Dainų šventės naujagimis – vokalinių ansamblių koncertas filharmonijoje – gimė be komplikacijų!

 

Trečiadienio vakarą į filharmoniją rinkosi vokalinės muzikos gerbėjai, chorinės bendruomenės vedliai ir eiliniai: „Exultate“ vadovė Rita Čyvaitė Kliorienė iš JAV, Klaipėdos chorų konkursų ir dainų švenčių meno vadovas Algirdas Šumskis, LMTA chorvedybos katedros vadovas prof. Dainius Puišys, chorinio pasaulio žvaigždė Kastytis Barisas su „Ave vitos“ jaunimu, LMA  choro prezidentas Vilius Maslauskas, pamario chorvedys, chorų festivalių organizatorius Aloyzas Žilys, kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė ir daugelis kitų. Ką gi, publika daug mačiusi, patyrusi ir vokalinės muzikos žanrą išnarsčiusi po kaulelį. Žinoma, nusiteikusi geranoriškai, net pakiliai (už poros dienų – jų šlovės (arba ne) valanda!); tiesa, Rita Kliorienė, žvilgterėjusi į programą, nustebo prie partizanų dainos „Stoviu aš parimus“ (G. Svilainio aranž.) pamačiusi savo, kaip muzikos autorės pavardę: „2006 metų JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventėje šią dainą atlikome, bet muzika ne mano, liaudies, aš tik aranžavau…“

Nukrypimas: Prieš 25 metus mokiausi anglų kalbos Soros International House kursuose. Mums, dešimčiai jaunų merginų, pamokas vedė toks Andrew iš Didžiosios Britanijos. Pamokas pradėdavo keistai – užsispyrusiai ilgai žiūrėdavo pro langą, krapštydavo durų rankeną, kažką galvodavo įsistebeilijęs į lubas, dar kažką… tol, kol kuri nors nepaklausdavo: „What are you thinking about?“ arba „What’s the weather like?“ ir pan. Tada jis staiga atkusdavo, atsakydavo į klausimą ir tęsdavo pradėtą pokalbį ir kartu pamoką. Greitai prie to pripratome, ir, vertindamos pamokos laiką, drąsiai formuluodavome klausimus. Kartą, kai susėdusios į vieną eilę, kaip paprastai, laukėme pamokos pradžios, prasivėrė durys ir į klasę įropojo mūsų mokytojas. Girtas? Išprotėjo? Žiūrėjom apstulbusios, o jis iš lėto (kantriai!) ropojo palei mūsų kojas, kol galų gale viena paklausė „What are you doing, Andrew?“ „I am crawling,“ – ramiai atsakė mokytojas… Tą pamoką mokėmės veiksmažodžius… Ar norite paskambinti man vidury nakties ar net paryčiais ir paklausti, kaip angliškai „ropoti“?

 

Ropoti. Šypsotis. Juoktis. Džiūgauti. Atsiminti. Suprasti. Užjausti. Liūdėti. Šviesėti. Ir vėl džiaugtis ir grožėtis. Stebėtis. Atpažinti. Pripažinti. Džiūgauti. Didžiuotis. Tiek daug jausmų kartu su savo istorija, vokalinės muzikos raida, gerbiamais kompozitoriais ir mylimais dainininkais ir jų vadovais išgyvenome vakar Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vokalinių ansamblių koncerte. O dalyvavo net 19-ka pagal „Sidabrinių balsų“ reitingus geriausių Lietuvos ansamblių iš Kauno, Kupiškio, Ukmergės, Pakruojo, Mažeikių, Šiaulių, Biržų, Prienų, Los Andželo, Gotlybiškių (nuotr.), Sintautų, Kėdainių, Vilniaus, Jonavos, Miežiškių, Linkuvos, Šakių, Molėtų (pasigedau Artūro Noviko „Jazz island“!). Vyrų, moterų, jaunimo, šeimyninis žydų. Tyriausi sopranai ir baso profundo. Artistiški, profesionalūs, pasitikintys, scenos asai, šiek tiek drovūs, susijaudinę, jauni, vyresni, aistringi, išdidūs, švelnūs, giliaminčiai, išdykaujantys, gražūs. Visi labai gražūs. O mes čia, balkone – laimingi, plojame, stovime, susikibę rankomis, linguojame ir pritariame: „Mūsų dienos kaip šventė“! Dviejų dalių koncertas praskriejo šviesos greičiu! Scenoje – nuostabi marga jūra, priekyje Danguolė, Aurelija, Jūratė, Gražina, Marius ir Kęstutis su už jį ilgesniu juodai taškuotu baltu vyrišku atributu, kurį paslaugiai jam įteikė Agentinoje gimęs, Italijoje augęs, Ispanijoje gyvenantis, Belgijoje, Šveicarijoje, Lietuvoje dirbantis aktorius ir režisierius, gatvės teatro kūrėjas Adrian Schvarzstein – čia, filharmonijoje, „rūpestingas scenos darbininkas“, ant peties atnešęs ir į kėdę pirmoje parterio eilėje koncertui pasodinęs paskutinę išsiblaškiusią klausytoją, distanciniu pulteliu „išjungęs“ „Raimondas Exotic Band“ grupę, „iškvietęs“ Joną Basanavičių, kartu su publika apgailėjęs tremtinius (rūpestingai apgobęs skaromis „Mozaikos“ merginų pečius, V. Miškinio „Oi šąla šąla“), pasijuokęs iš sovietinių laikų muštro, daręs „tvarką“ scenoje… „Klounas!“ – kvatoja kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė, ir ji dar nežino, kad kitą savaitę liepos 12 ir 13 dieną Adrianas vėl atvažiuos į Vilnių ir 20 val. prie Menų spaustuvės vaidins, improvizuos, ir jo gatvės spektaklių publika vėl šypsosis, džiaugsis, juoksis, liūdės, supras, užjaus, juoksis…

 

O naujagimis sveikas ir drūtas!!! Sveikinam tėvelius – Danguolę Aukselienę ir Kęstutį Jakeliūną!!!

LIETUVOS 100-mečio DAINŲ ŠVENTĖ „VARDAN TOS…“

Vokalinių ansamblių koncertas „DĖL ŽALIO ĄŽUOLYNO“

2018 m. liepos 3 d., antradienį, 20 val.

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros vartų g. 5, Vilnius)

M.K.Čiurlionio, S.Šimkaus, L.Kairytės, S.Vaičiulionio, L.Pranulio, N.Sinkevičiūtės,

B.Balakauskienės, T.Makačino, A.Šabaniausko, D.Dolskio, R.Čivaitės-Kliorienės,

J.Erb, R.Kuko, V. Miškinio, M. Noviko, A. Bražinsko, M. Vaitkevičiaus, B. Gorbulskio,

K. Vasiliauskaitės, G. Svilainio, O. Narbutaitės, V. Mažintaitės, „Anties“ repertuaro,

V. Augustino, A. Jautakio, V.Kernagio kūrinius

atliko

 

Kauno mišrus vokalinis ansamblis „Acusto“

vadovas Kęstutis Jakeliūnas;

Kupiškio KC moterų vokalinis ansamblis „Versmė“,

vadovė Nidija Sankauskienė;

Panevėžio raj. Miežiškių KC moterų vokalinis ansamblis „Raskila“,

vadovė Lina Kairytė;

Ukmergės KC moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“,

vadovė Daiva Petrikienė;

Pakruojo raj. Linkuvos KC vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“,

vadovas Medhardas Zubas;

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis „Bros“,

vadovas Laimonas Terasius;

Šiaulių raj. KC moterų vokalinis ansamblis „Melodija“,

vadovė Daina Kavaliauskienė;

Biržų KC moterų vokalinis ansamblis

vadovė Viktorija Morkūnienė;

Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis,

vadovė Roma Ruočkienė;

Vyrų vokalinis ansamblis (JAV),

vadovas Kęstutis Daugirdas;

Šakių raj. Gotlybiškių kaimo mamų ir dukrų kvartetas,

vadovė Violeta Simonavičienė;

Kėdainių raj. Josvainių KC moterų vokalinis ansamblis „Sonata“,

vadovas Vytautas Greičius;

Šeimyninis žydiškos muzikos ansamblis „Klezmer Klangen“,

vadovė Rasa Vaičiulytė;

Šakių raj. Sintautų KC moterų vokalinis ansamblis,

vadovas Deividas Kerevičius;

LVJC vikalinis ansamblis „KIVI“,

vadovė Danguolė Aukselienė;

Jonavos KC moterų vokalinis ansamblis „Presto“,

vadovė Solveiga Maslauskaitė;

Šakių KC moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė“,

vadovė Ramunė Valaitienė;

Molėtų KC mišrus vokalinis ansamblis „A cappella“,

vadovė Violeta Zutkuvienė;

Ukmergės KC mišrus vokalinis ansamblis „Klasika“,

vadovė Jūratė Martinkutė;

instrumentinė grupė „Raimondas, Exotic Band“,

režisierius Adrian Schvarzstein.

Parašykite komentarą