Chorų sąjungos kreipimasis į Vilniaus miesto tarybą

„Šis kreipimasis siunčiamas ne tik miesto vadovams, bet ir visiems Vilniaus miesto tarybos nariams. Įdomu, ar šiandieninė Vilniaus miesto vadovybė ir miesto taryba, eidama į naujus savivaldos rinkimus, suvoks, kad LR Seimo priimtus įstatymus reikia vykdyti? Kas būtų, jeigu nebūtų vykdomi švietimo, sveikatos apsaugos įstatymai, kurių vykdymo kompetencija priklauso savivaldybei?“ – klausia kreipimosi iniciatorius LMA choro prezidentas Vilius Maslauskas (nuotr.).

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui

Vilniaus miesto vicemerui Linui Kvedaravičiui

Vilniaus miesto vicemerui Gintautui Paluckui

Vilniaus miesto vicemerei Editai Tamošiūnaitei

Vilniaus savivaldybės kultūros komiteto pirmininkui Vytautui Mitalui

Vilniaus savivaldybės tarybai

 

Chorų sąjungos kreipimasis

dėl paramos meno mėgėjų kolektyvams

Visų meno mėgėjų kolektyvų dalyvių ir vadovų vardu dėkojame Vilniaus vadovui Remigijui Šimašiui ir visai Vilniaus miesto tarybai, kad iki 2018 m. jubiliejinės Dainų šventės buvo skirtos I ir II kategorijos meno mėgėjų kolektyvų vadovams vienkartinės stipendijos, tačiau jokio apmokėjimo už darbą negavo III ir IV kategorijų kolektyvų vadovai, nors jie pastoviai dirba, parengia programas, jų vadovaujami kolektyvai dalyvavo jubiliejinėje Dainų šventėje. Be to, chorams, kurių didžioji repertuaro dalis – daugiabalsiai kūriniai, būtinas antras – chormeisterio – apmokamas etatas. 

Ši parama neturėjo pasibaigti užgesinus jubiliejinės Dainų šventės ugnį. Dainų šventės yra tęstinis projektas ir, vienai pasibaigus, pradedama ruoštis kitai. Vilniaus meno mėgėjų kolektyvai atstovauja sostinę įvairiose regioninėse Dainų šventėse ir festivaliuose Lietuvoje nuo Zarasų iki Klaipėdos bei prestižiniuose festivaliuose ir konkursuose užsienyje. Vilniuje tapo tradicija chorų koncertai Taikomosios dailės muziejuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus katedroje bei kitose sakraliose erdvėse. Vilniuje vyksta festivaliai „Skamba, skamba kankliai“, „Pokrovskije kolokola“, „Griežynė“, „Vilniaus dienos“, „Kaziuko mugė“ ir dar daugybė įvairių renginių bendro lavinimo ir aukštosiose mokyklose, seniūnijose, įvairiose kitose organizacijose. Numatomi tarptautiniai renginiai Lietuvoje: 2020 m. EUROPA CANTAT JUNIOR Vilniuje ir 2021 m. EUROPEAN CHOIR GAMES Klaipėdoje ir kiti. 

Tačiau po jubiliejinės Dainų šventės aukščiau minėti mėgėjų meno kolektyvų vadovai nesulaukė jokios paramos. 

Kad mėgėjų meno kolektyvai galėtų sėkmingai dirbti ir ruošti naujas programas būtinas tolesnis mėgėjų meno kolektyvų finansavimas, ką numato Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos Dainų švenčių įstatymas Nr. X-1334.

Laukiame, kad 2019 metų Vilniaus miesto biudžete bus numatytas atitinkamas meno mėgėjų kolektyvų ir jų vadovų finansavimas. 

Tikimės palankaus sprendimo.

Chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė

LMA choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas

 

Parašykite komentarą