Kalėdinė dovana

Prof. Viktoras Masevičius

 

Kalėdinę muzikinę dovaną vilniečiams ir svečiams antrąją šv. Kalėdų dieną įteikė Vilniaus m. savivaldybės choras ,,Jauna muzika“ (vad. Vaclovas Augustinas), Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios jungtinis choras (vadovės – Asta Saldukienė ir Renata Kreimerė), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas – Donatas Katkus), choro ,,Jauna muzika“ solistai – Brigita Šakalienė, Ieva Skorubskaitė, Vaidas Bartušas, Dainius Balsys, solistas – baritonas Nerijus Masevičius bei jaunieji dirigentai – Jaunius Šakalys bei Modestas Barkauskas.


Vėjuotą gruodžio 26 d. 19 val. į šv. Kotrynos bažnyčioje vyksiantį koncertą susirinko daug klausytojų, geros rimtosios muzikos gerbėjų. Ir nors sėdimosios vietos buvo išpirktos dar gerokai prieš koncertą, norinčių pasiklausyti stovinčiųjų, net ir su mažamečiais vaikais, buvo apstu.

Koncerte skambėjo du kūriniai: Gregorio Allegri (1582 – 1652) ,,Miserere“ ir Georgo Friedricho Hendelio (1685 -1759) ,,Dettingeno Te Deum“ D – Dur.


,,Miserere“- tai vėlyvojo renesanso epochos italų kompozitoriaus G. Allegri žinomiausias kūrinys, parašytas apie 1635 m. popiežiaus Urbono užsakymu, sekant 50 graikų psalme. Jis buvo skirtas Didžiojo trečiadienio apeigoms Siksto koplyčioje. Popiežiaus Urbono VIII nurodymu jo negalima perrašinėti, atlikti kur kitur ar kitomis progomis, tik vieną kartą metuose Siksto koplyčioje. ,,Miserere“ buvo kurta ypatingai Siksto bažnyčios akustinei erdvei, tai labai šilta, apeigoms tinkanti, dieviška, apoloniška giesmės malda. Taip šį sakralumą norėta išsaugoti. Šio kūrinio paslaptingumą ir jo išplitimą gaubia legendos. Bet ne tik jos. Lietuvoje, 2009 m. balandžio 8 d., trečiadienį, Vilniuje, sakralinės muzikos festivalyje, šią giesmę pagiedojo choras ,,Aidija“ (vad. Romualdas Gražinis) ir grigališkasis choras ,,Schola Gregoriana Vilnensis“ (vad. Dainius Juozėnas). 2017 m. gruodžio 26 d. koncertui šv. Kotrynos bažnyčioje  choras ,,Jauna muzika“ taip pat pasirinko šį a cappella kūrinį.


Giedodama G. Allegri ,,Miserere“, ,,Jauna muzika“ sėkmingai išnaudojo bažnyčioje esančias akustinės erdvės galimybes: vyrų grupė, vienu balsu giedanti grigališko choralo melodiją, išsidėstė avanscenoje, toliau, už jų, arčiau altoriaus – pagrindinis choras, o priešingoj pusėj, ant taip vadinamų viškų, nuo viršaus – soli kvartetas. Nelyginant pokalbis giesme tarp žemės ir dangaus! Įdomi forma – vis pasikartojanti muzikinė medžiaga, dinamiškas, besikeičiantis liturginis tekstas: grigališka linija – kvartetas – grigališka linija – choras. Ir ta pačia seka – penketą kartų. Harmoningu grožiu užburiantys sąskambiai, jau kiek nutolę nuo renesanso, gerokai priartėję prie baroko. Žinoma, tokio kūrinio atlikimo gali imtis tik chorai, turintys savo gretose sopraną, kokybiškai ,,įmantį“ c3 (trečios oktavos ,,do“). ,,Jauna muzika“ tokį balsą turi – tai Brigita Šakalienė. Dirigavo šį sakraliai šiltą, spalvingą kūrinį meno vadovo Vaclovo Augustino pagalbininkas Jaunius Šakalys. Kūrinys tęsėsi apie 13 minučių.

Po simbolinės pertraukos, išsidėsčius orkestrui ir sustojus chorams, šv. Kotrynos bažnyčios skliautuose nuaidėjo kitas šio šventinio muzikinio vakaro akcentas – G.F.Hendelio ,,Te Deum“. Šis iškilaus baroko epochos vokiečių anglų kompozitoriaus G.F.Hendelio kūrinys skirtas anglų karaliaus Jurgio II pergalei mūšyje 1743 m. ties Dettingenu (Dettingenas – 46 kilometrai nuo Štutgarto) prieš prancūzų kariuomenę pažymėti. Pasaulyje tai gana populiarus ir dažnai atliekamas  šio baroko meistro vokalinis instrumentinis kūrinys. Jis patrauklus dėl savo kompaktiškumo (trukmė – apie 40 minučių, Hendelio operos ar oratorijos paprastai viršija pusantros valandos), didingų, šventiškų chorų, barokinių arijų puošnumo bei lyrikos, fanfarinių trimitų skambesio, dažnai sinchronizuoto su kartu skambančiais vienos ar kitos choro partijos techniškai gyvais, lanksčiais pasažais.


Ruošiantis Reformacijos 500 metų jubiliejui, mintis atlikti šį kūrinį Vilniuje kilo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios choro vadovei Astai Saldukienei. Prie projekto prisijungus ansamblio ,,Adoremus“ vadovei Renatai Kreimerei, chorui ,,Jauna muzika“, Vilniaus šv. Kristoforo kameriniam orkestrui bei norvegų dirigentui, Oslo muzikos akademijos profesoriui Sveinui Rustadui, sumanymas įgijo kūną. Spalio 8 d., sekmadienį, susirinkus gausiai publikai, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje Vokiečių gatvėje G.F.Hendelio kūrinys ,,Te Deum“ suskambo ir buvo šiltai priimtas. Evangelikų liuteronų kolektyvo choristai džiaugėsi galimybe kartu muzikuoti su profesionalais viename koncerte – solistais Ilona Pliavgo, Nora Petročenko, Mindaugu Zimkum, Tadu Girininku (tuomet buvo atlikta ir J.S.Bacho kantata „Ein feste Burg ist unser Gott“, BWV 80), choru ,,Jauna muzika“, orkestru. Dirigavo Sveinas Rustadas. Koncerto klausęsis ,,Jaunos muzikos“ meno vadovas Vaclovas Augustinas evangelikų liuteronų chorą pakvietė dalyvauti bendrame kalėdiniame koncerte gruodžio 26 d. šv. Kotrynos bažnyčioje. Parodytas pasitikėjimas mėgėjų choru iš profesionalų pusės ev. liuteronų chorui buvo didelė garbė. Tokia kalėdinio koncerto gruodžio 26 d. priešistorija.


Šv. Kotrynos bažnyčioje G.F.Hendelio ,,Te Deum“ diriguoti buvo pakviestas jaunas, beveik visus dirigavimo mokslus (chorinį ir simfoninį dirigavimą) baigęs, su visais Lietuvos orkestrais pasirodantis Modestas Barkauskas. Be darbo LMTA, B. Dvariono muzikos mokykloje, teatre, jis neseniai dalyvavo ir prestižiniame 10-tame tarptautiniame Grzegorzo Fitelbergo dirigentų konkurse Katovicuose (Lenkija), kur laimėjo III vietą ir didžiulį piniginį prizą (daugiau apie M. Barkausko dalvavimą konkurse – http://www.choras.lt/index.php/dirigentas-modestas-barkauskas-is-lenkijos-grizo-su-bronzine-batuta/).

Jau iš pirmųjų energingų dirigento mostų, ,,Te Deum“ introdukcijos garsų, galima buvo spręsti, kad tiek orkestras, tiek choras yra patikimose, racionaliai tiksliose rankose. Jos apjungė 14-ka skirtingų charakteriu, tempais, metrais veikalo dalių į vieną nuoseklią formos visumą. Galingus chorus, greitas, ,,hendeliškas“ polifonines imitacijas keitė choralai, lyriniai epizodai, vyrų – moterų unisonai. Maloniai nustebino techniškai lankstus, stilistiškai įtaigus solisto Nerijaus Masevičiaus pasirodymas. Balsu kokybiškai išvingiuoti gyvu tempu melodines linijas kartu su trimitu – rimta užduotis. N.Masevičius savo gražiu, minkštu balso tembru padėjo atskleisti lyriką, esančią ,,Te Deum“ muzikoje.

Jungtinės pajėgos antrą šv. Kalėdų dieną padovanojo choro muzikos gerbėjams šventę. Tik labai norėjosi, kad koncerto programėlėje būtų buvę nurodyti visi atlikėjai, na, jei ne visi, tai bent trimitai, kurie čia turėjo ypačiai daug darbo…

Koncertas pavyko! Klausytojai po koncerto išėjo, patyrę gerų, nuoširdžių, o ir džiaugsmingų emocijų. Su Šventėm!

JM liuteronai Kotryna 2017 12 26 as n

Daugiau nuotraukų:‎

https://www.facebook.com/jaunamuzika/photos/a.1544368638987688.1073741870.196860217071877/1544369555654263/?type=3&theater

Parašykite komentarą