In memoriam Liucijai Palinauskaitei: „Ant to kalno žalia liepa“

 

 

Liucija Palinauskaitė

(1942 08 20 – 2019 01 31)

Tik įsiklausykite, koks gražus ir skambus žodis – chorvedė! Ir koks taiklus apibūdinti žmogui, ilgus metus rodžiusiam kelią ir vedusiam į ypatingo susiklausymo reikalaujantį – bendro dainavimo, o ir tikros draugystės – pasaulį vis naujas Vilniaus mergaičių kartas.

Taip, Liucijos Palinauskaitės vardas neatsiejamas nuo „Liepaičių“. Šis prieš penkiasdešimt penkerius metus jos pastangomis įkurtas mergaičių choras, simboliškai pradėjęs savo veiklą ant Tauro kalno, metams bėgant išaugo į choro studiją, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę – į chorinio dainavimo mokyklą, kurioje šiandien dirba ir chorvedėmis tapusios pirmosios choristės. Nes visa, kas daroma iš pašaukimo, turi tąsą…

Baltų mitologijoje globėjiškos liepos šakos gretinamos su motinos rankomis. Kelios „Liepaičių“ kartos, tebevadinančios Liuciją Palinauskaitę savo antrąja mama, dovanojusia joms muzikos pasaulį, iki šiol prisimena jos neprilygstamą įkvėptą dirigavimą. Juk rankų mostais galima parodyti ne tik muzikinių taktų pradžią ir pabaigą, tempą ir dinamiką. Į juos galima sudėti visą atliekamo kūrinio ir… savo sielą.

Chorisčių pagarbą ir klausytojų pripažinimą Liucija Palinauskaitė pelnė ir drąsiu stagnacijos metams repertuaro parinkimu. Dalį „aukso fondo“ kūrinių „Liepaitės“ ir iš jų išaugęs moterų choras „Liepos“ sėkmingai atlieka ir šiandien. Kiti, tokie kaip Olivjė Mesiano „Trys mažosios Dieviškosios būties liturgijos“, kelia šviesią nostalgiją. Ir liūdesį, kad per anksti pašaukta į amžinybę savo žmogiškąją būtį užbaigė chorvedė, respublikinių dainų švenčių dirigentė, pedagogė, Lietuvos nusipelniusi artistė, pirmoji „Liepaičių“ vadovė, o veikiau… mama – Liucija Palinauskaitė.

Bet kad ir kokie būtų parašyti žodžiai, nenuginčysi, kad padainuoti jie vis dėlto paveikesni. Todėl teskamba atsisveikinimui ir padėkai andainykščio mergaičių choro „Liepaitės“ atliekama Edvardo Grygo daina „Liūdesys“. Niekur nuo to nepabėgsi: „Liūdesys, spaudžia širdį liūdesys“…

https://www.pakartot.lt/album/resp-profsajungos-kulturos-rumu-pavyzdinis-mergaic/liudesys

— — —

 

Atsisveikinimas su a.a. Liucija Palinauskaite vyks vasario 9 d. 16 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, Maironio g. 10.

Velionės laidotuvės vyks Kaune.

Parašykite komentarą