Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ įspūdžiai iš chorinės muzikos festivalio „Po tamsos šviesa“ Kalvarijoje ir Pilviškiuose!

 

Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovaujamas docento Algirdo Šumskio, vieną gražų 2020 m. birželio 13 dienos rytą susikrovė kuprines, pasiėmė gerą nuotaiką ir išriedėjo į pirmąją savo pokarantininę kelionę Kalvarijos link, kur drauge su choru „Sonantem“ (vad. Ausma Sakalauskaitė) dalyvavo „Sonantem“ organizuotame chorinės muzikos festivalyje „Po tamsos šviesa“.


Pirmasis koncertas įvyko birželio 13 d. 18 val. Kalvarijos sinagogoje. Koncertą pradėjo festivalio šeimininkai, choras „Sonantem“, kuris sustojęs ratu aplink gausiai susirinkusius klausytojus ne tik apdovanojo juos gyvu, erdviniu garsu, bet ir puikiai atliko savo programą, kurią sudarė tokie kūriniai, kaip Christopher Tye „Laudate Nomen Domini“, L. Abario ir E. Poškienės „Tyliai tyliai“ ir Z. Venckaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi tu, ąžuolėli“. Savo koncertą choras baigė tikra premjera klausytojams bei pačiam chorui tapusia pietų Afrikos liaudies daina.


Premjerų bei staigmenų netrūko ir antrojoje koncerto dalyje, kurią pradėjęs Martyno Mažvydo giesme „Gyvenimą tas turės“ bei Renesansu dvelkiančia, nežinomo autoriaus giesmę „Daina apie Žygimanto Augusto jungtuves“. Choras koncerte dainavo „Lietuvių Giesmė“ Vydūno muzika ir eilės, Vaclovo Augustino aranžuotė. Į vidurį įterpęs ne vieną harmonizuotą lietuvių liaudies dainą: M. K. Čiurlionio „Oi giria, giria“, „Bėkit, bareliai“, J. Naujalio „Oi, žiba žiburėlis“, Klovos „Tylūs tylūs vakariele“ ir J. Naujalio, „Už Raseinių ant Dubysos“ bei tarptautiniu kūriniu tapusią Andrejs Jurjans harmonizuota latvių liaudies dainą „Pūt vējiņi“ („Vėjeli, pūsk“), Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ savo pasirodymą baigė M. K. Čiurlionio kantata „De Profundis“, parašyta chorui ir orkestrui ir tapusia didžiąja vakaro premjera ne tik chorui ar talentingajai jo koncertmeisterei Justei Šilaitei, puikiai atskleidusiai kūrinio dinamiką, bet ir klausytojams. O koncertą bei pirmąją festivalio dieną vainikavo jungtinis choras, atlikęs du kūrinius: J. Naujalio „Lietuva brangi“ bei K. Sakalausko Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“.


Antroji festivalio diena, birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena, festivalio dalyviams prasidėjo 12 val. Pilviškių bažnyčioje šventomis mišiomis, skirtomis pagerbti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Mišių metu chorai sugiedojo Leonido Abariaus mažąsias mišias Šv. Teresės garbei Nr. 9, o po pamaldų visų parapijiečių laukė koncertas. Koncerto metu, be pirmąją koncerto dieną Kalvarijoje skambėjusių choro „Sonantem“ kūrinių, susirinkusieji turėjo galimybę išgirsti Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ atliekamųjų: Hans Nyberg giesmės „Ave Marija“, trijų J. Naujalio motetų „Omnes Amici Mei“, „In Monte Oliveti“, „Tristis Est Anima Mea“, A. Lotti „Miserere“. Festivalyje antrą kartą buvo atlikta ir M. K. Čiurlionio kantata „De Profundis“. Pagerbiant 1941-ųjų metų masinių trėmimų į Sibirą atminimą jungtinis „Sonantem“ ir „Pajūrio aidų“ choras sugiedojo J. Naujalio „Lietuva brangi“ ir V. Kudirkos „Tautos giesmč“.


Per dvi festivalio dienas jo dalyviai ne tik surengė du koncertus Kalvarijoje ir Pilviškiuose, dalyvavo šventose mišiose, skirtose paminėti Gedulo ir vilties dieną, bet dalyvavo ekskursijoje po Kalvariją, kurios metu išgirdo įdomių faktų apie miestelį ir jo iškilius gyventojus – Vasario 16-osios akto signatarą Petrą Klimą, Vincą Kudirką ir kt. Antrąją festivalio dieną dalyviai aplankė Vinco Kudirkos tėviškę, pabuvojo prie dar išlikusios klėtelės, kurios prieglobstyje sugiedojo „Tautišką giesmę“, taip ne tik pagerbdami Lietuvos Respublikos himno autorių, bet ir siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į apverktiną aplinkos, kurioje stovi tautos paveldas, būklę.


Netrūko dalyviams ir pramogų: pasiplaukiojimas baidarėmis, dainos prie laužo, šventiniai pietūs Pilviškių klebonijoje, užsimezgusios naujos pažintys ir glaudi chorų draugystė – visa tai tapo svarbia ir neatsiejama festivalio „Po tamsos šviesa“ dalimi. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per smakrą varvėjo, širdin įsiliejo.

 

Milginta Palubinskaitė
Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ dainininkė

Parašykite komentarą