Iškilmingas koncertas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje S.Moniuszko 200-osioms metinėms paminėti

Gegužės 4 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje įvyko iškilmingas koncertas, skirtas įprasminti vieno ryškiausių romantizmo muzikos kūrėjų Europoje – Stanisławo Moniuszkos – 200 metų jubiliejui.


Vilniaus muzikinėje istorijoje ne taip jau ir daug turime pavardžių, žinomų visam muzikiniam pasauliui. Vienas iš tokių – žymus kompozitorius romantikas, lenkų nacionalinės operos pradininkas Stanisław Moniuszko, kurio 200 metų gimimo sukaktį šiais metais minime.


Kompozitorius net 18 metų gyveno ir dirbo Vilniuje. Gimęs 1819 metų gegužės 5 dieną mažame kaimelyje Ubelė netoli Minsko, kompozitorius nuo 1840-ųjų iki 1858-ųjų praleido Vilniuje, kuriame sukūrė daugybę įžymių savo kūrinių, tame tarpe ir operą ,,Halka“, su kuria įėjo į pagrindinių nacionalinės lenkų muzikos kūrėjų gretas, tapo nacionalinės operos pradininku.
Koncertas Vilniuje yra dalis tarptautinio muzikinio projekto ,,Stanisławo Moniuszkos gyvenimo kelias“, kuriame trijų skirtingų šalių chorai (Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos) pervažiuos kompozitoriaus gyvenimo keliu, atlikdami kompozitoriaus kūrinių programą Minske, Vilniuje, Marijampolėje ir Balstogėje.


„S. Moniuszko – tikras Vilniaus XIX a. sakralinės ir pasaulietinės muzikos veidas: jo kūriniai skambėjo tiek miesto bažnyčiose, tiek aukštuomenės salonuose. Mergaičių chorui sukurtos jo mišios visą šimtmetį per gegužines pamaldas būdavo atliekamos Aušros vartų bažnyčioje. Kompozitoriaus atminimas, įamžintas biustu ant Šv. Jonų bažnyčios vargonų baliustrados, iki šiol primena šį iškilų vilnietį“, – pasakojo Vilniaus universitetų choro vadovė Rasa Gelgotienė.


Pagrindinis programos akcentas – Mišios e-moll, sukurtos toje pačioje vietoje, prie tų pačių Šv. Jonų bažnyčios vargonų, prie kurių dirbo pats kompozitorius. S. Moniuszko šioje bažnyčioje dirbo vargonininku, o taip pat vedė prieglaudos mergaičių chorą, kuriam ir parašė nuostabų lyrinį romantinį kūrinį Messe e-moll. Tai nemažos apimties, net devynių dalių chorinis kūrinys, parašytas tradiciniu liturginiu tekstu. Mišias atliko visų trijų programoje dalyvaujančių chorų merginos: Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ (meno vadovė Rasa Gelgotienė), Minsko Valstybinio universiteto mišraus choro merginų grupė (vadovai Olga ir Aleksandras Minenkovai) ir Balstogės Technologijos universiteto mišrus choras, vadovaujamas Wiolettos Miłkowskos. Dirigavo Rasa Gelgotienė, vargonavo Kallinika Medvedeva (Minskas). Vargonininkė taip pat atliko keletą originalių S. Moniuszkos kompozicijų vargonams – vėlgi, šie kūriniai nuskambėjo atliekami būtent tais vargonais, kuriems jie buvo sukurti!


Antroje koncerto dalyje klausytojai išgirdo S. Moniuszkos kūrybą mišriems chorams. Minsko ir Balstogės universitetų mišrūs chorai atliko keletą populiariausių kompozitoriaus romantiko dainų mišriems chorams įvairių poetų (Jano Czeczoto ir Johano Volfgango Getės) tekstais. Dirigavo Olga Minenkova ir Wioletta Miłkowska.

Parašykite komentarą