Kas yra pačiame dangaus vidury? 

„…

Pačiame dangaus vidury yra saulė, kai užkopia į savo aukščiausią tašką.

‎ 

Paukštis, lydimas akimis. Meilė. Tėvynė. Muzika. Daina, kylanti į dangų savo sparnais.

Daug kas, ką mylime, branginame, ką jaučiame esant aukščiausia.

Dangaus viduryje gali būti įsivaizduojamas Sonatos Tamašauskaitės žodžio ir muzikos kūrinys. 

Dabar Sonata Tamašauskaitė yra parengusi naują rinkinį, galima sakyti, dvikalbį: ir lietuvių bendrine kalba, ir žemaičių tarme: „Dangaus vidury“ ir „Dongaus vėdurie“ (žodžiai Juozo Elekšio). Yra ir vienkalbių dainų – autorė gerai jaučia, kas vienu ar kitu atveju skamba natūraliau, lengviau paklūsta balsui.

Jaučiama, kad Juozo Elekšio tekstai dainų kūrėjai yra artimi, kad patraukia jų lengvas lyrizmas, skambumas, gražios mintys. 

Gera pedagoginė klausa yra susijusi ir su etiniais bei estetiniais pasirinkimais. O jie atrodo patikimi. Muzikai keliami aukšti reikalavimai, tikima jos svarba žmogui.

‎ 

Tikiu, kad leidinys suras savo vietą mūsų margaspalviame kultūros gyvenime, o autoriams suteiks išsipildymo džiaugsmo.“

 

Taip naują  Sonatos Tamašauskaitės dainų rinkinį „DANGAUS VIDURY“ suaugusiems dainininkams-solistams ir vokaliniams ansambliams, žemaitiški ir lietuviški tekstai Juozo Elekšio, apibūdino literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Viktorija Daujotytė. Leidinyje – dainos apie protėvius, pagarbą senoliams, meilę gimtinei Lietuvai, gamtos grožybes, piliakalnių paslaptis, jaunatvišką, žaismingą meilę. Rinkinį papildo dvi dainos, kurioms žodžius parašė  Ona Suncovienė ir Eduardas Buta.
Leidinį puošia dailininko Artūro Tamašausko – Arto piešiniai.
 
 
 

Rinkiniu prekiauja Natų knygynas (Totorių g.20) ir www.patogupirkti.lt

 

Parašykite komentarą