Dėl abejones keliančių Kultūros ministerijos veiksmų – kreipimasis į STT

Seimas-400

 

 

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys prof. Vytautas Juozapaitis kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių Saulių Urbanavičių dėl konkurso į Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro vadovo (LNOBT)  pareigas.

Spalio 23 d. vyko konkursas į LNOBT generalinio direktoriaus pareigas, kuriame komisijos narys Mindaugas Urbaitis nedeklaravo savo sutartinių santykių su vienu iš pretendentų, LNOBT generaliniu direktoriumi Sigitu Žutautu,  kaip tai numato Vyriausybės balandžio 26 d. nutarimas. Atkreiptinas dėmesys, kad spalio 23 d. vykusio konkurso rezultatas, kuomet nei vienam pretendentui nesurinkus pakankamo balų skaičiaus nebuvo išrinktas nugalėtojas, yra naudingas dar birželio 13 d. be konkurso kultūros ministrės paskirtam šio teatro generaliniam direktoriui S. Žutautui, kadangi, nepaisant neigiamo kvalifikacijos įvertinimo, jis ir toliau eina teatro vadovo pareigas. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) balandžio 18 d. pateikė Antikorupcinio vertinimo išvadas teatrų vadovų konkursų organizavimo tvarkai, teigdami, kad reikėtų tikslinti komisijos sudarymo teisinį reguliavimą, viešai skelbti Kultūros ministerijos ir teatrų bei koncertinių įstaigų svetainėse sudaromų komisijų sudėtį, ir nustatyti, kad konkurse gali būti kviečiami dalyvauti stebėtojai. Tačiau rengiant konkursą LNOBT vadovo vietai užimti į šias STT išvadas nebuvo atsižvelgta.

Parlamentas V. Juozapaitis kreipimesi į STT direktorių prašo išsiaiškinti aplinkybes ir įvertinti konkurso organizatorių veiksmus, galimai prieštaraujančius Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatoms.

„Šiuo metu Kultūros ministerija paskelbė naują konkursą į LNOBT vadovo pareigas, tačiau, sprendžiant iš ministrės L. Ruokytės-Jonsson atsakymo, konkurso organizatorius nesiima jokių aktyvių veiksmų neskaidrumo abejonėms pašalinti. Ministerijos pateikiamas argumentas, kad konkurso organizatorius neturi galimybės patikrinti, ar pretendentas, pasirašydamas pasižadėjimą neklaidina šiuo konkrečiu atveju yra niekinis, nes ministerija būdama LNOBT steigėju, deleguoja savo oficialų atstovą į LNOBT Meno tarybą, kuri formuoja ir tvirtina teatro repertuarą. Todėl, teigdama, kad konkursą organizuojanti ministerijos vadovybė nežinojo, jog gruodžio 1 d. įvyks kompozitoriaus Mindaugo Urbaičio baleto „Procesas“ premjera ir dėl to su juo yra sudaryta sutartis neatitinka tikrovės“, – pažymėjo prof. V. Juozapaitis.

Parašykite komentarą