Kasmetinė mokslinė konferencija „Lietuviškos religinės muzikos paveldas“. Programa.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius kviečia į jau ketvirtąją muzikos paveldo tyrimams skirtą mokslinę konferenciją. Šių metų konferencijos tema – „Lietuviškos religinės muzikos paveldas“.

Konferencijos data: 2019 metų balandžio 4 d. (ketvirtadienis), 9.00–16.30 val.


Konferencijos vieta: Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius (K. Petrausko g. 31, Kaunas).


2019 metais sukanka 150 metų kompozitoriui, vargonininkui, chorvedžiui Juozui Naujaliui. Lietuvos muzikos paveldo tyrimams skirtoje konferencijoje kviečiame aptarti ir diskutuoti apie lietuviškos religinės muzikos Lietuvoje ir išeivijoje paveldo problemas, tyrimus bei aktualijas.


PROGRAMA:


8.30–9.15 Registracija
9.15–9.30 Konferencijos atidarymas
9.30–10.00 „Juozo Naujalio muzikinės veiklos reikšmė šiandien“. Kristina Mikuličiūtė Vaitkūnienė (Kauno miesto muziejus)
10.00–10.20 „Teodoro Brazio „Choralo mokykla“ XX a. I pusės pasaulinės grigalistikos  kontekste“. Dr. Jonas Vilimas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
10.20–10.40 „Česlovo Sasnausko Requiem e-moll: kontekstai ir atspindžiai“. Rasa Murauskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
10.40–11.00 „Lietuviška religinė muzika XIX a. –XX a. pradžioje: leidiniai“. Aušra Strazdaitė Ziberkienė (Kauno miesto muziejus, Kauno technologijos universitetas)


11.00–11.20 Kavos pertraukėlė


11.20–11.40 Savitųjų ir universaliųjų bruožų sąveika Lietuvos vargonų mene XX a. pirmoje pusėje“. Dr. Eglė Šeduikytė-Korienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
11.40–12.00 „Iš karo metų (1941–1944) muzikinio gyvenimo kontekstų: „Religinės muzikos valandos“. Dr. Vytautė Markeliūnienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
12.00–12.20 „Kompozitorius, vargonininkas Julijonas Sinius“. Janina Stankevičienė (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus)


12.20–14.00 Pietų pertrauka


14.00–14.20 „XIX a. requiem rankraščiai Vilniaus bibliotekų fonduose: šaltinių apžvalga“. Dr. Laima Budzinauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
14.20–14.40 „Čikagos marijonų muzikinio gyvenimo likučiai“. Dr. Darius Kučinskas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universitetas)
14.40–15.00 „Lietuviška psalmodija šiandien: tarp teorijos ir praktikos“. Živilė Tamaševičienė (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)
15.00–15.20 „Lauryno Vakario Lopo religinė kūryba“. Dr. Danutė Kalavinskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)


15.20–15.40 Kavos pertraukėlė


15.20–15.40 „Donato Zakaro religinės kūrybos chorui išžvalgymas muzikos kalbos sakralumo požiūriu“. Dr. Linas Balandis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
15.40–16.00 „Sakralumo aspektas šių dienų lietuvių kompozitorių kūryboje“. Renata Marcinkutė Lesieur (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Religinės muzikos centras)
16.00–16.20 „Šventojo Tėvo vizitas Lietuvoje: Muzikinės programos organizavimas ir įgyvendinimas prieš ir per šv. Mišias su Popiežiumi Pranciškumi Kaune 2018 m. rugsėjo 23 d.“. Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė (Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Šv. Mišių su Popiežiumi Pranciškumi meno vadovė ir vyriausioji dirigentė)


16.20 Diskusijos ir pašnekesiai


Informaciją apie konferenciją teikia:


Aušra Strazdaitė-Ziberkienė, Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė: a.ziberkiene@kaunomuziejus.lt, (8 37) 730 163

Parašykite komentarą