Jaunimo choras iš Vokietijos dainavo apie Anikę iš Tarnavos

2018 m. liepos 27 d. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje koncertavo Šv. Mikalojaus Jaunimo choras iš Einbeck‘o, (Vokietija).

Chorą 1980 metais subūrė Einbecko Šv. Mikalojaus liuteronų bažnyčios kantorė Karin Salzer. Iš pradžių tai buvo 24 vaikų choras, iš kurio vėliau ir gimė Šv. Mikalojaus Jaunimo choras. Choristai ne tik gieda bažnyčioje, bet ir dažnai koncertuoja įvairiomis progomis, dalyvauja festivaliuose bei pasirodo savo šalies televizijoje. Choras yra aplankęs nemažai Europos šalių: Olandiją, Lenkiją, Austriją, Čekiją, Italiją, Suomiją, taip pat yra koncertavę Rusijoje, Amerikoje bei Pietų Afrikoje. Amerikoje 1996 metais choras turėjo ypatingą galimybę dainuoti Vašingtono Katedroje. Choras yra išleidęs penkis įrašus.

Daugiausia choras atlieka sakralinius kūrinius, bet į savo repertuarą yra įtraukęs ir vokiečių liaudies dainas, giesmes, klasikinius bei populiarius kūrinius. Repertuare, kurį žada atlikti turnė po Baltijos šalis – Latviją, Lietuvą, Estiją – įtraukti tokie Vokietijoje populiarūs kūriniai kaip Ännchen v. Tharau (Anikė iš Tarnavos) Simono Dacho žodžiais, Der Mond ist aufgegangen (Jau mėnuo patekėjo) Matthias Claudius eilėraščio Vakaro giesmė žodžiais, F. Mendelsono Bartoldy Verleih uns Frieden (Skleisk mums ramybę), Herr, deine Güte (Viešpatie, Tavo gerumas) 36-oji psalmė ir kt.

Atskirai moterų choro grupė atliko Zogen einst fünf wilde Schwäne (Kartą pasirodė penkios laukinės gulbės) ir keletą kitų kūrinių. Specialiai koncertams Latvijoje ir Estijoje choras paruošė Veljo Tormis (estiškai) ir Andrejs Jurjans (latviškai) dainas.

Parašykite komentarą