Knygų mugėje 2016 – Regimanto Gudelio knygos „Nuo Dainų dienos iki Tautos šventės“ pristatymas

Knygų mugėje 2016  vasario 26 d. buvo pristatyta Regimanto Gudelio knyga „Nuo Dainų dienos iki Tautos šventės“ .

Dalyvavo ir žodį tarė autorius,  A. Juozaitis, S. Liausa, V. Miškinis. Dainavo Pasaulio chorų Olimpiados aukso medalio ir Aukso paukštės 2015 laimėtojos Vilniaus merginų choras „VIVA“, vadovė Vilija Mažintaitė.

Knygoje aptariama dainų švenčių prasmės vizija, jos istorinis formavimasis. Panaudota gausi istoriografinė medžiaga, sociologinių tyrimų medžiaga, iškilių muzikų, dainų šventės dirigentų ir kitų sričių kultūros veikėjų pasisakymai. Pirminis dainų šventės tikslas yra tautinis, tačiau jis yra neatsiejamas nuo chorų meniškumo dimensijos. Dainų šventė – tautos dvasinė galia, ritualinė šventė, kurioje ji manifestuoja savo pačios būtį. Lietuvių dainų švenčių tradicija istoriškai yra vientisa, nedalinama politiniais kriterijais. Visai nauja medžiaga – jungtinio choro psichologinė ekspresija, vyriausiųjų dirigentų potyriai. Knyga paruošta prisilaikant mokslinės monografijos reikalavimų, bet tuo pačiu yra orientuota į visus dainų dalyvius ir gerbėjus.

DSC_0014

Knygą išleido LLKC , apimtis 435 psl.

 

 

Parašykite komentarą