Įspūdinga moterų chorų šventė

 

Rūta Vildžiūnienė

Balandžio 8 d. Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje vyko chorinės muzikos koncertas pavadintas „Po aukso paukštės sparnu…“

Dvi koncerto progos


Šioje muzikos šventėje susipynė dvi progos. Viena – tai tęstinis tarptautinis projektas, bendrai idėjai sujungęs trijų miestų – Vilniaus, Klaipėdos ir Liepojos moterų chorus. Prie jų šiemet prisijungė kolektyvas iš Zalcburgo (Austrija). Sumanymo pagrindinis tikslas – kolektyvams kasmet paruošti ir atskirai prisistatyti su savo parengtomis programomis bei kartu atlikti pasirinktą stambios formos kūrinį.


Kita nemažiau svarbi proga, tai „Aukso paukštės“ įteikimas Klaipėdos moterų chorui „Dangė“ už aktyvią veiklą ir nuopelnus chorinei muzikai, taip pat už svarius laimėjimus tarptautiniuose konkursuose demonstruojant profesionalumą ir garsinant Lietuvos vardą.


Garbingas „Aukso paukštės“ apdovanojimas moterų chorui „Dangė“

Klaipėdos savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“ gyvuoja nuo 2013 metų. Jo įkūrėja ir meno vadovė – Klaipėdos universiteto Menų akademijos docentė, dirigentė Judita Kiaulakytė. Nuo gyvavimo pradžios „Dangė“ aktyviai dalyvauja miesto ir šalies kultūriniame gyvenime. Choras koncertuoja Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų salėse, įvairiose bažnyčiose sakralinės muzikos valandų metu, dalyvauja miesto ir šalies Dainų šventėse. Kolektyvo branduolį sudaro Klaipėdos universiteto Menų fakulteto absolventės, buvusios šios aukštosios mokyklos studentės.


Per gana trumpą gyvavimo laikotarpį dainininkės pasiekė aukštą muzikinį lygį. Choras „Dangė“ – ne vieno tarptautinio chorų konkurso laureatas: 2015 m. aukso diplomas pelnytas Lenkijoje (Passion Music Festival Szczecin); 2016 m. du aukso diplomai lygių balsų ir sakralinės muzikos kategorijose laimėti Ispanijoje (Canta Al Mar Calella/Barselona) bei kitur.


Garbingas Nacionalinio kultūros centro „Aukso paukštės“ apdovanojimas – puikus įvertinimas Žvejų rūmų kolektyvui ir jo vadovei Juditai Kiaulakytei už neblėstančią energiją puoselėjant chorinį judėjimą, randant jam bendraminčių, norinčių muzikuoti ir gilinti profesionalumą, ruošiant įdomų bei sudėtingą repertuarą. Chorui siekti meninių aukštumų padeda chormeisterė Rasa Lukšienė bei koncertmeisterė Jūratė Gedminienė. Kolektyvą sveikino jį remianti miesto savivaldybė, Žvejų rūmų atstovai. Menų akademijos parama sietina su suteikta galimybe chorams koncertuoti puikioje Koncertų salės erdvėje.


Tęstinis projektas

Kita meninio susitikimo proga, tai keletą metų vykstantis minėtas tarptautinis projektas, kurio iniciatorės puikios dirigentės ir organizatorės, gebančios sukviesti ir uždegti chorinio muzikavimo džiaugsmu nemažą būrį dainininkių. Tai Ilzė Valcė , Rasa Gelgotienė ir Judita Kiaulakytė. Šiemet prie sumanymo prisijungti buvo pakviestas Zalcburge puikiai dirbantis žymus lietuvių dirigentas, klaipėdietis Arūnas Pečiulis. Į Lietuvą jis atvyko su moterų kolektyvu „Vocal orange“. Beje, tai ketvirtasis šio dirigento vadovaujamas kolektyvas Zalcburge, su kuriuo jis dirba šeštus metus.


Pagrindinis šio tarptautinio muzikinio projekto tikslas – klasikinę muziką ir dainavimą mėgstančius žmones įtraukti į gyvą muzikavimą, priartinti juos prie klasikinės muzikos lobyno, bendrame skambesyje suvienyti visus mėgstančius muziką ir skleisti kūrybingo bendradarbiavimo idėjas tarptautiniu mastu. Kartu šie moterų chorai jau dalyvavo įvairiuose chorinės muzikos projektuose, koncertavo Vilniuje, Rygoje, Liepojoje, Klaipėdoje, Marijampolėje ir kt. Kolektyvai parengė ir kartu atliko S. Moniuszko‘s Mišias, G. B. Pergolesi „Stabat Mater“ . Šiemet klausytojai išgirdo F. Mendelssohn‘o-Bartholdy Tris Motetus. Religinės muzikos repertuaras kaskart derinamas prie datos, kada kolektyvai koncertams gali kartu susitikti. Pastarasis koncertas buvo skirtas priešvelykiniam susikaupimui.


Šiemet prisijungęs „Vocal orange“ moterų choras iš Zalcburgo, vadovaujamas A. Pečiulio, pratęs geografines koncertuojančių kolektyvų platumas, suteikdamas galimybes dainininkėms ne tik pakeliauti, pamatyti, bet ir kelti savo meninį lygį, taip pat plačiai publikai pristatyti savo šalių kompozitorių kūrybines intencijas, nes nemažą dalį koncertinio repertuaro sudaro šiuolaikinių kompozitorių choriniai opusai skirti moterų chorams.


Liepojos Universiteto moterų choras „Atbalss”

Liepojos Universiteto moterų choras „Atbalss” („Aidas”) gyvuoja jau penkis dešimtmečius. 1959 m. jį įkūrė dirigentas Kārlis Kreicbergs. Nuo 1970 m. choro dirigentas – Vilnis Kronbergs. Ilze Valce chorui vadovauja nuo 1991 m.. Atlikėjos – Liepojos universiteto studentės, todėl šis kolektyvas yra besikeičiantis ir visada jaunas. Dainininkės puoselėja chorinės muzikos tradicijas savo universitete. Jos ugdo ne tik savo kolegų – studentų, bet ir daugelio klausytojų muzikinį skonį. Choro repertuare be Latvijos kompozitorių opusų dažnai skamba kitų kraštų ir epochų žymiausių autorių kūriniai. Labai svarbią vietą kolektyvo repertuare užima XX a.  muzika. „Atbalss” yra ne vieno tarptautinio konkurso laureatas. Jis pripažintas ir apdovanotas tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Danijoje ir kt.


Nuo pat gyvavimo pradžios choras „Atbalss” dalyvauja visose Latvijos Dainų ir šokių šventėse, varžosi „Songs wars” („Dainų karai”) konkursuose, kuriuose ne kartą yra tapęs laimėtoju. Choras taip pat dalyvauja Baltijos šalių studentų festivaliuose. Daugelį metų kolektyvas yra nenuilstantis Latvijos chorinio judėjimo dalyvis, puoselėjantis ir palaikantis gilias šios šalies chorinio meno tradicijas.


Vilniaus Universiteto merginų choras “Virgo”

Vilniaus Universiteto merginų choras “Virgo” savo veiklą pradėjo 1980 metais. Tai yra vienas žymiausių moterų chorų Lietuvoje. Jis daugkartinis S. Šimkaus konkurso laureatas, „Aukso paukštės“ laimėtojas. Per savo solidų gyvavimo laikotarpį kolektyvas yra pelnęs laureato vardą net 12 tarptautinių konkursų, chorui teko dalyvauti beveik 50 tarptautinių festivalių. Gastroliuota virš 20 šalių. Choras koncertavo JAV ir Kanadoje, dainavo Kuboje, Brazilijoje, Argentinoje, Meksikoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Rusijoje, Japonijoje ir kt. Įspūdingi skaičiai rodo milžinišką įdirbį ir didžiulį atsidavimą choriniam menui.


Šiuo metu choras vienija apie 60 universiteto studenčių ir absolvenčių iš įvairių VU fakultetų. Pastarųjų metų laimėjimas – 2016 m. „Virgo“ pelnė aukso medalį tarptautiniame konkurse Lenkijoje („Cantus Gaudeamus“). Choras yra išleidęs 6 kompaktinius diskus. Rasa Gelgotienė chorui vadovauja nuo 1981 metų. Jai talkina chormeisterės – Indrė Veličkaitė, Raminta Gocentienė, Rita Kraucevičiūtė.


Zalcburgo „Vocal orange“ kolektyvas


2011 metų kovo pradžioje Monika Hammerer ir Arūnas Pečiulis nusprendė, kad Zalcburgo chorinėje padangėje kažko trūksta. Nors šiame Austrijos mieste gyvuoja apie 100 choro kolektyvų, priklausančių bažnyčioms, taip pat parapijoms ar kitoms organizacijoms, jame nebuvo moterų ansamblio dainuojančio a cappella. Todėl jiedviems gimė nuostabi idėja – suburti moterų kolektyvą, norintį rimtai ir profesionaliai muzikuoti. Taip atsirado ansamblis, pasivadinęs „Vocal Orange“ („Vokalinis apelsinas“). Zalcburgo muzikinę kasdienybę praskaidrino nauja atlikėjų sudėtis, naujas garsas ir spalvos.

Apie kolektyvą kalba viena iš organizatorių: „Mes – „Vocal Orange“ – unikalių damų ansamblis, vienijamas didžiulės aistros dainavimui, susirenkame padainuoti įdomios ir retai atliekamos muzikos. Su aistra ir dideliais siekiais, su viso pasaulio muzika ir literatūra tampame gyvybingos. Ypatingas dėmesys programoje – Baltijos regiono kompozitorių kūriniai. Mūsų gerbiamas ir mylimas dirigentas Arūnas Pečiulis yra lietuvis, klaipėdietis. Jo pastangų dėka su malonumu dainuojame lietuvių autorių kūrinius“.

Publikos džiaugsmui koncerte austrės atliko net keturias lietuvių autorių kompozicijas, susilaukdamos didžiulių aplodismentų. Skambėjo Vytauto Montvilos, Donato Zakaro ir dvi Nijolės Sinkevičiūtės lietuvių liaudies dainų išdailos. Su kompozitore N. Sinkevičiūte kolektyvą sieja ypatingi kūrybiniai ryšiai. Ansambliui specialiai užsakomi ir atliekami šios autorės opusai. Visos austrių koncerte atliktos kompozicijos skambėjo stilingai, puikiai ansambliuojant, aiškia dikcija, suprantama kalba.


Austriško kalnų platybių įspūdį paliko atlikėjų padainuotas Steirer’io Dreier’io “Austrų jodleris”. Įspūdį pagilino dainininkių išsidėstymas aplink žiūrovus iš keturių kampų. Akustinis efektas, kai garsas sklinda iš už nugaros, apgaubė savo jaukumu ir švelnumu. Tokiu būdu senais laikais piemenys susikalbėdavo vienas su kitu nuo atskirų kalnų viršūnių.


Koncerto programos kulminacija


„Dangės“ choro programą sudarė Vaclovo Augustino, Tomo Kutavičiaus, Laimio Vilkončiaus, Piotro Jančeko ir Gedimino Kalino kompozicijos. Turbūt labiausiai klausytojus prikaustė ir sužavėjo G. Kalino „Ave Maria“. Choras sukauptai ir su didele įtaiga išryškino daugiaplanę kompozicijos dramaturgiją. Interpretacijos dinaminiai niuansai nuskambėjo nepaprastai įtaigiai.


Latvių choras „Atbalss” atliko Georgo Pelėcio „Missa brevis“. Tradicinės keturios Mišių dalys – Kyrie eleison, Gloria, Sanctus, Agnus Dei – nuskambėjo sukauptai ir didingai. Muzikinė ciklo kalba santūriai moderni ir tinkanti religinei tematikai. Vargonavo Laura Gedgaudaitė.

„Virgo“ choras atliko Pekka’os Kostiainen’o, Modesto Jankūno ir Vytauto Miškinio sakralinius kūrinius.


Šio chorų sambūrio kulminacija tapo koncerto pabaigoje visų keturių chorų atlikti Felix‘o Mendelssohn‘o-Bartholdy Trys Motetai. Iškilmingas ir efektingas kantatinio pobūdžio kūrinys pasirinktas neatsitiktinai. Jis skirtas gavėnios laikotarpiui ir žinant, kad bus atliekamas ne tik Klaipėdoje, bet ir Verbų sekmadienį Liepojoje, didingoje Evangelikų bažnyčios erdvėje. Klaipėdoje chorams dirigavo J. Kiaulakytė, Liepojoje I. Valcė. Tai dar vienas šio projekto niuansas, suteikiantis progą atlikėjams pamatyti skirtingų dirigenčių interpretacijas, gal kiek kitokį požiūrį į partitūrą. Tai dar viena galimybė dainininkėms bręsti, patirti muzikos meno beribes galimybes. Juk dirigenčių mostui pakluso didelis būrys chorisčių, kurios kalba skirtingomis kalbomis, gyvena skirtingose šalyse, tačiau muzikoje gali puikiai susikalbėti, tapti bendramintėmis ir bendrajausmėmis suvienytos universalios muzikos kalbos. Ta bendrystė koncerto metu persidavė ir klausytojams. Pergyventoms gilios emocijoms, turinio apmąstymams tikrai galėtume taikyti sacrum epitetą. Svarbi vieta šioje partitūroje skirta vargonų partijai, kurią dėmesingai atliko L. Gedgaudaitė.


Šventė Klaipėdoje baigėsi. Kiekvieno choro ateities darbai ir planai susiję su naujomis koncertinėmis kelionėmis, konkursais, vasarą vyksiančiais festivaliais. Šiaip perskaitomos trumpos žinelės spaudoje ar gandas, kad dainininkės iš konkurso ir vėl grįžo nugalėtojomis, pasitvirtino – turime puikius chorus. Belieka jiems visiems palinkėti sėkmės ir didelio muzikavimo džiaugsmo.

Dange fest. Klaipeda 2017

Parašykite komentarą