Klaipėdos universiteto koplytėlėje pirmąkart suskambo KU choro „Pajūrio aidos“ atliekamos giesmės

Spalio 30 d. KU mišrus choras „Pajūrio aidos” dalyvavo renginyje, skirtame prisiminti mirusiuosius KU bendruomenės narius. Choras universiteto koplytėlėje sugiedojo sakaralines giesmes: Hans Nyberg „Ave Maria”, Charles Gounod „Ave verum” ir Antonio Lotti „Miserere”. Universiteto kapeliono kun. dr. Andriaus Vaitkevičiaus iniciatyva surengtos ceremonijos metu taip pat buvo skaitomos Biblijos ištraukos, žodį tarė rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, buvo perskaitytos Amžinybėn iškeliavusiųjų bendruomenės narių pavardės, tarp jų ir universitete dirbusių chorvedžių doc. Vytauto Blūšiaus, Petro Januškos, Juozo Kubiliaus, prof. Gedimino Purlio, prof. Fabijono Sereikos, doc. Roberto Varno.

Choro vadovo doc. Algirdo Šumskio teigimu, nors koplytėlė itin maža, o akustiniu požiūriu nelabai dėkinga, dalyvavimas tokiame Vėlinėms skirtame renginyje chorui itin svarbus ir papildo jo turinį, atitinka jo misiją.

„Šis paminėjimas labai prasmingas: prisiminėme Anapilin išėjusius universiteto bendruomenės narius, tarp kurių rektoriai, dekanai, katedrų vedėjai, lektoriai, kiti darbuotojai. Tai ypač svarbu jaunimui. Išgirdę pavardes studentai gal susimąstys – o kas tas žmogus buvo?” – sako doc. A. Šumskis. „Žmogus visuomet yra santykyje su praeitimi ir ateitimi, su kultūra, su kitais žmonėmis. Nesame tuščias lapas, gyvenimas – tai knyga, kurią rašome toliau. Juk ir popiežius yra pasakęs – neužmirškite savo šaknų. Mūsų choras mokosi būti tokiuose renginiuose.”

Šį rugsėjį prie „Pajūrio aidų” kolektyvo prisijungusi KU Sveikatos mokslų fakulteto antrakursė Julija Šlimaitė sako, kad rimties dieną prisidėti prie tokio renginio – garbė: „Jautiesi bendruomenės dalimi. O tuos žmones būtina pagerbti. Atitinkamą nuotaiką sukuria prasmingi, verčiantys susimąstyti giesmių žodžiai, nors ir lotynų kalba”.

Choro senbuvė, universiteto absolventė Laima Dromantaitė sako, kad jai yra tekę dainuoti visokiausiose erdvėse, tačiau itin miela giedoti kamerinėje aplinkoje. „Visi šalia, susitelkę, vienas kitą labiau girdi. Toks įspūdis, kad net ir tie, kurie klauso, kartu tą kūrinį išgyvena. Aišku, erdvi, akustikai palanki aplinka prideda kokybės, tačiau dvasiai pakylėti, sakralumui kurti kamerinė aplinka dėkingesnė”.

Choristai džiaugiasi, kad į baltiškus kraštus skverbiantis Helovino šventimui, jie renkasi renginius, kurie svarbūs mūsų kultūrai.

Prasmingų renginių ir kvietimų į juos choras sulaukia vis dažniau. Štai lapkričio 22 d. 17.00 val. KU Mažojoje Auloje choristai dainuos monografijos apie Vydūną pristatymo vakare. Lapkričio 29 dieną – KU SHMF Vitražinėje salėje Tilžės akto minėjime. Ir kaipgi be XXI Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalio? Šį kartą laukia nuotaikingas renginys lapkričio 15-17 d. Šiauliuose. O koncertų, festivalių ir kitų renginių netrūks ir visą gruodžio mėnesį.

‎Nuotr. : choras su rektoriumi, prorektoriumi, kapelionu ir Telšių kunigų seminarijos rektoriumi

Rasa Šimkutė

Parašykite komentarą