukiant”. Koncertavo choras “Vilnius” (meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas) ir Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Rimantas Valančiauskas). Labai įspūdingai skambėjo K. Vasiliauskaitės “Magnificat” su pučiamųjų orkestru!!! (2005 m. lapkričio mėnesį vykusiame J. Naujalio religinės muzikos chorams konkurse K. Vasiliauskaitės “Magnificat” laimėjo pirmąją premiją.)


Muzikologė Daiva Tamošaitytė apie šį kūrinį rašė: “Magnificat” optimistiška, aiškios struktūros, universali emocinė kalba suprantama visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, profesijos ar geografijos, o kartu – savita. Išraiškos priemonės pasirenkamos tikslingai, lyg nukreiptų žmogaus mintis į Kūrėją ir garsiai perteiktų tokias svarbiausias jo Kūrinijos savybes, kaip darna, grožis, tikėjimas, šviesa, dėkingumas ir meilė. Kūrinyje vyrauja vidutiniai žingsnio tempai, ilgos natos, gryni intervalai, diatoninės dermės, kompaktiškos formos, išbandytos amžių ir modernų žmogų veikiančios lygiai taip pat, kaip prieš tūkstantmečius – harmonizuojančiai ir gydančiai sielas”.

2019 m. gruodžio 21 d. Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (JAV, Ilinojaus valstija) koncertavo lietuvių meno ansamblis “Dainava” (vadovas Darius Polikaitis) ir atliko pluoštą lietuviškos muzikos: Juozo Naujalio harmonizuotas tradicines adventines ir kalėdines giesmes bei Vaclovo Augustino, Kristinos Vasiliauskaitės ir Jono Govėdo kūrinius. „Dainava” ir kamerinis orkestras taip pat atliko ištraukas iš vieno geriausiai žinomų bei dažniausiai atliekamų vakarietiškos muzikos šedevrų, kompozitoriaus George Frideric Handel „Mesijo”. Ypač jautriai nuskambėjo kompozitoriaus Craig Hella Johnson sukurtas tradicinės advento giesmės „Roželė pražydėjo” junginys su populiaria estradine daina „The Rose”…

Dėl K. Vasiliauskaitės giesmės “Kalėdų naktį” (ž. Petro Vaičiūno) kompozitorė Kristina gavo Dariaus Polikaičio laišką dar praėjusių metų vasaros pabaigoje. „Dainavos“ vadovas  prašė padėti surasti šios giesmės instrumentuotę, kurią jis išgirdo YouTube su berniukų choru “Ąžuoliukas” ir LRT lengvosios muzikos orkestru. Giesmę instrumentavo Jaroslavas Cechanovičius, tad Kristina jam iškart ir paskambino. Deja, natos, pasirodo jau buvo LRT archyvuose, tad prasidėjo ilgos ir nelengvos jų paieškos. Bet spėta laiku, natos atsirado ir “nukeliavo” į Čikagą !!!


2019 m. gruodžio 26 d. Miunchene (Vokietija) Šv. Gabrieliaus bažnyčioje skambėjo Kristinos Vasiliauskaitės “Mišios Šv. Cecilijos garbei” (choro vadovas Paskal Caldara).

Praėjusių metų lapkritį Kristina gavo choro vadovo Pascal Caldara laiškelį iš Miuncheno. Jis džiaugėsi gavęs Kristinos Mišių natas iš pažįstamos vargonininkės, gyvenančios Vilniuje. Kūrinys jam labai patiko, ir jis paprašė daugiau egzempliorių – natų visam savo moterų chorui. Tuo pat metu per šv. Kalėdas Vilniuje Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčioje nuskambėjo K. Vasiliauskaitės „Angeliukų Mišios“. Pasirodo, kūrinys jau kelerius metus iš eilės yra atliekamas šioje šventovėje, vadovaujant vargonininkei Eglei Rudokaitei. Eglės iniciatyva toje pačioje bažnytėlėje lapkričio 22 dieną nuskambėjo ir minėtos Mišios šios Šv. Cecilijos garbei. Pažymėtina, kad Eglė Rudokaitė – J. Naujalio VII vargonininkų konkurso, skirto 150-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms, pirmosios premijos nugalėtoja ir šiame pačiame konkurse apdovanota diplomu už geriausią Juozo Naujalio kūrinio interpretaciją.

2019 m. gruodžio 30 d. Alytaus kultūros centre įvyko Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro “Svajonė” šventinis koncertas “Naujametinė pasaka” net su dviem premjerom!!! Dvi pasakos – dvi muzikinės siuitos. Kristinos Vasliauskaitės “Eglė žalčių karalienė” pagal to paties pavadinimo Salomėjos Nėries pasaką ir Edvardo Grygo “Peras Giuntas”. Tekstą skaitė Alytaus teatro aktorė Eglė Juškaitė. “Svajonės” orkestrui siuitą instrumentavo Tadas Šileika. Dirigentas – Karolis Variakojis.


Kompozitorė Kristina yra nepaprastai dėkinga orkestro vadovei Daivai Martikonytei, kuri dirba su tokia nuoširdžia meile ir atsidavimu, kad kiekviena orkestro premjera tampa nepakartojama švente ne tik mokiniams, jų mokytojams, bet ir visai Alytaus miesto bendruomenei.

‎Audio įrašai:

Magnificat:  https://www.youtube.com/watch?v=2zR1IjxjtWA&list=PL9iNYad0nVHX1-qVyG-6ITe9L0sCO16Xz&index=11&t=0s

Mišios Šv. Cecilijos garbei:  https://www.youtube.com/watch?v=PIGNJYeLVw8&list=PL9iNYad0nVHX1-qVyG-6ITe9L0sCO16Xz&index=4&t=0s

„Kalėdų naktį“:  https://youtu.be/0dFzrqABbsE

 

‎E. Jokūbonytės nuotr.

Parašykite komentarą