I-asis tarptautinis kamerinių chorų festivalis „Ave musica“ kvietė bendradarbiauti, o ne varžytis

‎Vienas iš jau prasidėjusios Dainų šventės Dainų dienos dalyvių – Kėdainių kamerinis choras „Ave musica“ (nuotr.). Šie metai chorui buvo ypatingi: su miesto kultūros centro pagalba choras Kėdainiuose organizavo pirmąjį tarptautinį kamerinių chorų festivalį Lietuvoje.  Festivalis, vykęs paskutinį gegužės savaitgalį, pavadintas Kėdainių kultūros centro kamerinio choro „AVE MUSICA“ vardu, jo įkūrėjas ir vadovas – Algirdas Viesulas. 

 

Paprašėme Kėdainių kultūros centro darbuotoją Daivą Burinskytę papasakoti apie tai, kaip buvo ruoštasi ir kaip vyko festivalis. Ar viskas pavyko taip, kaip tikėtasi, kokios patirties įgyta.

Festivalio metu  pasirodė daugiau kaip 200 dalyvių iš Paryžiaus, Sofijos, Minsko, Kauno, Šakių ir Kėdainių.

Festivalis prasidėjo dalyvių eisena  J. Basanavičiaus, Didžiosios ir Senosios gatvėmis į Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčią, kurioje įvyko didysis festivalio koncertas „Draugai – draugams“. Sekmadienį chorai koncertavo Šv. Juozapo, Šv. Jurgio ir Josvainių Visų Šventųjų bažnyčiose. 

Kėdainių kultūros centro kamerinio choro „Ave Musica“ meno vadovui ir dirigentui Algirdui Viesului renginio metu buvo įteikta mero padėka už kamerinės muzikos puoselėjimą ir Kėdainių vardo garsinimą.

‎ 

Kaip vyko dalyvių atranka, ir ar visi užsiregistravę chorai atvyko?

Po dalyvių registracijos mes, festivalio „Ave Musica“ rengėjai, vykdėme užsiregistravusiųjų chorų atranką. Atvyko visi atrinkti chorai – septyni. Festivalyje dalyvavo keturi užsienio chorai: mišrūs „Chorovaja kapella“ (Minskas, Baltarusija), „Gaudeamus“ (Minskas, Baltarusija), „In Sacris“ (Sofija, Bulgarija), moterų „Opera Lyre“ (Paryžius, Prancūzija). Taip pat trys mišrūs lietuvių kameriniai chorai: „Kamertonas“ (Kaunas), „Lituanica“ (Šakiai), ir, žinoma, šeimininkai „Ave Musica“ (Kėdainiai). Tiek festivalio eisenoje, tiek koncerte „Draugai – draugams“, vykusiame Evangelikų Reformatų bažnyčioje, dalyvavo visi į festivalį atvykę chorai.

Festivalio nuostatuose nurodyta, kad chorai turi parengti 30 minučių laisvai pasirinktą programą. Vis dėlto, ar buvo prašoma chorų atlikti daugiau sakralinę muziką, nes festivalio koncertai vyko bažnyčiose? 

Iš tikrųjų, chorai galėjo rinktis savo atliekamą repertuarą visiškai laisvai. Vyravo liaudies dainos, sakralinė muzika, žymių kompozitorių kūriniai. Kadangi tikrai garbingą vietą chorų repertuaruose užėmė sakralinės muzikos kūriniai, nutarta gegužės 27 d. keturis užsienio chorus pakviesti koncertuoti mišių metu ir po mišių Švento Juozapo ir Švento Jurgio bažnyčiose Kėdainiuose ir Visų Šventųjų bažnyčioje Josvainiuose.

 

Ar festivalis susilaukė kėdainiečių dėmesio?

Festivalis „Ave Musica“ susilaukė tikrai žymaus klausytojų susidomėjimo. Ir tai nenustebino –  dalyvavę chorai yra išties aukšto meninio lygio. Kiekvienas choras atrado savo klausytoją ir kiekvienas klausytojas – savo chorą.  

Kokie sunkumai iškilo organizuojant festivalį, kokios naujos patirties įgijote?

Kadangi pirmą kartą organizavome tokio pobūdžio tarptautinį festivalį, turėjome progos įgyti organizacinės patirties. Problemų būta: chorų dalyvių skaičių ribojo vietų skaičius Kėdainių miesto viešbučiuose, paaiškėjo, kad gana sudėtinga prie numatytos festivalio „Ave Musica“ programos derinti chorų dalyvių skrydžius į Lietuvą.

Ar žadate jį rengti kiekvienais metais, kaip buvo rašytis Kėdainių savivaldybės tinklaraštyje, ir ar manote surengti chorų konkursą festivalio metu? Jei ne, tai kodėl?

Festivalį „Ave Musica“ planuojame rengti kas dvejus metus. Konkurso surengti neplanuojame. Festivalio nuostatuose yra nurodyti trys tikslai, kurie pabrėžia chorinio dainavimo tradicijų puoselėjimą, chorinės muzikos populiarinimą, dalinimąsi muzikine patirtimi, kultūrinio turizmo skatinimą. Taigi, festivalio atmosfera yra draugiška, šiuo festivaliu siekiame skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, o ne varžymąsi. Jei dalyvaujantys chorai nesivaržo, choristai nepatiria streso dalyvaudami ir besiruošdami pasirodymams, vieni į kitus žiūri kaip į draugus, o ne kaip į varžovus.

 

Parašykite komentarą